Skapa Office Anywhere för en plats

Funktionen Office Anywhere konfigureras inte automatiskt när tjänsten tillhandahålls. Innan användarna kan börja använda Office Anywhere måste du först skapa Office Anywhere för en plats och tilldela ett telefonnummer som ska användas som Office Anywhere-portalen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Samtal > funktioner.

2

Klicka på Office Anywhere > Skapa Office Anywhere.

3

Ange följande information:

  • Plats

  • Namn på Office Anywhere

  • Telefonnummer

  • Anknytning (valfritt)

  • Meddelandespråk

4

Välj vem som kan använda Office Anywhere-portalen – Alla i företaget eller Endast användarna på den härplatsen.

5

För att tillåta ljudlöst meddelandeläge markerar du kryssrutan Ljudlöst meddelandeläge.

6

Klicka på Skapa.

Nästa steg

När Office Anywhere har skapats för en plats kan användare inom denna plats konfigurera tjänsten i användarportalen ringa. Om du vill gå till användarportalen ringa går du https://settings.webex.com till och väljer Webex Calling. I den här artikeln finns information om hur du konfigurerar inställningarna för Office Anywhere i användarportalen för samtal.

Skaffa en lista över dina Office Anywhere-telefonnummer

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner >Office Anywhere .

2

Klicka på Exportera för att hämta en CSV-fil med listan med Office Anywhere-nummer.


 
Du kan begränsa exportlistan till en plats genom att välja platsen i rullgardingsmenyn innan du klickar på exportera.