Telefoontoetsen en -schermen

Uw kantoortelefoon heeft meer functies dan uw huistelefoon of mobiele telefoon. Tot deze functies krijgt u toegang met verschillende fysieke toetsen en schermtoetsen. Raadpleeg de volgende artikelen voor een overzicht van de basishardwarefuncties van uw telefoon:

Raadpleeg dit artikel voor informatie over hoe u met de toetsen, schermtoetsen en gebruikersinterface van uw telefoon kunt navigeren en werken.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Telefoongegevens. In het veld Modelnummer wordt het telefoonmodel weergegeven.

Navigatie

Gebruik de buitenste ring van het Navigatiecluster om door de menu's te bladeren en tussen velden te bewegen. Gebruik de knop Kiezen midden in het navigatiecluster om menu-items te selecteren.

Als een menu-item een indexnummer heeft, kunt u het indexnummer invoeren met het toetsenblok om het item te selecteren.

Scherm-, lijn- en functietoetsen

U hebt op verschillende manieren toegang tot de functies op uw telefoon:

 • Met schermtoetsen onder het scherm krijgt u toegang tot de functie die op het scherm boven de schermtoets wordt weergegeven. Deze schermtoetsen veranderen afhankelijk van wat u aan het doen bent. De schermtoets Meer... geeft aan dat er nog meer functies beschikbaar zijn.

 • Functie- en lijntoetsen, aan beide zijkanten van het scherm, bieden toegang tot de telefoonfuncties en telefoonlijnen.

  • Functietoetsen: gebruikt voor functies als Snelkiesnummer of Gesprek opnemen en om uw status op een andere lijn weer te geven.

  • Lijntoetsen worden gebruikt om een gesprek te beantwoorden of een gesprek in de wacht te hervatten. Als de lijntoetsen niet worden gebruikt voor een actief gesprek, worden ze gebruikt om telefoonfuncties te starten, zoals de weergave van gemiste gesprekken.

Functie- en lijntoetsen lichten op om een status aan te geven:

 • Lijnknop groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Lijntoets groen, LED knippert : gesprek in de wacht

 • Lijnknop oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek of aangemeld bij een groepsnummer

 • Lijnknop Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek.

 • Lijnknop rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus) of niet storen (NST) actief

 • Lijnknop Rood, knipperend: externe lijn in de wacht

Uw beheerder kan bepaalde functies als schermtoetsen of functietoetsen instellen. U hebt ook toegang tot bepaalde functies met schermtoetsen of de vaste toets die aan de functie is gekoppeld.

Telefoonschermfuncties

Op het telefoonscherm wordt informatie over uw telefoon weergegeven, zoals het directorynummer, de status van het actieve gesprek en de lijnstatus, schermtoetsen, snelkeuzes, geplaatste gesprekken en telefoonmenulijsten. Het scherm bestaat uit drie gedeelten: de kopregel, het middendeel en de voetregel.

Figuur 1. Scherm van Cisco IP-telefoon 6841 en 6851

De Cisco IP-telefoon 6821 heeft een soortgelijke indeling, maar meer compact.

1

Boven aan het scherm bevindt zich de kopregel. De kopregel bevat het telefoonnummer, de huidige datum en tijd en een aantal pictogrammen. De pictogrammen geven aan welke functies actief zijn.

2

Midden op het telefoonscherm staat informatie die is gekoppeld aan de lijn en de functietoetsen op de telefoon.

3

De schermtoetslabels staan onderaan het scherm. Elk label geeft de actie aan voor de schermtoets onder het scherm.

Telefoonschermfuncties

Op het telefoonscherm wordt informatie over uw telefoon weergegeven, zoals het directorynummer, de status van het actieve gesprek en de lijnstatus, schermtoetsen, snelkeuzes, geplaatste gesprekken en telefoonmenulijsten. Het scherm bestaat uit drie gedeelten: de kopregel, het middendeel en de voetregel.

Figuur 2. Het scherm van de Cisco IP-telefoon 7800

1

Boven aan het scherm bevindt zich de kopregel. De kopregel bevat het telefoonnummer, de huidige datum en tijd en een aantal pictogrammen. De pictogrammen geven aan welke functies actief zijn.

2

Midden op het telefoonscherm staat informatie die is gekoppeld aan de lijn en de functietoetsen op de telefoon.

3

De schermtoetslabels staan onderaan het scherm. Elk label geeft de actie aan voor de schermtoets onder het scherm.

Telefoonschermfuncties

Op het telefoonscherm wordt informatie over uw telefoon weergegeven, zoals het directorynummer, de status van het actieve gesprek en de lijnstatus, schermtoetsen, snelkeuzes, geplaatste gesprekken en telefoonmenulijsten. Het scherm bestaat uit drie gedeelten: de kopregel, het middendeel en de voetregel.

Figuur 3. Het scherm van de Cisco IP-telefoon 8800

1

Boven aan het scherm bevindt zich de kopregel. De kopregel bevat het telefoonnummer, de huidige datum en tijd en een aantal pictogrammen. De pictogrammen geven aan welke functies actief zijn.

2

Midden op het telefoonscherm staat informatie die is gekoppeld aan de lijn en de functietoetsen op de telefoon.

3

De schermtoetslabels staan onderaan het scherm. Elk label geeft de actie aan voor de schermtoets onder het scherm.