Başlangıç


Sizin adınıza bir Cisco Webex Cloud-Connected UC (CCUC) siparişi göndermesi için Cisco iş ortağınızla iletişim kurun veya Cisco Commerce Workspace (CCW) üzerinden sipariş verin.

CCUC'yi nasıl sipariş edeceğiniz hakkında bilgi edinmek için, aşağıdaki adreste bulunan Cisco Collaboration Flex Plan Sipariş Kılavuzu'na bakın:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/customer-collaboration/guide-c07-740917.html

CCUC'yi ilk kurduğunuzda, aracı dosyasının ve küme grubunun nasıl ayarlanacağı konusunda bir sihirbaz size kılavuzluk eder. İlk kurulumdan sonra daha fazla aracı dosyası ve küme grubu oluşturduğunuzda, bu sihirbaz görüntülenmez.

İlk Aracı Dosyasını ve Küme Grubunu Oluşturma

 • Aracı COP dosyasını yükledikten sonra, bir sunucuya veya küme yeniden başlatmaya gerek yoktur.

 • Aşağıdaki prosedürü uygularken herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, Cisco Webex Cloud-Connected UC Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce

Ağ güvenlik duvarlarınızın ve proxy'lerinizin aşağıdaki URL'lere erişime izin verdiğinden emin olun:

 • *.ucmgmt.cisco.com

 • *.webex.com


Veri merkezine bir küme bağlamaya çalışırken, genel URL'yi ve Webex kuruluşunuzun ülke koduna göre bölgesel URL'lerden birini kullanın. Bölgesel URL, kümenin konumunu değil ülke kodunuzu temel alır. Webex kuruluşunuzun nerede bulunduğuna göre, düğümlerin bağlantı noktası 443'teki genel ve bölgesel URL'lere bağlanabildiğinden emin olun.

Düğümleri internete bağlamak için gerekli proxy bilgilerini toplayın. Kimliği doğrulanmış bir proxy ekleme veya aracı yüklendikten sonra bir proxy ekleme hakkında bilgi edinmek için, Proxy Ekleme bölümüne bakın.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler > Connected UC'ye gidin. UC Yönetim kartında, Başlangıç'a tıklayın.


 

Bir aracı dosyası ve bir küme grubu oluşturuluncaya kadar Başlangıç düğmesi etkin kalır.

2

İleri'ye tıklayın.

3

Aracı dosyasını adlandırın ve bir açıklama sağlayın.

Dosya adı için maksimum uzunluk 200 ve açıklama için 1000 karakterdir.

4

Düğümleri internete bağlamak için kullanılabilecek proxy bilgilerini girin ve ardından, aracı dosyasını oluşturmak için Kaydet'e tıklayın.


 
 • Bir aracı yükleyici dosyasına eklenen proxy'ler, dosyayı kullanabileceğiniz veri merkezini belirler. Birden fazla veri merkezinizin olması durumunda, tüm bu merkezlerle ilgili proxy bilgilerinin bulunduğu tek bir aracı dosyası oluşturmanızı öneririz.

 • Aracı dosyasının oluşturulması yaklaşık bir dakika sürebilir.

 • Kimlik doğrulamayı destekleyen proxy kullanmak için, proxy'yi yapılandırmak üzere Unified CM veya IM ve P sunucusunda Yönetici CLI'si kullanın. Aracı Yükleme dosyası oluşturulurken, proxy'yi yapılandırmak için Control Hub Kullanıcı Arabirimini kullanamazsınız. Bu görev, proxy kimlik doğrulaması için kimlik bilgilerini gerektirir. Temel ve Özet proxy kimlik doğrulama düzenleri desteklenir.

5

Karşıdan Yükle'yi tıklatın.

İlk aracı dosyanızı oluşturdunuz ve indirdiniz. İlk aracı dosyası oluşturulduktan sonra, ekranda Aracı Yükleme Dosyası Ekle seçeneği görüntülenir. Birden fazla aracı yükleme dosyası oluşturmak için bu düğmeyi kullanın.

İlk küme grubunuzu oluşturmak için kurulum sihirbazına devam edin. Küme grupları, klasörlere benzer. Kümeleri birlikte yönetmek için kümelerinizi gruplandırmanızı sağlayan mantıksal bir yapıdır. Konuşlandırmanız için anlamlı bir küme grubu adı girin. Örneğin, küme gruplarını coğrafi bölgelere veya sürüm ortamlarına göre adlandırabilirsiniz.

