Tlačidlá a obrazovky telefónu

Telefón v kancelárii má viac funkcií ako váš domáci telefón alebo mobilný telefón, ku ktorému pristupujete pomocou rôznych fyzických tlačidiel a kontextových tlačidiel. Ak chcete získať prehľad o základných hardvérových funkciách telefónu, prečítajte si tieto články:

V tomto článku sa dozviete, ako navigovať a pracovať s tlačidlami telefónu, kontextovými tlačidlami a používateľským rozhraním.

Ak chcete skontrolovať, ktorý model telefónu máte, stlačte tlačidlo Aplikácie a vyberte položku Status> Product Information (Stav Informácie o produkte. Pole Názov produktu ukazuje váš model telefónu.

Navigácia

Pomocou vonkajšieho kruhu navigačného panela môžete rolovať v ponukách a prechádzať medzi poľami. Pomocou tlačidla Vybrať na navigačnom paneli môžete vyberať položky v ponuke.

Navigačný panel

Kontextové tlačidlá, tlačidlá linky a tlačidlá funkcií

Funkcie telefónu môžete ovládať viacerými spôsobmi:

 • Softvérové tlačidlá nachádzajúce sa pod obrazovkou poskytujú prístup k funkcii zobrazenej na obrazovke nad softvérovým tlačidlom. Funkčné tlačidlá sa menia v závislosti od toho, čo v danom čase robíte. Funkčné tlačidlo Viac... vás informuje o tom, že sú dostupné ďalšie funkcie.

 • Tlačidlá funkcií a liniek nachádzajúce sa na oboch stranách obrazovky zabezpečujú prístup k funkciám telefónu a telefónnym linkám.

  • Funkčné tlačidlá – využívajú sa na funkcie, akými sú Rýchla voľba alebo Vyzdvihnutie hovoru a na zobrazenie stavu inej linky.

  • Tlačidlá linky – slúžia na zdvihnutie hovoru alebo obnovenie hovoru podržaného na linke. Keď sa nepoužívajú na aktívny hovor, slúžia na iniciovanie funkcií telefónu, ako je napr. zobrazenie zmeškaných hovorov.

Tlačidlá funkcií alebo liniek sa rozsvietia na signalizáciu stavu.

 • Tlačidlo linky Zelená, stála LED dióda – aktívny hovor alebo obojsmerný hlasný hovor

 • Tlačidlo linky Zelená blikajúca LED dióda – podržaný hovor

 • Tlačidlo linky Žltá, stála LED dióda – ochrana súkromia pri používaní, jednosmerný hlasný hovor alebo prihlásenie do skupiny pátrania

 • Tlačidlo linky Oranžová blikajúca LED dióda – prichádzajúci hovor alebo vracajúci sa hovor

 • Tlačidlo linky Červená, stála LED dióda – používaná vzdialená linka (zdieľaná linka alebo stav linky) alebo aktívna funkcia Nerušiť (DND)

 • Tlačidlo linky Červená blikajúca LED dióda – vzdialená linka je podržaná

Váš správca môže nakonfigurovať niektoré funkcie v podobe softvérových tlačidiel alebo tlačidiel funkcií. K niektorým funkciám môžete pristupovať aj pomocou kontextových tlačidiel alebo príslušného fyzického tlačidla.

Funkcie telefónnej obrazovky (rad 6800)

Obrazovka telefónu uvádza informácie o telefóne, ako je číslo v adresári, stav aktívneho hovoru a linky, kontextové tlačidlá, rýchle voľby a položky v ponuke telefónu. Obrazovka pozostáva z troch častí: riadok hlavičky, stredná časť a riadok päty.

Obrázok 1. Obrazovka Cisco IP Phone 6841 a 6851

Telefón IP Cisco 6821 má podobné rozloženie, ale v kompaktnejšom formáte.

