הפקת דוחות

באפשרותך לייצא או להוריד את הנתונים לקובץ ערכים מופרדים באמצעות פסיקים (CSV) שאותו תוכל לפתוח לאחר מכן בתוכנית גיליון אלקטרוני כמו Microsoft Excel. באפשרותך גם להדפיס דוחות בתבנית ידידותית להדפסה.

1

כדי ליצור דוח, היכנס לאתר Webex, בחר את שמך בפינה השמאלית העליונה של אתר Webex ובחר הדוחות שלי.

2

בחר את סוג הדוח שברצונך ליצור.

3

ציין את קריטריוני החיפוש שלך, כגון טווח תאריכים שעבורו ברצונך להציג את נתוני הדוח.

4

בחר הצג דוח.

5

כדי לשנות את סדר המיון של נתוני הדוח, בחר את כותרות העמודות.

נתוני הדוח ממוינים לפי העמודה שבה מופיע חץ לצד כותרת העמודה. כדי להפוך את סדר המיון, בחר את כותרת העמודה. כדי למיין באמצעות עמודה אחרת, בחר את כותרת העמודה.

6

בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לצורך:

 • אם אתה מציג דוח שימוש של אירוע כללי וברצונך להציג את הדוח בתבנית שמתאימה להדפסה, בחר תבנית ידידותית להדפסה.

  אם אתה מציג את דוח השימוש עבור אירוע וברצונך להציג את התוכן בדוח, בחר את הקישור עבור שם האירוע.

 • אם אתה מציג דוח רישום של Webex Events (קלאסי), באפשרותך לבחור את המספר בעמודה רשומה כדי לשלוח תזכורת בדוא"ל למשתתפים הרשומים לאירוע הזה. עורך דוא"ל נפתח ומאפשר לך לערוך את תבנית הדוא"ל המוגדרת כברירת מחדל.

 • אם אתה מציג דוח רישום של Webex Events (קלאסי) או דוח נוכחות של Webex Events (קלאסי), באפשרותך לבחור את שם האירוע בעמודה 'שם האירוע' כדי להציג דוח מפורט של המשתמשים הרשומים עבור האירוע הזה, שמציע אפשרויות נוספות לשליחת תזכורות בדוא"ל למשתתפים רשומים.

 • אם אתה מציג דוח נוכחות של Webex Events (קלאסי) באפשרותך לבחור את המספר בעמודה 'השתתפו' כדי לשלוח הודעת דוא"ל למשתתפים באירוע הזה. לחלופין, תוכל גם לבחור את המספר בעמודה 'נעדרו' כדי לשלוח הודעת דוא"ל לאנשים שנעדרו מהאירוע הזה. עורך דוא"ל נפתח ומאפשר לך לערוך את תבנית הדוא"ל המוגדרת כברירת מחדל; לדוגמה, באפשרותך להוסיף קישור להקלטת האירוע הערוכה.

 • אם אתה מציג או דוח נוכחות של Webex Events (קלאסי), באפשרותך לבחור את שם האירוע בעמודה 'שם האירוע' כדי להציג דוח מפורט של המשתתפים באירוע הזה, שמציע אפשרויות נוספות לשליחת הודעות בדוא"ל למשתתפים באירוע.

אודות דוחות

אם חשבון המשתמש שלך כולל את אפשרות הדוחות, תוכל להציג את הדוחות הבאים:


 • עבור דוחות מסוימים, אם תבחר בקישור הדוח בתוך 15 דקות מסיום האירוע, תראה גרסה ראשונית של הדוח הזה. הדוח הראשוני מספק גישה מהירה לנתונים לפני שהנתונים הסופיים והמדויקים יותר זמינים. הדוח הראשוני מכיל רק חלק מהמידע שיהיה זמין בדוח הסופי.

 • כאשר הנתונים הסופיים והמדויקים יותר יהיו זמינים, בדרך כלל 24 שעות לאחר סיום האירוע, הדוח הראשוני יוחלף בדוח הסופי.

  באפשרותך להוריד את הדוחות הראשוניים ואת הדוחות הסופיים כקובצי ערכים המופרדים באמצעות פסיקים (CSV).