6

İleri'ye tıklayın.

7

Küme grubu için bir ad ve açıklama girin ve ardından, Kaydet'e tıklayın.

Birden fazla küme grubu oluşturabilirsiniz. Gerek duyduğunuz küme gruplarını oluşturmayı tamamladıktan sonra, bir sonraki adıma geçin.

8

İleri'ye tıklayın ve ardından, sihirbazı kapatmak için Bitir'e tıklayın.

Artık bir aracı dosyanız ve bir küme grubunuz vardır. Aracı dosyasını izlemek istediğiniz düğümlere yükleyin. Ardından, bir kümedeki düğümleri doğrulamak ve bunları bir küme grubuna atamak için Control Hub'a geri dönün.

Her bir aracı yükleyici dosyası, dosya içinde tanımlanan sıfır ila herhangi bir sayıda HTTP proxy'sine sahip olabilir. Bir aracı yükleyici dosyası oluşturduktan sonra daha fazla HTTP proxy'si eklemeniz gerekirse, gerekli proxy'lerle yeni bir aracı yükleyici dosyası oluşturun. Düğüme aracı yükleyici dosyasını yüklediğinizde düğüm, bulut hizmetine ulaşıncaya kadar dosyada tanımlanan tüm proxy'lerde gezinir. Dolayısıyla, bir aracı yükleyici cop dosyasına eklenen proxy'ler, dosyayı kullanabileceğiniz veri merkezini belirler.

Ayrıca, kümelerinizi organize etmek için birden fazla küme grubu da oluşturabilirsiniz.

Unified CM 12.5 SU3 Sürümüne veya Daha Düşük Sürüme Sahip Bir Düğümü Kullanıma Alma


 • Bu prosedür ancak kurulum sihirbazı ile ilerlemiyorsanız uygulanabilir.

 • Aşağıdaki prosedürü uygularken herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, Cisco Webex Cloud-Connected UC Sorun Giderme bölümüne bakın.

Aracı Dosyası Kurulumu

Başlamadan önce

Ağ güvenlik duvarlarınızın ve proxy'lerinizin aşağıdaki URL'lere erişime izin verdiğinden emin olun:

 • *.ucmgmt.cisco.com

 • *.webex.com


Veri merkezine bir küme bağlamaya çalışırken, genel URL'yi ve Webex kuruluşunuzun ülke koduna göre bölgesel URL'lerden birini kullanın. Bölgesel URL, kümenin konumunu değil ülke kodunuzu temel alır. Webex kuruluşunuzun nerede bulunduğuna göre, düğümlerin bağlantı noktası 443'teki genel ve bölgesel URL'lere bağlanabildiğinden emin olun.

Düğümleri internete bağlamak için gerekli proxy bilgilerini toplayın. Kimliği doğrulanmış bir proxy ekleme veya aracı yüklendikten sonra bir proxy ekleme hakkında bilgi edinmek için, Proxy Ekleme bölümüne bakın.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler > Connected UC'ye gidin. UC Yönetimi kartında, Aracı Yükleme Dosyaları'na tıklayın.

2

Sıfır veya daha fazla proxy içeren bir aracı yükleyici dosyası oluşturmak için Dosya Ekle'ye tıklayın.

3

Aracı dosyasını adlandırın ve bir açıklama sağlayın.

Dosya adı için maksimum uzunluk 200 ve açıklama için 1000 karakterdir.

4

Proxy bilgilerini girin ve ardından, aracı dosyasını oluşturmak için Kaydet'e tıklayın.


 
 • Bir aracı yükleyici dosyasına eklenen proxy'ler, dosyayı kullanabileceğiniz veri merkezini belirler. Birden fazla veri merkezinizin olması durumunda, tüm bu merkezlerle ilgili proxy bilgilerinin bulunduğu tek bir aracı dosyası oluşturmanızı öneririz.

 • Aracı dosyasının oluşturulması yaklaşık bir dakika sürebilir.

