Telefonknapper og -skærme

Din kontortelefon har flere funktioner end din egen fastnet- eller mobiltelefon, som du tilgår ved hjælp af forskellige knapper og funktionstaster. Se disse artikler for at få et overblik over de grundlæggende hardwarefunktioner på din telefon:

Gennemgå denne artikel for at lære at navigere og interagere med telefonens knapper, funktionstaster og brugergrænseflade.

Hvis du vil kontrollere, hvilken telefonmodel du har, skal du trykke på Programmer og vælge Telefonoplysninger. Feltet Modelnummer viser din telefonmodel.

Navigation

Brug den yderste ring på navigationsklyngen til at rulle gennem menuer og gå fra felt til felt. Brug den inderste knap Vælg på navigationsklyngen til at vælge menupunkter.

Hvis et menupunkt har et indeksnummer, kan du angive indeksnummeret med tastaturet for at vælge elementet.

Program-, linje- og funktionstaster

Du kan anvende funktionerne på telefonen på flere måder:

 • Programtaster, der er placeret under skærmen, giver adgang til den funktion, der vises på skærmen over programtasten. Programtasterne ændrer sig afhængigt af, hvad du foretager dig på det pågældende tidspunkt. Programtasten Mere... angiver, at der er flere tilgængelige funktioner.

 • Via funktions- og linjetaster, placeret på hver side af skærmen, har du adgang til telefonfunktioner og telefonlinjer.

  • Funktionsknapper – anvendes til funktioner som f.eks. Hurtigopkald eller Opkaldsbesvarelse og til at få vist din status på en anden linje.

  • Linjetaster – anvendes til at besvare et opkald eller til at genoptage et parkeret opkald. Når de ikke anvendes til et aktivt opkald, anvendes de til at igangsætte telefonfunktioner, som f.eks. visning af ubesvarede opkald.

Funktions- og linjetaster oplyses for at indikere status:

 • Linjeknap Grøn, konstant LED – aktivt opkald eller tovejs samtaleanlægsopkald

 • Linjetasten Grøn, blinkende LED – opkald i venteposition

 • Linjeknap Gul, konstant LED – beskyttelse af personlige oplysninger under brug, envejs saamtaleanlægsopkald eller logget på en viderestillingsgruppe

 • Linjeknap Gul, blinkende LED – indgående opkald eller gendannet opkald

 • Linjeknap Rød, konstant LED – ekstern linje i brug (delt linje eller linjestatus) eller forstyr ikke (DND) aktiv

 • Linjeknap Rød, blinkende LED – fjernlinje i venteposition

Administratoren kan konfigurere visse funktioner som programtaster eller som funktionstaster. Du har også adgang til visse funktioner via programtaster eller den tilknyttede knap.

Funktioner på telefonskærm

Telefonskærmen viser oplysninger om telefonen, som f.eks. telefonnummer, aktivt opkald og linjestatus, programtaster, hurtigopkald, foretagne opkald og telefonmenupunkter. Skærmen består af tre sektioner: overskriftsrækken, midtersektionen og bundrækken.

Figur 1. Cisco IP-telefon 6841- og 6851-skærm

Cisco IP-telefon 6821 har et lignende layout, men i et format, der er mere kompakt.

1

Øverst på skærmen findes overskriftsrækken. Overskriftsrækken viser telefonnummeret, det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato samt et antal ikoner. Ikonerne vises, når funktionerne er aktive.

2

Midterfeltet på telefonskærmen viser oplysninger i tilknytning til linjen og telefonens funktionstaster.

3

Den nederste række på skærmen viser etiketter for programtasterne. Hver etiket angiver handlingen for en programtast under skærmen.

Funktioner på telefonskærm

Telefonskærmen viser oplysninger om telefonen, som f.eks. telefonnummer, aktivt opkald og linjestatus, programtaster, hurtigopkald, foretagne opkald og telefonmenupunkter. Skærmen består af tre sektioner: overskriftsrækken, midtersektionen og bundrækken.

Figur 2. Skærm på en Cisco IP-telefon 7800

1

Øverst på skærmen findes overskriftsrækken. Overskriftsrækken viser telefonnummeret, det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato samt et antal ikoner. Ikonerne vises, når funktionerne er aktive.

2

Midterfeltet på telefonskærmen viser oplysninger i tilknytning til linjen og telefonens funktionstaster.

3

Den nederste række på skærmen viser etiketter for programtasterne. Hver etiket angiver handlingen for en programtast under skærmen.

Funktioner på telefonskærm

Telefonskærmen viser oplysninger om telefonen, som f.eks. telefonnummer, aktivt opkald og linjestatus, programtaster, hurtigopkald, foretagne opkald og telefonmenupunkter. Skærmen består af tre sektioner: overskriftsrækken, midtersektionen og bundrækken.

Figur 3. Skærm på en Cisco IP-telefon 8800

1

Øverst på skærmen findes overskriftsrækken. Overskriftsrækken viser telefonnummeret, det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato samt et antal ikoner. Ikonerne vises, når funktionerne er aktive.

2

Midterfeltet på telefonskærmen viser oplysninger i tilknytning til linjen og telefonens funktionstaster.

3

Den nederste række på skærmen viser etiketter for programtasterne. Hver etiket angiver handlingen for en programtast under skærmen.