Telefonknappar och -skärmar

Din kontorstelefon har fler funktioner än din hem- eller mobiltelefon. Du kommer åt dessa funktioner via de olika vanliga knapparna och de programstyrda knapparna. Följande artiklar innehåller en översikt av de grundläggande maskinvarufunktionerna på din telefon:

Läs artiklarna för att få information om hur du navigerar och interagerar med telefonens knappar, de programstyrda knapparna och användargränssnittet.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell du har genom att trycka på Program och välja Telefoninformation. Fältet Modellnummer visar din telefonmodell.

Hitta rätt

Använd den yttre ringen i navigeringsklustret för att bläddra genom menyer och flytta mellan rader. Välj menyalternativ med navigeringshjulets inre Välj-knapp.

Om ett menyalternativ har ett indexnummer kan du ange indexnumret med knappsatsen för att välja alternativet.

Programstyrda knappar, linjeknappar och funktionsknappar

Du kan använda funktionerna på telefonen på flera olika sätt:

 • Funktionsknappar, som finns underst på skärmen, ger dig tillgång till funktionen som visas på skärmen ovanför funktionsknappen. De programstyrda knapparna ändras beroende på vad du gör för tillfället. Den programstyrda knappen Mer ... visar att det finns fler funktioner tillgängliga.

 • Med funktions- och linjeknapparna på båda sidor av skärmen kommer du åt telefonfunktioner och telefonlinjer.

  • Funktionsknappar – Används för funktioner som Kortnummer och Hämta samtal och för att visa din status på en annan linje.

  • Linjeknappar – Används för att svara på ett samtal eller hämta ett parkerat samtal. När de inte används för ett aktivt samtal används de för att starta telefonfunktioner som till exempel att visa missade samtal.

Funktions- och linjeknapparna har olika ljus för olika status:

 • Linjeknapp Grön LED-lampa med fast sken – Aktivt samtal eller tvåvägssamtal på snabbtelefonen

 • Linjeknapp Grön LED-lampa med blinkande sken – Parkerat samtal

 • Linjeknapp Orange LED-lampa med fast sken – Sekretess aktiverat, enkelsamtal på snabbtelefonen eller inloggad i svarsgrupp

 • Linjeknapp Orange LED-lampa med blinkande sken – Inkommande eller återställt samtal

 • Linjeknapp Röd LED-lampa med fast sken – Fjärrlinje används (delad linje eller linjestatus) eller Stör ej aktiverat

 • Linjeknapp Röd LED-lampa med blinkande sken – Fjärrlinje parkerad

Administratören kan ställa in vissa funktioner som programstyrda knappar eller som funktionsknappar. Du kan även komma åt vissa funktioner med programstyrda knappar eller motsvarande fast knapp.

Funktioner på telefonskärmen

Telefonskärmen visar information om telefonen, t.ex. katalognummer, aktivt samtal och linjestatus, programstyrda knappar, kortnummer, uppringda samtal och listor med telefonmenyer. Skärmen är indelad i tre sektioner: en övre rad, en mittsektion samt en nedre rad.

Figur 1. Cisco IP-telefon 6841 och 6851 – skärm

Cisco IP-telefon 6821 har en liknande layout men i ett komprimerat format.

1

Högst upp på skärmen finns den övre raden. Den övre raden visar telefonnumret, aktuellt datum och tid samt ett antal ikoner. Ikonerna visas när vissa funktioner är aktiva.

2

Mitt på telefonskärmen visas information associerad med telefonens linje- och funktionsknappar.

3

Den nedersta raden på skärmen innehåller etiketter för programstyrda knappar. Varje etikett anger den åtgärd som motsvarande programstyrda knapp under skärmen utför.

Funktioner på telefonskärmen

Telefonskärmen visar information om telefonen, t.ex. katalognummer, aktivt samtal och linjestatus, programstyrda knappar, kortnummer, uppringda samtal och listor med telefonmenyer. Skärmen är indelad i tre sektioner: en övre rad, en mittsektion samt en nedre rad.

Figur 2. Cisco IP-telefon 7800-skärmen

1

Högst upp på skärmen finns den övre raden. Den övre raden visar telefonnumret, aktuellt datum och tid samt ett antal ikoner. Ikonerna visas när vissa funktioner är aktiva.

2

Mitt på telefonskärmen visas information associerad med telefonens linje- och funktionsknappar.

3

Den nedersta raden på skärmen innehåller etiketter för programstyrda knappar. Varje etikett anger den åtgärd som motsvarande programstyrda knapp under skärmen utför.

Funktioner på telefonskärmen

Telefonskärmen visar information om telefonen, t.ex. katalognummer, aktivt samtal och linjestatus, programstyrda knappar, kortnummer, uppringda samtal och listor med telefonmenyer. Skärmen är indelad i tre sektioner: en övre rad, en mittsektion samt en nedre rad.

Figur 3. Skärmen på Cisco IP-telefon 8800

1

Högst upp på skärmen finns den övre raden. Den övre raden visar telefonnumret, aktuellt datum och tid samt ett antal ikoner. Ikonerna visas när vissa funktioner är aktiva.

2

Mitt på telefonskärmen visas information associerad med telefonens linje- och funktionsknappar.

3

Den nedersta raden på skärmen innehåller etiketter för programstyrda knappar. Varje etikett anger den åtgärd som motsvarande programstyrda knapp under skärmen utför.