 • Kimlik doğrulamayı destekleyen proxy kullanmak için, proxy'yi yapılandırmak üzere Unified CM veya IM ve P sunucusunda Yönetici CLI'si kullanın. Aracı Yükleme dosyası oluşturulurken, proxy'yi yapılandırmak için Control Hub Kullanıcı Arabirimini kullanamazsınız. Bu görev, proxy kimlik doğrulaması için kimlik bilgilerini gerektirir. Temel ve Özet proxy kimlik doğrulama düzenleri desteklenir.

5

Karşıdan Yükle'yi tıklatın.

6

Kısayol menüsünde, şu seçeneklerden birini seçin:

 • Sürüm 14
 • Sürüm 11.5.x ve 12.x

Seçiminize bağlı olarak, düğümde yüklü olan Unified CM sürümüne karşılık gelen Aracı COP dosyası indirilir.

Unified CM 12.5 SU4 Sürümüne veya Daha Yüksek Sürüme Sahip Bir Düğümü Kullanıma Alma

Aracı COP dosyası, Unified CM yazılımlarınızla birlikte paketlenmiştir.

1

Yönetici CLI istemine, utils ucmgmt organization organization_id ifadesini yazın.

2

Kuruluş kimliğinizi öğrenmek için, Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden Yönetim > Hesap seçeneklerine gidin. Şirket Bilgileri kısmında, Kuruluş Kimliğini görebilirsiniz.

Örneğin, organization_id, 43e67ab7-8f31-4566-abfc-16b3de8362ac olabilir.

3

utils ucmgmt agent enable yazın.

Birkaç dakika sonra, düğüm kullanıma alınır.

4

Kümedeki tüm düğümlerde yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Bir kümedeki düğümler kullanıma alındıktan sonra, küme doğrulama hakkında bilgi almak için Kümeleri Doğrulama ve Atama bölümüne bakın.

Küme Grupları Ekleme

Küme gruplarına küme atayabilmek için, Control Hub'a küme grupları ekleyin. Küme grubu, birlikte yönetilebilmeleri için kümelerin mantıksal olarak gruplandırıldığı bir yerdir. Örneğin, küme gruplarını coğrafi bölgelere veya sürüm ortamlarına göre oluşturabilirsiniz. Küme gruplarını yeniden adlandırabilir, kümeleri bir küme grubundan diğerine taşıyabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.


Aşağıdaki prosedürü uygularken herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, Cisco Webex Cloud-Connected UC Sorun Giderme bölümüne bakın.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler > Connected UC'ye gidin. UC Yönetimi kartında, Envanter'e tıklayın.

Küme grupları listesini gösteren UC Yönetimi sayfası görüntülenir.

2

Ekle açılan listesinden Küme Grubu'nu seçin.

3

Küme Grubu Oluştur penceresinde, Küme Grubu Adı ve Grup Açıklaması girip Kaydet'e tıklayın.

Aşağıdaki tabloda, kısa açıklamalarla birlikte bir küme grubunun farklı durumları listelenir. Küme grubunun durumuyla ilgili bir sorunu gidermeye yönelik detaylar için Cisco Webex Cloud-Connected UC'de Sorun Giderme bölümüne bakın.

Küme Grubu Durumu

Kısa Açıklama

Doğrulama Gerekiyor

Müşteri yöneticisi kümeyi doğrulamalıdır.

Küme Yok

Küme grubunda hiçbir küme yoktur.

Yanlış Yapılandırma

Küme grubundaki bir veya daha fazla düğüm yanlış yapılandırılmıştır.

Hiçbir Aracı çalışmıyor

Herhangi bir düğüm üzerinde çalışan aracı yoktur.

Yayımcı Yok

 • Platform API Web Hizmetini etkinleştirdiğinizden ve makinede çalışıyor olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için Cisco Unified Serviceability Yönetim Kılavuzu'ndaki Platform Yönetimi Web Hizmeti bölümüne bakın.

 • Düğüm çalışmıyor veya proxy'ler çevrimdışı.

Çevrimdışı

Küme grubundaki bir veya daha fazla düğümün aracısı çevrimdışıdır. Aracı işlemi durmuş ve değerlendirme gerektiriyor olabilir.

Aşağıdaki tabloda, kısa açıklamalarla birlikte bir düğümün farklı durumları listelenir. Düğüm grubunun durumuyla ilgili bir sorunu gidermeye yönelik detaylar için Cisco Webex Cloud-Connected UC'de Sorun Giderme bölümüne bakın.

