Przyciski i ekrany telefonu

Twój telefon biurowy ma więcej funkcji niż telefon domowy lub komórkowy, do których masz dostęp za pomocą różnych fizycznych przycisków i klawiszy programowych. Aby zapoznać się z podstawowymi funkcjami sprzętowymi telefonu, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak poruszać się i korzystać z przycisków telefonu, klawiszy programowych i interfejsu użytkownika.

Aby sprawdzić, jaki model telefonu posiadasz, naciśnij Aplikacje i wybierz Stan > Informacje o produkcie. Model telefonu znajduje się w polu Nazwa produktu (Product name).

Nawigacja

Do przewijania menu i przechodzenia między polami służy zewnętrzny pierścień kółka nawigacyjnego. Wewnętrzny przycisk Wybierz grupy Nawigacja służy do wybierania elementów menu.

Kółko nawigacyjne

Przyciski programowe, linii i funkcji

Funkcji dostępnych w telefonie można używać na kilka sposobów:

 • Pod ekranem znajdują się klawisze programowe, które umożliwiają korzystanie z funkcji wyświetlanych bezpośrednio nad nimi. Zmieniają się zależnie od czynności wykonywanych aktualnie przez użytkownika. Przycisk programowy Więcej... wskazuje, że dostępne są inne funkcje.

 • Przyciski funkcji i linii, które znajdują się po bokach ekranu, zapewniają dostęp do funkcji telefonu i linii telefonicznych.

  • Przyciski funkcyjne — umożliwiają korzystanie z takich funkcji, jak Szybkie wybieranie czy Przejęcie połączenia oraz do wyświetlania statusu na innej linii.

  • Przyciski linii — służą do odbierania połączeń i wznawiania zawieszonych połączeń. Jeśli nie używa się ich do obsługi aktywnego połączenia, umożliwiają inicjowanie funkcji telefonu, takich jak np. wyświetlanie nieodebranych połączeń.

Podświetlenie przycisków funkcji i linii wskazuje stan.

 • Przycisk linii Zielona, świecąca dioda LED — aktywne połączenie lub dwukierunkowe połączenie przez interkom

 • Przycisk linii Zielona, migająca dioda LED — połączenie zawieszone

 • Przycisk linii Pomarańczowa, świecąca dioda LED — prywatność w użyciu, jednokierunkowe połączenie przez interkom lub zalogowanie do grupy wyszukiwania

 • Przycisk linii Pomarańczowa, migająca dioda LED — połączenie przychodzące lub przywracanie połączenia

 • Przycisk linii Czerwona, świecąca dioda LED — linia zdalna w użyciu (linia wspólna lub stan linii) lub włączona funkcja Nie przeszkadzać (DND)

 • Przycisk linii Czerwona, migająca dioda LED — linia zdalna zawieszona

Administrator może skonfigurować niektóre funkcje jako przyciski programowe lub przyciski funkcji. Ponadto do niektórych funkcji można uzyskać dostęp za pomocą powiązanych z nimi przycisków sprzętowych lub przycisków programowych.

Funkcje ekranu telefonu (seria 6800)

Ekran telefonu wyświetla różne informacje o urządzeniu, np. numer telefonu, stan aktywnego połączenia i linii, przyciski programowe, przyciski szybkiego wybierania, wybrane połączenia oraz elementy menu. Ekran jest podzielony na trzy części: wiersz nagłówka, obszar środkowy i wiersz stopki.

Ryc. 1. Ekran telefonu IP Cisco 6841 i 6851

Telefon IP Cisco 6821 ma podobny układ, ale w bardziej zwartej formie.

1

Na górze ekranu znajduje się wiersz nagłówka. Zawiera on numer telefonu, bieżącą datę i godzinę oraz kilka ikon. Ikony wskazują aktywność poszczególnych funkcji.

2

W środkowej części ekranu wyświetlane są informacje związane z przyciskami linii i funkcji znajdującymi się na telefonie.

Po wybraniu linii mającej więcej niż dwie zarejestrowane linie wokół wybranej linii będzie wyświetlana czarna ramka. Aktywne połączenie nie będzie zaznaczone.

Na ekranie połączeń aktywnych i przychodzących może być wyświetlanych ponad 21 znaków. Gdy linia jest nieaktywna, na ekranie telefonu IP Cisco może być wyświetlonych 15 cyfr.

3

Dolny wiersz ekranu zawiera etykiety przycisków programowych. Każda etykieta odpowiada czynności wykonywanej za pomocą danego przycisku programowego umieszczonego pod ekranem.

Funkcje ekranu telefonu (seria 7800)

Ekran telefonu wyświetla różne informacje o urządzeniu, np. numer telefonu, stan aktywnego połączenia i linii, przyciski programowe, przyciski szybkiego wybierania, wybrane połączenia oraz elementy menu. Ekran jest podzielony na trzy części: wiersz nagłówka, obszar środkowy i wiersz stopki.

Ryc. 2. Ekran telefonu IP Cisco 7800

1

Na górze ekranu znajduje się wiersz nagłówka. Zawiera on numer telefonu, bieżącą datę i godzinę oraz kilka ikon. Ikony wskazują aktywność poszczególnych funkcji.

2

W środkowej części ekranu wyświetlane są informacje związane z przyciskami linii i funkcji znajdującymi się na telefonie.

Po wybraniu linii mającej więcej niż dwie zarejestrowane linie wokół wybranej linii będzie wyświetlana czarna ramka. Aktywne połączenie nie będzie zaznaczone.

Na ekranie połączeń aktywnych i przychodzących może być wyświetlanych ponad 21 znaków. Gdy linia jest nieaktywna, na ekranie telefonu IP Cisco może być wyświetlonych 15 cyfr.

3

Dolny wiersz ekranu zawiera etykiety przycisków programowych. Każda etykieta odpowiada czynności wykonywanej za pomocą danego przycisku programowego umieszczonego pod ekranem.

Funkcje ekranu telefonu (wieloplatformowy telefon z serii 8800)

Ekran telefonu wyświetla różne informacje o urządzeniu, np. numer telefonu, stan aktywnego połączenia i linii, przyciski programowe, przyciski szybkiego wybierania, wybrane połączenia oraz elementy menu. Ekran jest podzielony na trzy części: wiersz nagłówka, obszar środkowy i wiersz stopki.

Ryc. 3. Ekran telefonu IP Cisco 8800

1

Na górze ekranu znajduje się wiersz nagłówka. Wiersz nagłówka zawiera nazwę telefonu, bieżącą datę i godzinę oraz kilka ikon. Ikony wskazują aktywność poszczególnych funkcji.

W wierszu nagłówka może być wyświetlany numer telefonu, identyfikator użytkownika w XMPP lub nazwa telefonu, zgodnie z ustawieniami administratora. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie, skontaktuj się z administratorem.

2

W środkowej części ekranu wyświetlane są informacje związane z przyciskami linii i funkcji znajdującymi się na telefonie.

Po wybraniu linii mającej więcej niż dwie zarejestrowane linie wokół wybranej linii będzie wyświetlana czarna ramka. Aktywne połączenie nie będzie zaznaczone.

Na ekranie połączeń aktywnych i przychodzących może być wyświetlanych ponad 21 znaków. Gdy linia jest nieaktywna, na ekranie telefonu IP Cisco może być wyświetlonych 15 cyfr.

3

Dolny wiersz ekranu zawiera etykiety przycisków programowych. Każda etykieta odpowiada czynności wykonywanej za pomocą danego przycisku programowego umieszczonego pod ekranem.