1

V hornej časti obrazovky sa nachádza riadok hlavičky. Riadok hlavičky zobrazuje telefónne číslo, aktuálny dátum a čas, ako aj niekoľko ikon. Ikony zobrazujú, keď sú funkcie aktívne.

2

V strede telefónnej obrazovky sa zobrazujú informácie týkajúce sa linky a funkčných tlačidiel na telefóne.

Keď vyberiete linku, ktorá má viac ako dve registrované linky, zobrazí sa zvýraznené čierne okienko okolo vybranej linky. Aktívny hovor nebude zvýraznený.

Obrazovka aktívneho a prichádzajúceho hovoru podporuje viac ako 21 znakov. Telefón IP Cisco môže na obrazovke telefónu zobraziť 15 číslic, keď je linka neaktívna.

3

Spodný riadok obrazovky obsahuje menovky softvérových tlačidiel. Každá menovka označuje úkon pre funkčné tlačidlo pod obrazovkou.

Funkcie telefónnej obrazovky (rad 7800)

Obrazovka telefónu uvádza informácie o telefóne, ako je číslo v adresári, stav aktívneho hovoru a linky, kontextové tlačidlá, rýchle voľby a položky v ponuke telefónu. Obrazovka pozostáva z troch častí: riadok hlavičky, stredná časť a riadok päty.

Obrázok 2. Obrazovka Cisco IP Phone 7800

1

V hornej časti obrazovky sa nachádza riadok hlavičky. Riadok hlavičky zobrazuje telefónne číslo, aktuálny dátum a čas, ako aj niekoľko ikon. Ikony zobrazujú, keď sú funkcie aktívne.

2

V strede telefónnej obrazovky sa zobrazujú informácie týkajúce sa linky a funkčných tlačidiel na telefóne.

Keď vyberiete linku, ktorá má viac ako dve registrované linky, zobrazí sa zvýraznené čierne okienko okolo vybranej linky. Aktívny hovor nebude zvýraznený.

Obrazovka aktívneho a prichádzajúceho hovoru podporuje viac ako 21 znakov. Telefón IP Cisco môže na obrazovke telefónu zobraziť 15 číslic, keď je linka neaktívna.

3

Spodný riadok obrazovky obsahuje menovky softvérových tlačidiel. Každá menovka označuje úkon pre funkčné tlačidlo pod obrazovkou.

Funkcie telefónnej obrazovky (telefón pre viaceré platformy radu 8800)

Obrazovka telefónu uvádza informácie o telefóne, ako je číslo v adresári, stav aktívneho hovoru a linky, kontextové tlačidlá, rýchle voľby a položky v ponuke telefónu. Obrazovka pozostáva z troch častí: riadok hlavičky, stredná časť a riadok päty.

Obrázok 3. Obrazovka Cisco IP Phone 8800

1

V hornej časti obrazovky sa nachádza riadok hlavičky. V riadku hlavičky sa zobrazuje názov telefónu, aktuálny dátum a čas, ako aj počet ikon. Ikony zobrazujú, keď sú funkcie aktívne.

V riadku hlavičky sa môže zobraziť telefónne číslo, ID používateľa XMPP alebo názov telefónu v závislosti od nastavenia vášho správcu. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, obráťte sa na správcu.

2

V strede obrazovky telefónu sa zobrazujú informácie týkajúce sa linky a funkčných tlačidiel na telefóne.

Keď vyberiete linku, ktorá má viac ako dve registrované linky, zobrazí sa zvýraznené čierne okienko okolo vybranej linky. Aktívny hovor nebude zvýraznený.

Obrazovka aktívneho a prichádzajúceho hovoru podporuje viac ako 21 znakov. Telefón IP Cisco môže na obrazovke telefónu zobraziť 15 číslic, keď je linka neaktívna.

3

Spodný riadok obrazovky obsahuje menovky softvérových tlačidiel. Každá menovka označuje úkon pre funkčné tlačidlo pod obrazovkou.