1

Klicka på profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Klicka på Samtal > Samtalsköer.

Du kan se alla samtalsköer som du är med i.

3

Ändra din ACD-status för dina samtalsköer:

 • Inloggad– du har loggat in men är inte redo att ta emot samtal.

 • Tillgänglig– du är redo att ta emot samtal.

 • Intetillgänglig – du kan inte ta emot samtal.

 • Utloggad – Du är ut loggad och kommer inte att få samtal.

4

Om din telefontjänst är värd för tjänsteleverantör kan du logga in eller ut från en viss samtalskö genom att växla kön på eller av.

1

Klicka på profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Klicka på Samtal > Samtalsköer.

3

Ändra din ACD-status för dina samtalsköer:

 • Inloggad– du har loggat in men är inte redo att ta emot samtal.

 • Tillgänglig– du är redo att ta emot samtal.

 • Intetillgänglig – du kan inte ta emot samtal.

 • Utloggad – Du är ut loggad och kommer inte att få samtal.

4

Om din telefontjänst är värd för tjänsteleverantör kan du logga in eller ut från en viss samtalskö genom att växla kön på eller av.

1

Tryck på profilbild och sedan på Samtal > Samtalsköer.

2

Ändra din ACD-status för dina samtalsköer:

 • Inloggad– du har loggat in men är inte redo att ta emot samtal.

 • Tillgänglig– du är redo att ta emot samtal.

 • Intetillgänglig – du kan inte ta emot samtal.

 • Utloggad – Du är ut loggad och kommer inte att få samtal.

3

Om din telefontjänst är värd för tjänsteleverantör kan du logga in eller ut från en viss samtalskö genom att växla kön på eller av.