Düğüm Durumu

Kısa Açıklama

Atama Gerekiyor

Düğüme bir küme atamanız gerekir.

Doğrulama Gerekiyor

Müşteri yöneticisi düğümü doğrulamalıdır.

Desteklenmiyor

Düğüm kullanıma alınmıştır ancak CCUC tarafından desteklenmez. Örneğin, Cisco Unity, Cisco Emergency Responder vb.

Çevrimdışı

Düğüme ulaşılamaz.

Çevrimiçi

Düğüm kullanıma alınmış ve aracı doğrulanmıştır.

Yanlış Yapılandırma

Düğüm yanlış yapılandırılmıştır.

Hiçbir Aracı çalışmıyor

Düğüm üzerinde hiçbir aracı çalışmıyorsa, aracı işlemi durmuş olabilir.

Yayımcı Yok

Küme kapsamındaki kümelerin bir veya daha fazlası yayımcı içermiyor. Bu, nadiren görülen bir senaryodur.

Aşağıdaki tabloda, Telemetri Modülü Envanteri'ndeki bir düğümün farklı durumları listelenir ve durumların her biriyle ilgili kısa açıklama yer alır.

Telemetri Modülü Durumu

Kısa Açıklama

Başlatılıyor

Yönetici telemetri hizmetini başlatmıştır.

Durduruluyor

Yönetici telemetri hizmetini durdurmuştur.

Kullanıcı tarafından durduruldu

Kullanıcı telemetri hizmetini durdurmuştur.

Yükleme bekleniyor

Yükleme devam ediyor.

Çevrimiçi

Modül çevrimiçidir ve en son cop dosyasıyla çalışmaktadır.

Çevrimdışı

Modül çevrimdışıdır.

Aracıyı bir düğüme yükledikten sonra, yükleme günlük dosyasının sonunda bir doğrulama kodu gösterilir. Bir aracı cop dosyasının yüklenmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, aşağıda listelenen Unified CM düğümüne, IM ve P düğümüne ya da CUC düğümüne sahip olmanıza bağlı olarak ilgili belgelere bakın.

Unified CM veya IM ve P düğümü için, Unified CM sürümünüze bağlı olarak aşağıdaki adreste bulunan Cisco Unified Communications Manager ve IM ve İletişim Durumu Hizmeti için Kurulum Kılavuzu bölümüne bakın:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-guides-list.html


Unified CM düğümü doğrulama kodu, GUI ve CLI için oturum açma sayfalarında da bulunur. Bu kod, bir seri numarasına benzer ve her düğümü benzersiz şekilde tanımlamanıza olanak sağlar. Bir düğümü envantere kabul ettiğinizde, düğümdeki doğrulama kodunun Control Hub'da görüntülenen kodla eşleştiğinden emin olun. Böylece, doğru düğümle çalıştığınızdan emin olursunuz.

Kümeleri Doğrulama ve Atama

Aşağıdaki prosedürü uygularken herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, Cisco Webex Cloud-Connected UC Sorun Giderme bölümüne bakın.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler > Connected UC'ye gidin. UC Yönetimi kartında, Envanter'e tıklayın.

Küme grupları listesini gösteren UC Yönetimi sayfası görüntülenir.

2

Küme gruplarından herhangi birinde Doğrulama Gerekiyordurumu gösteriliyorsa, küme grubunun yanındaki Çöz'e tıklayın.

3

Kümenin yanındaki Doğrula'ya tıklayın.

4

Küme Grubu açılan listesinden, küme atamak istediğiniz küme grubunu seçin.

Küme grubuna bir küme atadıktan sonra, söz konusu kümeye ait tüm düğümler seçilen küme grubuna atanır.

5

Küme grubuna atamak istediğiniz düğümün yanındaki onay kutusuna veya düğümü kaldırmak için X öğesine tıklayın.

6

Save (Kaydet) düğmesine tıklayın.


 

Bulut aracı COP dosyası yüklendikten sonra, UC Analiz hizmetinin düzgün işlemesi için yaklaşık bir buçuk saat geçmesi gerekebilir.

Aracı dosyalarını yeniden indirebilir ve silebilir ve küme gruplarının adlarını ve açıklamalarını değiştirebilirsiniz.