דוחות שימוש כלליים באירועים

דוחות אלה מכילים מידע על כל מפגש מקוון שאתה מארח. באפשרותך להציג את הדוחות הבאים:

 • דוח סיכום השימוש: מכיל מידע מסכם על כל אירוע, כולל נושא, תאריך, שעת התחלה וסיום, משך הזמן, מספר המשתתפים שהזמנת, מספר המשתתפים המוזמנים שהשתתפו וסוג הוועידה הקולית שבה השתמשת.

 • בהתחלה הדוח הזה מופיע כ'דוח ראשוני של סיכום השימוש', אך לאחר שנתוני השימוש הסופיים והמדויקים יותר זמינים, הוא מוחלף ב'דוח סופי של סיכום השימוש'.

 • קובץ CSV (ערכים המופרדים באמצעות פסיקים) של דוח סיכום השימוש: מכיל פרטים נוספים על כל אירוע, כולל הדקות שבהן כל המשתתפים היו מחוברים לאירוע וקודי מעקב.

 • דוח פרטי המפגש: מכיל מידע מפורט על כל משתתף באירוע, כולל הזמן שבו המשתתף הצטרף לאירוע ועזב את האירוע, מידת תשומת במהלך האירוע וכל מידע שהמשתתף סיפק.

 • בהתחלה הדוח הזה מופיע כ'דוח ראשוני של פרטי המפגש', אך לאחר שנתוני השימוש הסופיים והמדויקים יותר זמינים, הוא מוחלף ב'דוח סופי של פרטי המפגש:'.

דוח שימוש של Access Anywhere

דוח זה מציג מידע אל המחשבים שאליהם אתה ניגש מרחוק, כולל התאריך, שעת ההתחלה ושעת הסיום של כל מפגש.

דוחות של מרכז האירועים

דוחות אלה מכילים מידע מפורט על האירועים שאתה מארח. באפשרותך להציג את הסוגים הבאים של דוחות Webex Events (קלאסי):

 • דוח רישום: מכיל את פרטי הרישום עבור אירוע שאירחת, כולל השם, התאריך והשעה של האירוע וכן מספר המשתתפים שהוזמנו, שנרשמו, שנכחו או שנעדרו. הוא מאפשר גם לך לשלוח הודעות דוא"ל עם תזכורת לפני האירוע.

  כעת, בעת יצירת דוח מהאתר, משתתפים שמתנתקים ומתחברים מחדש במהלך אירוע כבר לא נספרים יותר מפעם אחת בדוח. רק המספר הכולל של המשתתפים הייחודיים מופיע בדוח.

 • דוח נוכחות: מכיל מידע מפורט על משתתפים והנעדרים עבור אירוע שאירחת. הדוח כולל את מזהה האירוע, המפתח, השם, שעת ההתחלה והסיום, משך הזמן, מספר המשתתפים, שם המחשב המארח והדקות שבהן כל המשתתפים נכחו באירוע. הדוח כולל גם את שם המשתמש, כתובת הדוא"ל וכתובת ה-IP של כל משתתף, את השעה שבו המשתתף הצטרף לאירוע והשעה שבה עזב אותו, וכן את מידת תשומת הלב של המשתתף במהלך האירוע. באפשרותך גם להשתמש בדוח הנוכחות כדי לשלוח הודעות דוא"ל למעקב לאחר האירוע.

  בהתחלה הדוח הזה מופיע כ'דוח נוכחות ראשוני', אך לאחר שנתוני השימוש הסופיים והמדויקים יותר זמינים, הוא מוחלף ב'דוח נוכחות סופי'.

 • דוח פעילות באירוע: מכיל את השם, התאריך והשעה של האירוע, מידע על מספר המשתתפים, מספר השאלות שנשאלו ושיעור התגובה לשאלות וכן מספר הסקרים ושיעור התגובה לסקרים.

  דוח זה זמין עבור אירועים שנרשמו בשרת בלבד.

 • דוח היסטוריית המשתתפים: מכיל רשימה של כל האירועים שאליהם משתתף הצטרף באתר Webex שלך.

 • דוח הקלטת אירוע: מכיל פרטי גישה ורישום על אנשים שהורידו הקלטה עבור אירוע מסוים מאתר Webex שלך.

 • דוח קישורים לתוכניות לא רשומות: מכיל קישורים לתוכניות ישנות ומעודכנות עבור תוכניות שאינן רשומות.