Telefonknapper og -skærme

Din kontortelefon har flere funktioner end din egen fastnet- eller mobiltelefon, som du tilgår ved hjælp af forskellige knapper og funktionstaster. Se disse artikler for at få et overblik over de grundlæggende hardwarefunktioner på din telefon:

Gennemgå denne artikel for at lære at navigere og interagere med telefonens knapper, funktionstaster og brugergrænseflade.

Du kan kontrollere, hvilken telefonmodel du har, ved at trykke på Programmer , og vælg Status > Produktoplysninger. Feltet Produktnavn viser din telefonmodel.

Navigation

Brug den yderste ring på navigationsklyngen til at rulle gennem menuer og gå fra felt til felt. Brug den inderste knap Vælg på navigationsklyngen til at vælge menupunkter.

Navigationsklynge

Program-, linje- og funktionstaster

Du kan anvende funktionerne på telefonen på flere måder:

 • Programtaster, der er placeret under skærmen, giver adgang til den funktion, der vises på skærmen over programtasten. Programtasterne ændrer sig afhængigt af, hvad du foretager dig på det pågældende tidspunkt. Programtasten Flere ... angiver, at der er flere tilgængelige funktioner.

 • Via funktions- og linjetaster, placeret på hver side af skærmen, har du adgang til telefonfunktioner og telefonlinjer.

  • Funktionsknapper – anvendes til funktioner som f.eks. Hurtigopkald eller Opkaldsbesvarelse og til at få vist din status på en anden linje.

  • Linjetaster – anvendes til at besvare et opkald eller til at genoptage et parkeret opkald. Når de ikke anvendes til et aktivt opkald, anvendes de til at igangsætte telefonfunktioner, som f.eks. visning af ubesvarede opkald.

Funktions- og linjetaster oplyses for at indikere status.

 • Linjetast Grønt, konstant LED – Aktivt opkald eller tovejs samtaleanlægsopkald

 • Linjetast Grønt, blinkende LED – Opkald på hold

 • Linjetast Gult, konstant LED – Beskyttelse af personlige oplysninger i brug, envejs samtaleanlægsopkald eller logget på viderestillingsgruppe

 • Linjetast Gult, blinkende LED – Indgående opkald eller gendannet opkald

 • Linjetast Rød, konstant LED – fjernlinje i brug (delt linje eller linjestatus) eller Forstyr ikke (DND) aktiv

 • Linjetast Rødt, blinkende LED – Ekstern linje på hold

Administratoren kan konfigurere visse funktioner som programtaster eller som funktionstaster. Du har også adgang til visse funktioner via programtaster eller den tilknyttede knap.

Funktioner på telefonskærm (6800-serie)

Telefonskærmen viser oplysninger om telefonen, som f.eks. telefonnummer, aktivt opkald og linjestatus, programtaster, hurtigopkald, foretagne opkald og telefonmenupunkter. Skærmen består af tre sektioner: overskriftsrækken, midtersektionen og bundrækken.

Figur 1. Cisco IP Phone 6841 og 6851 skærm

Cisco IP-telefon 6821 har et lignende layout, men i et format, der er mere kompakt.

1

Øverst på skærmen findes overskriftsrækken. Overskriftsrækken viser telefonnummeret, det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato samt et antal ikoner. Ikonerne vises, når funktionerne er aktive.

2

Midterfeltet på telefonskærmen viser oplysninger i tilknytning til linjen og telefonens funktionstaster.

Når du vælger en linje, som har mere end to registrerede linjer, vises en sort rubrikmarkering omkring den valgte linje. Der er ingen markering for et aktivt opkald.

Skærmen Aktivt og indgående opkald understøtter mere end 21 tegn. Cisco IP-telefon kan vise 15 tegn på telefonskærmen, når linjen er inaktiv.

3

Den nederste række på skærmen viser etiketter for programtasterne. Hver etiket angiver handlingen for en programtast under skærmen.

Funktioner på telefonskærm (7800-serie)

Telefonskærmen viser oplysninger om telefonen, som f.eks. telefonnummer, aktivt opkald og linjestatus, programtaster, hurtigopkald, foretagne opkald og telefonmenupunkter. Skærmen består af tre sektioner: overskriftsrækken, midtersektionen og bundrækken.

Figur 2. Cisco IP Phone 7800-skærm

1

Øverst på skærmen findes overskriftsrækken. Overskriftsrækken viser telefonnummeret, det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato samt et antal ikoner. Ikonerne vises, når funktionerne er aktive.

2

Midterfeltet på telefonskærmen viser oplysninger i tilknytning til linjen og telefonens funktionstaster.

Når du vælger en linje, som har mere end to registrerede linjer, vises en sort rubrikmarkering omkring den valgte linje. Der er ingen markering for et aktivt opkald.

Skærmen Aktivt og indgående opkald understøtter mere end 21 tegn. Cisco IP-telefon kan vise 15 tegn på telefonskærmen, når linjen er inaktiv.

3

Den nederste række på skærmen viser etiketter for programtasterne. Hver etiket angiver handlingen for en programtast under skærmen.

Funktioner på telefonskærm (8800-serien af multiplatformstelefoner)

Telefonskærmen viser oplysninger om telefonen, som f.eks. telefonnummer, aktivt opkald og linjestatus, programtaster, hurtigopkald, foretagne opkald og telefonmenupunkter. Skærmen består af tre sektioner: overskriftsrækken, midtersektionen og bundrækken.

Figur 3. Cisco IP Phone 8800-skærm

1

Øverst på skærmen findes overskriftsrækken. Overskriftsrækken viser telefonens navn, aktuelle dato og klokkeslæt samt et antal ikoner. Ikonerne vises, når funktionerne er aktive.

Overskriftskolonnen kan vise telefonnummer, XMPP-bruger-id eller telefonnummer i overensstemmelse med administratorens indstilling. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du kontakte administratoren.

2

Midterfeltet på telefonskærmen viser oplysninger i tilknytning til linjen og telefonens funktionstaster.

Når du vælger en linje, som har mere end to registrerede linjer, vises en sort rubrikmarkering omkring den valgte linje. Der er ingen markering for et aktivt opkald.

Skærmen Aktivt og indgående opkald understøtter mere end 21 tegn. Cisco IP-telefon kan vise 15 tegn på telefonskærmen, når linjen er inaktiv.

3

Den nederste række på skærmen viser etiketter for programtasterne. Hver etiket angiver handlingen for en programtast under skærmen.