Küme Gruplarının Adlarını veya Açıklamalarını Düzenleme

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler > Connected UC'ye gidin. UC Yönetimi kartında, Envanter'e tıklayın.

Küme grupları listesini gösteren UC Yönetimi sayfası görüntülenir.

2

Düzenlemek istediğiniz küme grubunun yanındaki Detaylar'a tıklayın.

3

Düzenlemek istediğiniz metin alanına tıklayın.

Control Hub'da Küme Grubu Silme

Buluta bağlı altyapıyı etkin şekilde yönetmek için artık gerekli olmayan bir küme grubunu kaldırabilirsiniz.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler > Connected UC'ye gidin. UC Yönetimi kartında, Envanter'e tıklayın.

Küme grupları listesini gösteren UC Yönetimi sayfası görüntülenir.

2

Silmek istediğiniz küme grubunun yanındaki Detaylar'a tıklayın.

Envanter sayfasında, seçilen küme grubuna atanmış tüm kümeler görüntülenir. Küme grubunun kendisine atanan kümeleri varsa, bu kümeleri farklı bir küme grubuna taşımanız veya küme grubunu silmeden önce bu kümeleri silmeniz gerekir. Küme silme konusunda daha fazla bilgi edinmek için, Control Hub'da Küme Silme bölümüne bakın.

3

(İsteğe bağlı) Bir kümeyi taşımak için, kümeyi seçin ve Taşı'ya tıklayın.

Ata ve Taşı penceresi görüntülenir.

4

(İsteğe bağlı) Küme grubu seçimi açılan listesinden, bir küme grubu seçin ve Taşı'ya tıklayın.


 
 • Silmek istediğiniz küme grubu açılan listede görüntülenmez.

 • Açılan listedeki Küme Grubu Ekle seçeneğini kullanarak yeni bir küme grubu oluşturabilirsiniz.

5

(İsteğe bağlı) Yeni bir küme grubu oluşturmak için, açılan listedeki Küme Grubu Ekle seçeneğini ve ardından, Kaydet seçeneğini seçin.

6

Boş küme grubunu silmek için, Envanter sayfasındaki Küme Grubunu Sil'e tıklayın.

Silinen küme grubu artık Control Hub'da görüntülenmez.

Control Hub'da Küme Silme

Buluta bağlı altyapıyı etkin şekilde yönetmek için artık gerekli olmayan bir kümeyi kaldırabilirsiniz.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler > Connected UC'ye gidin. UC Yönetimi kartında, Envanter'e tıklayın.

Küme grupları listesini gösteren UC Yönetimi sayfası görüntülenir.

2

Silmek istediğiniz kümenin ait olduğu küme grubunun yanındaki Detaylar'a tıklayın.

3

Küme grubu detaylar sayfasında, sayfanın sağ üst tarafındaki açılan listeden Küme Sil'i seçin.

4

Silmek için Evet'e, iptal etmek için Hayır'a tıklayın.

Küme silme işleminden sonra, aracı ve telemetri modülü silinen kümeyle ilişkili tüm düğümlerden kaldırılır. Silinen küme artık Control Hub'da görüntülenmez.

Aracı Dosyalarını İndirme veya Silme

Bir aracı yükleyici dosyası oluşturduktan sonra, dosyayı düzenleyemezsiniz. Dosyada yükleme sırasında hata meydana gelirse veya dosyaya daha fazla proxy bilgisi eklemek isterseniz, yeni bir aracı yükleme dosyası oluşturabilir ve artık gerekli olmayan eski dosyayı silebilirsiniz.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler'e gidin. UC Yönetimi kartında, Aracı Yükleme Dosyaları'na tıklayın.

2

Bir aracı dosyasına tıklayın ve ardından, İndir veya Sil seçeneğini belirleyin.

Cisco Webex Cloud-Connected UC (CCUC), şirket içi altyapınızda meydana gelen sorunları görüntülemenize olanak verir. Bu sorunlar, telemetri verilerinde kayıplara ve Analiz grafiklerinde yanlış verilerin görüntülenmesine neden olur. Sorunun önem derecesine göre, Control Hub'a bir hata veya uyarı bildirimi gönderilir. Bildirimler, şirket içi sorunları düzeltmek ve bilgiye dayalı kararlar almak üzere eyleme geçmenizi sağlar.

