Tlačítka telefonu a obrazovky

Telefon v kanceláři nabízí více funkcí, než je váš domácí nebo mobilní telefon, který je přístupný pomocí různých fyzických tlačítek a softwarových tlačítek. Přehled základních vlastností hardwaru telefonu naleznete v následujících článcích:

V tomto článku se dozvíte, jak lze přecházet na tlačítka telefonu, softwarová tlačítka a uživatelské rozhraní.

Chcete-li zjistit model svého telefonu, stiskněte možnost Aplikace a vyberte položku Stav > Informace o produktu. V poli Název produktu je uveden model vašeho telefonu.

Navigace

Vnější kroužek navigačního kruhu slouží k procházení nabídek a k pohybu mezi poli. Vnitřní tlačítko výběru v navigačním kruhu slouží k výběru položek nabídky.

Navigační kruh

Softwarová tlačítka, tlačítka linek a tlačítka funkcí

Funkce telefonu lze ovládat různými způsoby:

 • Softwarová tlačítka umístěná pod obrazovkou vám poskytují přístup k funkci zobrazené na obrazovce nad softwarovým tlačítkem. Softwarová tlačítka se mění v závislosti na prováděné činnosti. Softwarové tlačítko Více… označuje, že jsou dostupné další funkce.

 • Tlačítka funkcí a linek umístěná po obou stranách obrazovky poskytují přístup k funkcím a linkám telefonu.

  • Tlačítka funkcí: Slouží pro funkce jako Rychlá volba nebo Zvednutí hovoru a k zobrazení vašeho stavu na jiné lince.

  • Tlačítka linek – Slouží k přijetí hovoru nebo obnovení přidrženého hovoru. Pokud nejsou použita během hovoru, slouží k iniciaci funkcí telefonu, jako je například zobrazení zmeškaných hovorů.

Tlačítka funkcí a linek svým rozsvícením indikují následující stavy:

 • Tlačítko linky Svítící zelená LED – aktivní hovor nebo obousměrný hlasitý hovor.

 • Tlačítko linky Blikající zelená LED – přidržený hovor

 • Tlačítko linky Tlačítko linky Tlačítko linkyTlačítko linky : Kontrolka svítí žlutě – používá se funkce soukromí, jednosměrný hovor přes interkom nebo jste přihlášení ke skupině sdružených linek

 • Tlačítko linky Blikající žlutá LED – příchozí hovor nebo vrácený hovor

 • Tlačítko linky Svítící červená LED – je používána vzdálená linka (sdílená linka nebo stav linky) nebo se používá režim Nerušit

 • Tlačítko linky Blikající červená LED – přidržená vzdálená linka

Správce systému může nastavit některé funkce jako softwarová tlačítka nebo jako tlačítka funkcí. K některým funkcím můžete mít také přístup pomocí softwarových tlačítek nebo přiřazeného hardwarového tlačítka.

Funkce na obrazovce telefonu (řada 6800)

Na obrazovce telefonu se zobrazují informace o telefonu, jako je číslo v adresáři, stav aktivního hovoru a linky, softwarová tlačítka, rychlé volby, uskutečněné hovory a seznamy nabídek telefonu. Obrazovka na displeji má tři části – řádek záhlaví, střední část a řádek zápatí.

Obrázek 1. Obrazovka Cisco IP telefonu 6841 a 6851

Cisco IP telefon 6821 má podobné rozložení, je však kompaktnější.

1

V horní části obrazovky se nachází řádek záhlaví. V řádku záhlaví je zobrazeno telefonní číslo, aktuální datum a čas a množství ikon. Ikony označují aktivní funkce.

2

Prostřední část obrazovky telefonu zobrazuje informace přiřazené k tlačítkům linek a funkcí na telefonu.

Když vyberete linku, který obsahuje více než dvě registrované linky, zobrazí se okolo vybrané linky černě zvýrazněné pole. Aktivní hovor nebude zvýrazněn.

Obrazovka aktivních a příchozích hovorů podporuje více než 21 znaků. Cisco IP telefon dokáže při neaktivní lince na obrazovce telefonu zobrazit 15 číslic.

3

Ve spodním řádku obrazovky se nacházejí popisky softwarových tlačítek. Každý popisek uvádí akci prováděnou softwarovým tlačítkem pod obrazovkou.

Funkce na obrazovce telefonu (řada 7800)

Na obrazovce telefonu se zobrazují informace o telefonu, jako je číslo v adresáři, stav aktivního hovoru a linky, softwarová tlačítka, rychlé volby, uskutečněné hovory a seznamy nabídek telefonu. Obrazovka na displeji má tři části – řádek záhlaví, střední část a řádek zápatí.

Obrázek 2. Obrazovka Cisco IP telefonu 7800

1

V horní části obrazovky se nachází řádek záhlaví. V řádku záhlaví je zobrazeno telefonní číslo, aktuální datum a čas a množství ikon. Ikony označují aktivní funkce.

2

Prostřední část obrazovky telefonu zobrazuje informace přiřazené k tlačítkům linek a funkcí na telefonu.

Když vyberete linku, který obsahuje více než dvě registrované linky, zobrazí se okolo vybrané linky černě zvýrazněné pole. Aktivní hovor nebude zvýrazněn.

Obrazovka aktivních a příchozích hovorů podporuje více než 21 znaků. Cisco IP telefon dokáže při neaktivní lince na obrazovce telefonu zobrazit 15 číslic.

3

Ve spodním řádku obrazovky se nacházejí popisky softwarových tlačítek. Každý popisek uvádí akci prováděnou softwarovým tlačítkem pod obrazovkou.

Funkce na obrazovce telefonu (víceplatformový telefon řady 8800)

Na obrazovce telefonu se zobrazují informace o telefonu, jako je číslo v adresáři, stav aktivního hovoru a linky, softwarová tlačítka, rychlé volby, uskutečněné hovory a seznamy nabídek telefonu. Obrazovka na displeji má tři části – řádek záhlaví, střední část a řádek zápatí.

Obrázek 3. Obrazovka Cisco IP telefonu 8800

1

V horní části obrazovky se nachází řádek záhlaví. V řádku záhlaví je zobrazeno telefonní číslo, aktuální datum a čas a množství ikon. Ikony označují aktivní funkce.

2

Prostřední část obrazovky telefonu zobrazuje informace přiřazené k tlačítkům linek a funkcí na telefonu.

Když vyberete linku, který obsahuje více než dvě registrované linky, zobrazí se okolo vybrané linky černě zvýrazněné pole. Aktivní hovor nebude zvýrazněn.

Obrazovka aktivních a příchozích hovorů podporuje více než 21 znaků. Cisco IP telefon dokáže při neaktivní lince na obrazovce telefonu zobrazit 15 číslic.

3

Ve spodním řádku obrazovky se nacházejí popisky softwarových tlačítek. Každý popisek uvádí akci prováděnou softwarovým tlačítkem pod obrazovkou.