Генериране на отчети

Можете да експортирате или изтеглите данните във файл със стойности, разделени със запетая (CSV), които след това можете да отворите в програма за електронни таблици като Microsoft Excel. Можете също да отпечатвате отчети във формат, подходящ за принтер.

1

За да генерирате отчет, влезте във вашия Webex сайт, изберете името си в горния десен ъгъл на вашия Webex сайт и изберете Моите отчети.

2

Изберете типа на отчета, който искате да генерирате.

3

Задайте критериите си за търсене, като например период от време, за който искате да прегледате данните за отчетите.

4

Изберете Показване на отчет.

5

За да промените реда, в който се сортират данните за отчета, изберете заглавията на колоните.

Данните за отчета се сортират по колоната, която има стрелка до заглавието на колоната. За да обърнете реда на сортиране, изберете заглавието на колоната. За да сортирате с помощта на друга колона, изберете заглавието на тази колона.

6

Направете едно от следните неща, според случая:

 • Ако разглеждате общ отчет за използване на събитие и искате да покажете отчета във формат, който е подходящ за печат, изберете Формат, подходящ за принтер.

  Ако разглеждате отчета за използването за дадено събитие и искате да прегледате съдържанието в отчета, изберете връзката за името на събитието.

 • Ако разглеждате Webex Events (класически) отчет за регистрация, можете да изберете номера в колоната "Регистриран", за да изпратите напомняне за имейл на регистрираните участници за това събитие. Отваря се имейл редактор и ви позволява да редактирате шаблона за имейл по подразбиране.

 • Ако разглеждате Webex Events (класически) отчет за регистрация или Отчет за присъствие на Webex Събития (класически) можете да изберете името на събитието в графата Име на събитието, за да видите подробен отчет на регистрираните потребители за това събитие, който предоставя повече възможности за изпращане на напомняния по имейл на регистрираните участници.

 • Ако разглеждате Webex Събития (класически) Отчет за присъствие, можете да изберете номера в графата Посетен, за да изпратите имейл съобщение до участниците за това събитие, или можете също да изберете номера в колоната Отсъства, за да изпратите имейл съобщение до отсъстващите за това събитие. Отваря се имейл редактор и ви позволява да редактирате шаблона за имейл по подразбиране; например бихте могли да добавите връзка към редактирания запис на събитие.

 • Ако разглеждате Webex Events (класически) Отчет за присъствие, можете да изберете името на събитието в графата Име на събитие, за да прегледате подробен отчет на участниците за това събитие, който предоставя повече възможности за изпращане на имейл съобщения до участниците за събитието.

Всичко за отчетите

Ако потребителският ви акаунт включва опцията за отчети, можете да прегледате следните отчети:


 • За някои отчети, ако изберете връзката на отчета в рамките на 15 минути след края на събитието, ще видите предварителна версия на този отчет. Предварителният доклад осигурява бърз достъп до данни преди финала, налични са по-точни данни. Предварителният отчет съдържа само подмножество от информацията, която е налична в окончателния отчет.

 • Когато са налице окончателните, по-точни данни, което обикновено е 24 часа след края на събитието, предварителният отчет се заменя с окончателния отчет.

  Можете да изтеглите както предварителни отчети, така и окончателни отчети като файлове със стойности, разделени със запетая (CSV).

Общи отчети за използване на събития

Тези отчети съдържат информация за всяка онлайн сесия, която хоствате. Можете да прегледате следните отчети:

 • Резюме Отчет за използване: Съдържа обобщена информация за всяко събитие, включваща тема, дата, начален и краен час, продължителност, брой поканени от вас участници, брой поканени участници, които са присъствали, и тип гласова конференция, която сте използвали.

 • Първоначално този отчет се появява като предварителен обобщен отчет за използването, но след окончателното са налице по-точни данни за използването, той се заменя с обобщения отчет за крайното използване.

 • Обобща употреба отчет CSV (стойности, разделени със запетая) файл: Съдържа допълнителни подробности за всяко събитие, включително минутите, в които всички участници са били свързани към събитието и проследяващите кодове.

 • Подробна справка за сесията: Съдържа подробна информация за всеки участник в дадено събитие, включително времето, в което участникът се е присъединил и напуснал събитието, внимателността по време на събитието, както и всяка информация, която участникът е предоставил.

 • Първоначално този отчет се появява като предварителен отчет за подробните данни за сесията, но след окончателното е налице по-точни данни за подробностите за сесията, той се заменя с подробния отчет за заключителната сесия.

Достъп до отчет за използване навсякъде

Този отчет показва информация за компютрите, до които имате достъп от разстояние, включително датата и началните и крайните часове за всяка сесия.

Отчети на Центъра за събития

Тези отчети съдържат подробна информация за събитията, които хоствате. Можете да прегледате следните типове webex събития (класически) отчети:

 • Регистрационен отчет: Съдържа регистрационна информация за събитие, което сте хоствали, включително името, датата и часа на събитието, както и номерата на участниците, които са били поканени, които са се регистрирали, които са присъствали или които са отсъствали. Тя също така ви позволява да изпращате напомнящи имейли преди събитието.

  Сега, когато генерирате отчет от сайта си, участниците, които прекъсват връзката и след това се свързват отново по време на събитие, вече не се отчитат повече от веднъж в отчет. Отчита се само общият брой уникални участници.

 • Отчет за посещаемостта: Съдържа подробна информация за участниците и отсъстващите за събитие, което сте хоствали. Отчетът включва ИД на събитие, ключ, име, начален и краен час, продължителност, брой участници, името на хоста и минутите, които всички участници са прекарали в събитието. Отчетът включва също потребителско име на всеки участник, имейл адрес, IP адрес, времето, в което участникът се е присъединил, както и времето, в което участникът е напуснал събитието, и внимание на участника по време на събитието. Можете също да използвате отчета за посещаемостта, за да изпращате последващи имейли след събитието.

  Първоначално този отчет се появява като Предварителен отчет за присъствие, но след окончателните са налични по-точни данни за посещаемостта, той се заменя с Окончателния отчет за присъствие.

 • Отчет за дейността в събитие: Съдържа името на събитието, датата и часа, информация за броя на участниците, броя на зададените въпроси и степента на отговор за въпросите, както и броя на анкетите и степента на отговор за анкетите.

  Този отчет е достъпен само за събития, записани на сървъра.

 • Отчет за хронологията на участниците: Съдържа списък на всички събития, към които участник се е присъединил на вашия Webex сайт.

 • Отчет за запис на събитие: Съдържа информация за достъп и регистрация за хора, изтеглили запис за конкретно събитие от вашия Webex сайт.

 • Отчет за некотирани програмни връзки: Съдържа стари и актуализирани програмни връзки за вашите некотирани програми.