Küme Grupları Detaylar Sayfasını Görüntüleme

Şirket içi altyapınızla ilgili hata veya uyarı mesajlarını küme grupları detaylar sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler > Connected UC'ye gidin. UC Yönetimi kartında, Envanter'e tıklayın.

Küme grupları listesini gösteren UC Yönetimi sayfası görüntülenir. Ayrıca, sorunu olan küme gruplarının Durum sütununda bir Hata veya Uyarı etiketi görebilirsiniz.

2

Bildirimi görüntülemek istediğiniz küme grubunun yanındaki Detaylar'a tıklayın.

3

Bildirimi görüntülemek istediğiniz kümenin yanındaki Detaylar'a tıklayın.

Herhangi bir hata veya uyarı bildirimi ya da her ikisinin olması durumunda, bunları yan bölmede görüntüleyebilirsiniz.

4

Bir hata veya uyarı bildirimine ilişkin detaylı bilgileri görüntülemek için, bildirim metninin yanınaki > işaretine tıklayın.

Önem derecesi, ilk ve son bildirim saati, uygulanabilirlik (düğüm veya küme seviyesi için), bildirimle ilgili açıklama ve gerçekleştirmeniz gereken düzeltici eylem gibi detayları sağlayan bir yan bölme görüntülenir.

Düğüm Listesi Detaylar Sayfasında Görüntüleme

Şirket içi altyapınızla ilgili hata veya uyarı mesajlarını düğüm listesi detaylar sayfasında da görüntüleyebilirsiniz.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler > Connected UC'ye gidin. UC Yönetimi kartında, Envanter'e tıklayın.

Küme grupları listesini gösteren UC Yönetimi sayfası görüntülenir.

2

Tüm düğümlerin listesini görüntülemek için Düğümler Listesini Göster'e tıklayın.

Ayrıca, sorunu olan düğümlerin Durum sütununda bir Hata veya Uyarı etiketi görebilirsiniz.

3

Bildirimlerini görüntülemek istediğiniz düğüme tıklayın.

Herhangi bir hata veya uyarı bildirimi ya da her ikisinin olması durumunda, bunları yan bölmede görüntüleyebilirsiniz.

4

Bir hata veya uyarı bildirimine ilişkin detaylı bilgileri görüntülemek için, bildirim metninin yanınaki > işaretine tıklayın.

Önem derecesi, ilk ve son bildirim saati, uygulanabilirlik (düğüm veya küme seviyesi için), bildirimle ilgili açıklama ve gerçekleştirmeniz gereken düzeltici eylem gibi detayları sağlayan bir yan bölme görüntülenir.

Olay Geçmişini Görüntüleme

Seçilen zaman diliminde oluşan ve çözümlenen tüm Uyarı ve Hata olaylarının geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Son bir yıla ait geçmiş verileri korunur.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler > Connected UC'ye gidin. UC Yönetimi kartında, Envanter'e tıklayın.

Küme grupları listesini gösteren UC Yönetimi sayfası görüntülenir. Ayrıca, sorunu olan küme gruplarının Durum sütununda bir Hata veya Uyarı etiketi görebilirsiniz.

2

Olay geçmişini görüntülemek istediğiniz küme grubunun yanındaki Detaylar'a tıklayın.

Seçilen küme grubuna ait kümelerin listesi görüntülenir.

3

Olay geçmişini görüntülemek istediğiniz kümenin yanındaki Detaylar'a tıklayın.

Seçilen kümeye ait düğümlerin listesi görüntülenir.

4

Olay geçmişini görüntülemek istediğiniz düğümün yanındaki Detaylar'a tıklayın.

5

Olay Geçmişi'ne tıklayın.

Olay adı, tür, önem derecesi, küme adı, düğüm adı ve saat gibi detayların sağlandığı Olay Geçmişi sayfası görüntülenir.

6

Verileri filtrelemek için, Süre açılan listesinden aşağıdaki seçeneklerin birini veya bu seçeneklerin bir birleşimini seçin:

 • Küme—Belirli bir kümenin olay geçmişini görüntülemek için.

 • Düğüm—Belirli bir düğümün olay geçmişini görüntülemek için.

 • Hizmet—Belirli bir Cisco Webex Cloud-Connected UC (CCUC) hizmetinin olay geçmişini görüntülemek için.

