Gumbi in zasloni telefona

Pisarniški telefon ima več funkcij kot domači ali mobilni telefon, do katerega dostopate z različnimi fizičnimi in dinamičnimi tipkami. Če si želite ogledati pregled osnovnih funkcij strojne opreme telefona, preberite te članke:

V tem članku je opisano, kako krmarite in komunicirate z gumbi telefona, dinamičnimi tipkami in uporabniškim vmesnikom.

Če želite preveriti, kateri model telefona imate, pritisnite Aplikacije in izberite Status > Informacije o izdelku. Model telefona je prikazan v polju Ime izdelka.

Navigacija

Uporabite zunanji obroč navigacijske gruče za pomikanje po menijih in med polji. Notranji gumb Izberi navigacijske gruče uporabite za izbiro menijskih elementov.

Navigacijska gruča

Dinamične, linijske in funkcijske tipke

Funkcije vašega telefona lahko uporabljate na več načinov:

 • Programske tipke pod zaslonom omogočajo dostop do funkcije, prikazane na zaslonu nad programsko tipko. Programske tipke se spreminjajo glede na vaša trenutna dejanja. Programska tipka Več ... prikazuje, da je na voljo več funkcij.

 • Prek funkcijskih in linijskih tipk na obeh straneh zaslona imate dostop do funkcij in linij telefona.

  • Funkcijske tipke – uporabljajo se za funkcije, kot sta hitro klicanje ali prevzem klica, ter za ogled vašega stanja na drugi liniji.

  • Linijske tipke – uporabljajo se za prevzem klica ali nadaljevanje klica na čakanju. Ko jih ne uporabljate za aktivni klic, se uporabljajo za zagon funkcij telefona, na primer prikaz neodgovorjenih klicev.

Funkcijske in linijske tipke zasvetijo, da označijo stanje.

 • Linijski gumb Zelena, stalna LED lučka – aktivni klic ali dvosmerni notranji klic

 • Linijski gumb Zelena, utripajoča LED lučka – zadržani klic

 • Linijski gumb Oranžna, stalna LED lučka – zasebnost v uporabi, enosmerni notranji klic ali prijava v lovsko skupino

 • Linijski gumb Oranžna, utripajoča LED lučka – dohodni klic ali povratni klic

 • Linijski gumb Rdeča, enakomerna LED – aktivna oddaljena linija v uporabi (stanje skupne linije ali linije) ali aktivna funkcija »Ne moti«

 • Linijski gumb Rdeča, utripajoča LED lučka – oddaljena linija na čakanju

Skrbnik lahko nekatere funkcije nastavi kot dinamične ali funkcijske tipke. Do nekaterih funkcij imate dostop prek dinamičnih tipk ali povezane tipke na telefonu.

Funkcije na zaslonu telefona (serija 6800)

Na zaslonu telefona so prikazane informacije o vašem telefonu, kot je številka iz imenika, aktivni klic in stanje linije, dinamične tipke, številke za hitro klicanje, odhodni klici in prikaz menijev telefona. Zaslon je razdeljen na tri dele: vrstica z glavo, osrednji del in vrstica z nogo.

Slika 1. Zaslon Cisco IP Phone 6841 in 6851

Telefon Cisco IP 6821 ima podobno postavitev, a v kompaktnejši obliki.

1

Na vrhu zaslona je vrstica z glavo. V vrstici z glavo je prikazana telefonska številka, trenutni datum in čas kot tudi število ikon. Ikone se prikažejo, ko so funkcije dejavne.

2

V sredini zaslona telefona so prikazane informacije, ki so povezane z linijskimi in funkcijskimi tipkami na telefonu.

Ko izberete linijo, na kateri sta registrirani več kot dve liniji, se okrog izbrane linije prikaže oznaka s črnim okvirjem. Aktivni klic ne bo označen.

Zaslon aktivnega in dohodnega klica podpira več kot 21 znakov. Telefon Cisco IP lahko na zaslonu telefona prikaže 15 števk, ko linija ni aktivna.

3

V spodnji vrstici zaslona so prikazane oznake dinamičnih tipk. Vsaka oznaka označuje dejanje dinamične tipke pod zaslonom.

Funkcije na zaslonu telefona (serija 7800)

Na zaslonu telefona so prikazane informacije o vašem telefonu, kot je številka iz imenika, aktivni klic in stanje linije, dinamične tipke, številke za hitro klicanje, odhodni klici in prikaz menijev telefona. Zaslon je razdeljen na tri dele: vrstica z glavo, osrednji del in vrstica z nogo.

Slika 2. Zaslon Cisco IP Phone 7800

1

Na vrhu zaslona je vrstica z glavo. V vrstici z glavo je prikazana telefonska številka, trenutni datum in čas kot tudi število ikon. Ikone se prikažejo, ko so funkcije dejavne.

2

V sredini zaslona telefona so prikazane informacije, ki so povezane z linijskimi in funkcijskimi tipkami na telefonu.

Ko izberete linijo, na kateri sta registrirani več kot dve liniji, se okrog izbrane linije prikaže oznaka s črnim okvirjem. Aktivni klic ne bo označen.

Zaslon aktivnega in dohodnega klica podpira več kot 21 znakov. Telefon Cisco IP lahko na zaslonu telefona prikaže 15 števk, ko linija ni aktivna.

3

V spodnji vrstici zaslona so prikazane oznake dinamičnih tipk. Vsaka oznaka označuje dejanje dinamične tipke pod zaslonom.

Funkcije na zaslonu telefona (telefon za več platform serije 8800)

Na zaslonu telefona so prikazane informacije o vašem telefonu, kot je številka iz imenika, aktivni klic in stanje linije, dinamične tipke, številke za hitro klicanje, odhodni klici in prikaz menijev telefona. Zaslon je razdeljen na tri dele: vrstica z glavo, osrednji del in vrstica z nogo.

Slika 3. Zaslon Cisco IP Phone 8800

1

Na vrhu zaslona je vrstica z glavo. V naslovni vrstici so prikazano ime telefona, trenutni datum in čas ter številne ikone. Ikone se prikažejo, ko so funkcije dejavne.

Glede na to, kako jo nastavi skrbnik, je lahko v vrstici z glavo prikazana telefonska številka, ID uporabnika za XMPP ali ime telefona glede na nastavitev, ki jo je določil skrbnik. Če želite spremeniti nastavitev, se obrnite na skrbnika.

2

V sredini zaslona telefona so prikazane informacije, ki so povezane z linijskimi in funkcijskimi tipkami na telefonu.

Ko izberete linijo, na kateri sta registrirani več kot dve liniji, se okrog izbrane linije prikaže oznaka s črnim okvirjem. Aktivni klic ne bo označen.

Zaslon aktivnega in dohodnega klica podpira več kot 21 znakov. Telefon Cisco IP lahko na zaslonu telefona prikaže 15 števk, ko linija ni aktivna.

3

V spodnji vrstici zaslona so prikazane oznake dinamičnih tipk. Vsaka oznaka označuje dejanje dinamične tipke pod zaslonom.