Бутони и екрани на телефона

Вашият офис телефон има повече функции от вашия дом или мобилен телефон, до които имате достъп с помощта на различни физически бутони и софтки. За да получите общ преглед на основните хардуерни функции на телефона си, вижте тези статии:

Прегледайте тази статия, за да научите как да навигирате и да взаимодействате с бутоните на телефона, софтовете и потребителския интерфейс.

За да проверите кой телефонен модел имате, натиснете Приложения и изберете Състояние > Информация за продукта. Полето Име на продукта показва модела на телефона.

Навигация

Използвайте външния пръстен на навигационния клъстер, за да се придвижвате в менюта и между полетата. Използвайте вътрешния бутон Избор на групата за навигация, за да избирате елементи от менютата.

Група за навигация

Екранни бутони и бутони за линии и функции

Можете да взаимодействате с функциите на телефона си по няколко начина:

 • Софтуерните бутони, разположени под екрана, Ви дават достъп до функцията, показана на екрана над съответния бутон. Екранните бутони се променят според това, какво правите в момента. Екранният бутон Още... Ви показва, че са налични още функции.

 • Бутоните за функции и линии, разположени от двете страни на екрана, Ви дават достъп до функции на телефона и телефонни линии.

  • Бутони за функции – използват се например за бързо набиране или приемане на повикване, както и за да видите състоянието си на друга линия.

  • Бутони за линии – използват се за отговор на повикване или за възстановяване на задържано повикване. Когато не се използват за активно повикване, служат за иницииране на функции на телефона, като показване на пропуснати разговори.

Бутоните за функции и линии светят, за да показват състоянието:

 • Бутон за линияЗелен, стабилен СВЕТОДИОД—Активно повикване или двупосочен интерком разговор

 • Бутон за линияЗелен, мигащ СВЕТОДИОД—Проведен разговор

 • Линия бутонКехлибар, стабилен LED—Поверителност в употреба, еднопосочен интерком повикване или влезли в Hunt Group

 • Бутон за линияКехлибар, мигащ СВЕТОДИОД—Входящо обаждане или обръщане на повикване

 • Бутон за линияЧервен, стабилен СВЕТОДИОД—Отдалечена линия в употреба (споделена линия или Състояние на линията) или Не безпокойте (DND) активен

 • Бутон за линияЧервен, мигащ СВЕТОДИОД—Отдалечена линия задържана

Администраторът Ви може да настрои някои функции да се показват като екранни бутони или като бутони за функции. Освен това можете да осъществявате достъп до някои функции чрез екранни бутони или чрез съответния физически бутон.

Функции на екрана на телефона (серия 6800)

Екранът на телефона показва информация за телефона, като номер в указателя, активно повикване и състояние на линия, екранни клавиши, бързи набирания, осъществени повиквания и списъци на менюта на телефона. Екранът е съставен от три секции: горния ред, средния раздел и реда на долния колонтитул.

Фигура 1. Cisco IP Phone 6841 и 6851 Екран

Cisco IP телефон 6821 има подобно оформление, но в по-компактен формат.

1

В горната част на екрана е заглавният ред. Заглавният ред показва номера на телефона, текущата дата и час, както и няколко икони. Иконите показват кога са активни функциите.

2

В средата на екрана на телефона е показана информация, свързана с бутоните за линии и функции на телефона.

Когато изберете ред, в който има повече от две регистрирани линии, около избрания ред се показва маркировка с черно поле. За активните повиквания няма да има маркировка.

Екранът за активни и входящи повиквания поддържа повече от 21 знака. Когато линията не е активна, на екрана на Cisco IP телефон може да се покажат 15 цифри.

3

Долният ред на екрана съдържа етикетите на екранните клавиши. Всеки етикет показва действието за екранния клавиш под екрана.

Функции на екрана на телефона (серия 7800)

Екранът на телефона показва информация за телефона, като номер в указателя, активно повикване и състояние на линия, екранни клавиши, бързи набирания, осъществени повиквания и списъци на менюта на телефона. Екранът е съставен от три секции: горния ред, средния раздел и реда на долния колонтитул.

Фигура 2. Cisco IP Phone 7800 Екран

1

В горната част на екрана е заглавният ред. Заглавният ред показва номера на телефона, текущата дата и час, както и няколко икони. Иконите показват кога са активни функциите.

2

В средата на екрана на телефона е показана информация, свързана с бутоните за линии и функции на телефона.

Когато изберете ред, в който има повече от две регистрирани линии, около избрания ред се показва маркировка с черно поле. За активните повиквания няма да има маркировка.

Екранът за активни и входящи повиквания поддържа повече от 21 знака. Когато линията не е активна, на екрана на Cisco IP телефон може да се покажат 15 цифри.

3

Долният ред на екрана съдържа етикетите на екранните клавиши. Всеки етикет показва действието за екранния клавиш под екрана.

Функции на екрана на телефона (многоплатформени телефони серия 8800)

Екранът на телефона показва информация за телефона, като номер в указателя, активно повикване и състояние на линия, екранни клавиши, бързи набирания, осъществени повиквания и списъци на менюта на телефона. Екранът е съставен от три секции: горния ред, средния раздел и реда на долния колонтитул.

Фигура 3. Cisco IP Phone 8800 Екран

1

В горната част на екрана е заглавният ред. Заглавният ред показва номера на телефона, текущата дата и час, както и няколко икони. Иконите показват кога са активни функциите.

2

В средата на екрана на телефона е показана информация, свързана с бутоните за линии и функции на телефона.

Когато изберете ред, в който има повече от две регистрирани линии, около избрания ред се показва маркировка с черно поле. За активните повиквания няма да има маркировка.

Екранът за активни и входящи повиквания поддържа повече от 21 знака. Когато линията не е активна, на екрана на Cisco IP телефон може да се покажат 15 цифри.

3

Долният ред на екрана съдържа етикетите на екранните клавиши. Всеки етикет показва действието за екранния клавиш под екрана.