 • Süre—Belirli bir zaman diliminin olay geçmişini görüntülemek için. Desteklenen zaman aralıkları şunlardır:

  • 24 saat—Varsayılan değerdir.

  • 48 saat

  • Son 7 gün

  • Son 30 gün

Belirli bir yükseltme planı belirleyebilir veya UTC saat dilimine göre saat 11:00 olarak ayarlanmış varsayılan planı kullanabilirsiniz.

Cloud-Connected UC modüllerinin yazılım yükseltmeleri, tüm düğümlerin her zaman aynı yazılım sürümünü çalıştırmasını sağlamak için küme düzeyinde otomatik olarak yapılır. Yükseltmeler, kümenin yükseltme planına göre yapılır.

Başlamadan önce


 • Acil yükseltme, birden fazla müşteriyi etkileyen kritik bir düzeltmedir. Bir sonraki uygun planda, küme için varsayılan olarak ayarlanmış zaman kullanılarak uygulanır. Bir kümenin yükseltme planını her Pazar saat 11:00 UTC olarak ayarladığınız bir örneği ele alalım. Acil bir yükseltme belirli bir günde 11:00'den önce kullanılabilir duruma gelirse Cloud-Connected UC modülü aynı gün saat 11:00'de yükseltilir. Ancak acil yükseltme 11:00'den sonra kullanılabilir duruma gelirse, Cloud-Connected UC modülü ertesi gün saat 11:00'de yükseltilir.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler > Connected UC'ye gidin. UC Yönetimi kartında, Envanter'e tıklayın.

UC Yönetimi sayfası küme grupları listesi ile birlikte görüntülenir.

2

Yükseltme planını ayarlamak istediğiniz kümeyi içeren küme grubunun yanındaki Detaylar'a tıklayın.

3

Yükseltme planını ayarlamak istediğiniz kümenin yanındaki Detaylar'a tıklayın.

4

Olay Geçmişi'nin yanındaki üç nokta (...) simgesine tıklayın ve CCUC Modülü Yükseltme Planını Seç seçeneğini belirleyin.

CCUC Modülü Yükseltme Planı sayfası görüntülenir. Aşağıdaki ekran görüntüsü yalnızca temsil amacıyla kullanılmıştır.

5

Yükseltme planı için aşağıdaki açılan listelerden saat, sıklık ve saat dilimini seçin.

Saat dilimi alanının altında, bir sonraki uygun yükseltme tarihi ve saati görüntülenir.

6

(İsteğe bağlı) Seçilen küme grubundaki tüm kümeler için aynı yükseltme planı ayarlarını uygulamak istiyorsanız, Bu küme grubundaki tüm kümelere yapılan tüm değişiklikleri kopyala onay kutusunu işaretleyin.

7

(İsteğe bağlı) Kullanıma alına tüm kümeler için aynı yükseltme planı ayarlarını uygulamak istiyorsanız, Konuşlandırmamda kullanıma alınan tüm kümelere tüm değişiklikleri kopyala onay kutusunu işaretleyin.

8

Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'e, silmek için İptal'e tıklayın.

Telemetri modülünü ihtiyacınıza göre başlatıp durdurabilirsiniz. Bu hizmeti devre dışı bıraktıktan sonra, düğüm üzerinde yükseltme dahil olmak üzere herhangi bir bulut işlemi gerçekleştirilmez.


Hizmeti devre dışı bıraktıktan sonra, düğüm üzerinde herhangi bir bulut işlemi (yükseltme dahil) gerçekleştirilmez.

1

Cisco Webex Control Hub'daki müşteri görünümünden, Hizmetler'e gidin. UC Yönetimi kartında, Telemetri Modülü Envanteri'ne tıklayın.

2

Listedeki düğüm girişlerinden herhangi birine tıklayın.

Sağ tarafta, düğüm ve aracı ile ilgili daha fazla bilgi görüntüleyebileceğiniz bir bölme görünür.

3

Telemetri hizmetini devre dışı bırakmak için, CCUC Hizmetlerini Duraklat seçeneğine tıklayın.

4

Telemetri hizmetini etkinleştirmek için CCUC Hizmetlerini Sürdür seçeneğine tıklayın.

Bundan sonra yapacaklarınız

CCUC Analiz hizmeti hakkında bilgi için, Cisco Webex Cloud-Connected UC için Analiz bölümüne bakın.