Dugmad i ekrani telefona

Telefon u kancelariji ima više funkcija od kućnog ili mobilnog telefona, kojem pristupate koristeći različita fizička dugmad i mekinje. Da biste dobili pregled osnovnih hardverskih funkcija telefona, pogledajte ove članke:

Pregledajte ovaj članak da biste saznali kako da se krećete i komunicirate sa dugmadima telefona, mekim tasterima i korisničkim interfejsom.

Da biste proverili koji model telefona imate, pritisnite taster Aplikacije i izaberite stavku Status > informacije o proizvodu. Polje "Ime proizvoda" prikazuje model telefona.

Navigacija

Za kretanje kroz menije i između polja upotrebite spoljni prsten tastera za navigaciju. Upotrebite unutrašnje taster Izbor na tasteru za navigaciju za izbor stavki iz menija.

Taster za navigaciju

Dugmad softverskih tastera, dugmad linije i funkcijska dugmad

Funkcije na telefonu možete da koristite na nekoliko načina:

 • Softverski tasteri koji se nalaze ispod ekrana omogućavaju vam da pristupite funkciji prikazanoj na ekranu, iznad softverskog tastera. Softverski tasteri se menjaju u zavisnosti od toga šta u tom trenutku radite. Softverski taster Više... označava da je na raspolaganju više funkcija.

 • Funkcijska dugmad i dugmad linija koja se nalaze sa obe strane ekrana omogućuju pristup funkcijama telefona i telefonskim linijama.

  • Dugmad za funkcije—Koriste se za funkcije kao što su Brzo biranje ili Javljanje na poziv, i za pregled statusa na drugoj liniji.

  • Dugmad linije – koriste se za odgovaranje na poziv ili nastavljanje poziva na čekanju. Kada se ne koriste za aktivni poziv, onda se koriste za pokretanje funkcija telefona kao što je prikazivanje propuštenih poziva.

Funkcijska dugmad i dugmad linije svetle odgovarajućom bojom i označavaju sledeća stanja:

 • Dugme zaliniju Zeleno, postojan LED – Aktivan poziv ili dvosmerni interfonski poziv

 • Line buttonGreen, flashing LED —Held call

 • Dugme zaliniju Amber, stabilan LED – Privatnost u upotrebi, jednosmerni interfonski poziv ili prijavljen u Lovačku grupu

 • Dugme zaliniju Amber, trepereći LED – dolazni poziv ili poziv za vraćanje

 • Dugme lineRed, steady LED – Remote line in use (shared line or Line Status) or Do Not Disturb (DND) active

 • Dugme linijeCrveno, trepereći LED – udaljena linija na čekanju

Administrator može da podesi pojedine funkcije kao softverske tastere ili kao funkcijsku dugmad. Pojedinim funkcijama možete da pristupate i pomoću softverskih tastera ili odgovarajućih hardverskih dugmadi.

Funkcije ekrana telefona (6800 serija)

Na ekranu telefona se prikazuju informacije o telefonu kao što su broj kataloga, status aktivnog poziva i aktivne linije, softverski tasteri, brojevi za brzo biranje, pozivi na čekanju i meniji telefona. Ekran se satiиe iz tri odeljka: Red zaglavlja, srednji odeljak i red podnožja stranice.

Slika 1. Cisco IP Phone 6841 i 6851 ekran

Cisco IP Phone 6821 ima sličan raspored ali u kompaktnijem formatu.

1

Pri vrhu ekrana se nalazi red zaglavlja. U redu zaglavlja se prikazuje telefonski broj, datum i vreme kao i nekoliko ikona. Ikone se prikazuju kada su funkcije aktivne.

2

Na srednjem delu ekrana telefona se prikazuju informacije u vezi sa dugmadima linija i funkcijskim dugmadima telefona.

Kada izaberete red koji ima više od dve registrovane linije, prikazuje se crno isticanje okvira oko izabranog reda. Neće biti isticanja aktivnog poziva.

Aktivni i dolazni ekran poziva podržava više od 21 znaka. Program Cisco IP Phone može da prikaže 15 cifara na ekranu telefona kada je linija neaktivna.

3

U donjem redu ekrana se nalaze oznake softverskih tastera. Svaka oznaka označava radnju za taster softverskog tastera ispod ekrana.

Funkcije ekrana telefona (7800 serija)

Na ekranu telefona se prikazuju informacije o telefonu kao što su broj kataloga, status aktivnog poziva i aktivne linije, softverski tasteri, brojevi za brzo biranje, pozivi na čekanju i meniji telefona. Ekran se satiиe iz tri odeljka: Red zaglavlja, srednji odeljak i red podnožja stranice.

Slika 2. Cisco IP Phone 7800

1

Pri vrhu ekrana se nalazi red zaglavlja. U redu zaglavlja se prikazuje telefonski broj, datum i vreme kao i nekoliko ikona. Ikone se prikazuju kada su funkcije aktivne.

2

Na srednjem delu ekrana telefona se prikazuju informacije u vezi sa dugmadima linija i funkcijskim dugmadima telefona.

Kada izaberete red koji ima više od dve registrovane linije, prikazuje se crno isticanje okvira oko izabranog reda. Neće biti isticanja aktivnog poziva.

Aktivni i dolazni ekran poziva podržava više od 21 znaka. Program Cisco IP Phone može da prikaže 15 cifara na ekranu telefona kada je linija neaktivna.

3

U donjem redu ekrana se nalaze oznake softverskih tastera. Svaka oznaka označava radnju za taster softverskog tastera ispod ekrana.

Funkcije ekrana telefona (8800 Series Multiplatform Phone)

Na ekranu telefona se prikazuju informacije o telefonu kao što su broj kataloga, status aktivnog poziva i aktivne linije, softverski tasteri, brojevi za brzo biranje, pozivi na čekanju i meniji telefona. Ekran se satiиe iz tri odeljka: Red zaglavlja, srednji odeljak i red podnožja stranice.

Slika 3. Cisco IP Phone 8800

1

Pri vrhu ekrana se nalazi red zaglavlja. U redu zaglavlja se prikazuje telefonski broj, datum i vreme kao i nekoliko ikona. Ikone se prikazuju kada su funkcije aktivne.

2

Na srednjem delu ekrana telefona se prikazuju informacije u vezi sa dugmadima linija i funkcijskim dugmadima telefona.

Kada izaberete red koji ima više od dve registrovane linije, prikazuje se crno isticanje okvira oko izabranog reda. Neće biti isticanja aktivnog poziva.

Aktivni i dolazni ekran poziva podržava više od 21 znaka. Program Cisco IP Phone može da prikaže 15 cifara na ekranu telefona kada je linija neaktivna.

3

U donjem redu ekrana se nalaze oznake softverskih tastera. Svaka oznaka označava radnju za taster softverskog tastera ispod ekrana.