Dessa inställningar är även tillgängliga i installations guiden för första gången. När du ändrar din nummerplan så visas dessa ändringar i exempel numren i Control Hub.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster > samtals > inställningaroch bläddrar sedan till intern uppringning.

2

Konfigurera följande alternativ för uppringning, efter behov:

 • Prefixlängd för plats dirigering– vi rekommenderar att du använder den här inställningen om du har flera platser. Du kan ange längden 2-7 siffror. Om du har flera platser med samma anknytning måste användarna ringa ett prefix när de ringer mellan platser. Om du t. ex. har flera butiker, allt med anknytningen 1000, kan du konfigurera ett dirigerat prefix för varje butik. Om en butik har ett prefix på 888 måste du ringa 8881000 för att nå arkivet.
 • Styrnings siffra i prefixet för routning– du kan ange ett värde här oavsett om du använder prefix för positionering av plats.
 • Intern förlängnings längd– du kan ange 2-6 siffror och standardvärdet är 2.

   

  När du har ökat längden på dina tillägg uppdateras inte befintliga kort nummer till interna anknytningar.

3

Ange intern uppringning för specifika platser. Gå till > platser för samtal > , Välj en plats, bläddra till uppringningoch ändra sedan intern och extern uppringning när det behövs:

 • Intern uppringning– Ange det Dirigerings-prefix som användare på andra platser behöver ringa för att kontakta någon på den här platsen. Dirigeringens prefix för varje plats måste vara unikt. Vi rekommenderar att prefixlängden stämmer överens med den angivna längden på organisations nivån, men den måste vara mellan 2-7 siffror.
 • Extern uppringning– du kan välja en siffra för utgående samtal som användare måste ringa för att nå en extern linje. Standardvärdet är none och du kan lämna den om du inte behöver slå numret. Om du bestämmer dig för att använda den här funktionen rekommenderar vi att du använder ett annat nummer från organisationens styr siffra.

Verkningar för användare:

 • Användare måste starta om sina telefoner för att ändringar i inställningarna ska börja gälla.

 • Användar tilläggen ska inte inledas med samma nummer som platsens styr tecken.