Generer rapporter

Du kan eksportere eller downloade data til en kommasepareret fil (CSV), som du derefter kan åbne i et regnearksprogram såsom Microsoft Excel. Du kan også udskrive rapporter i et printervenligt format.

1

For at generere en rapport skal du logge ind på dit Webex-websted, vælge dit navn i øverste højre hjørne af dit Webex-websted og vælge Mine rapporter.

2

Vælg den type rapport, du vil generere.

3

Angiv dine søgekriterier, såsom det datointerval, for hvilket du vil se rapportdata.

4

Vælg Vis rapport.

5

Hvis du vil ændre den rækkefølge, som rapportdataene sorteres i, skal du vælge kolonneoverskrifterne.

Rapportdata sorteres efter den kolonne, som har en pil ud for kolonneoverskriften. For at vende sorteringsrækkefølgen skal du vælge kolonneoverskriften. For at sortere ved at bruge en anden kolonne skal du vælge den kolonnes overskrift.

6

Gør ét af følgende, som passende:

 • Hvis du ser på en generel rapport om begivenheds brugsrapport, og ønsker at vise rapporten i et format, der er egnet til udskrift, vælger du Printervenligt format.

  Hvis du ser på forbrugsrapporten for en begivenhed, og ønsker at se indholdet i rapporten, vælger du linket for begivenhedens navn.

 • Hvis du ser på en Webex Events (klassisk) registreringsrapport, kan du vælge tallet i kolonnen Tilmeldt for at sende en e-mailpåmindelse til de tilmeldte mødedeltagere for den begivenhed. Et e-mailredigeringsprogram åbnes, hvor du kan redigere standarde-mailskabelonen.

 • Hvis du ser på en Webex Events (klassisk) tilmeldingsrapport eller en Webex Events (klassisk) fremmøderapport, kan du vælge begivenhedens navn i kolonnen Begivenhedsnavn for at se en detaljeret rapport om de tilmeldte brugere for denne begivenhed, hvilket giver yderligere valgmuligheder for at sende e-mailpåmindelser til tilmeldte mødedeltagere.

 • Hvis du ser på en Webex Events (klassisk) fremmøderapport, kan du vælge tallet i kolonnen Deltog for at sende en e-mailmeddelelse til mødedeltagerne for den begivenhed, eller du kan også vælge tallet i kolonnen Fraværende for at sende en e-mailmeddelelse til fraværende for den begivenhed. Et e-mailredigeringsprogram åbnes, hvor du kan redigere standarde-mailskabelonen; for eksempel kan du tilføje et link til den redigerede begivenhedsoptagelse.

 • Hvis du ser på en Webex Events (klassisk) fremmøderapport, kan du vælge begivenhedens navn i kolonnen Begivenhedsnavn for at se en detaljeret rapport om mødedeltagerne for den begivenhed, hvilket giver yderligere valgmuligheder for at sende e-mailmeddelelser til mødedeltagere for begivenheden.

Om rapporter

Hvis din brugerkonto omfatter rapportvalgmuligheden, kan du se følgende rapporter:


 • Hvis du vælger rapport-linket inden for 15 minutter, efter begivenheden slutter, vil du for nogle rapporter se en foreløbig version af rapporten. Den foreløbige rapport tilbyder hurtig adgang til data, inden de endelige præcise data er tilgængelige. Den foreløbige rapport indeholder kun et udsnit af den information, der er tilgængelig i den endelige rapport.

 • Når de endelige, mere nøjagtige data er tilgængelige, hvilket som regel er 24 timer efter, begivenheden slutter, erstattes den foreløbige rapport af den endelige rapport.

  Du kan downloade både den foreløbige rapport og den endelige rapport som kommaseparerede (CSV) filer.

Rapport over generelt begivenhedsbrug

Disse rapporter indeholder oplysninger om hver online session, som du er vært for. Du kan se følgende rapporter:

 • Brugsrapportoversigt: Indeholder oversigtsoplysninger om hver begivenhed, inkl. emne, dato, start- og sluttidspunkt, varighed, antal mødedeltagere, som du inviterede, antal inviterede mødedeltagere, som deltog, og den type stemmekonference, du brugte.

 • I starten vises denne rapport som en foreløbig brugsrapportoversigt, men efter de endelige mere præcise brugerdata er tilgængelige, udskiftes den med den endelige brugsrapportoversigt.

 • Brugsrapportoversigt i CSV (kommasepareret)-fil: Indeholder yderligere oplysninger om hver begivenhed, inkl. de minutter, hvor alle deltagere var sluttet til begivenheden og sporingskoderne.

 • Sessionsoplysningsrapport: Indeholder detaljerede oplysninger om hver deltager i en begivenhed, inkl. det tidspunkt, hvor deltageren deltog og forlod begivenheden, opmærksomheden under begivenheden og alle oplysninger, som mødedeltageren udleverede.

 • I starten vises denne rapport som en foreløbig sessionsoplysningsrapport, men efter de endelige mere præcise brugerdata er tilgængelige, udskiftes den med den endelige sessionsoplysningsrapport.

Access Anywhere-brugsrapport

Denne rapport viser information om de computere, som du tilgår eksternt, inklusive dato og start- og sluttid for hver session.

Event Center-rapporter

Disse rapporter indeholder detaljerede oplysninger om de begivenheder, du er vært for. Du kan se følgende typer rapporter Webex Events (klassiske):

 • Registreringsrapport: Indeholder tilmeldingsoplysninger om en begivenhed, som du var vært for, inkl. navn, dato og tidspunkt for begivenheden samt det antal deltagere, som var inviteret, som tilmeldte sig, som deltog eller som var fraværende. Den lader dig også sende e-mailpåmindelser inden begivenheden.

  Når du genererer en rapport fra dit websted, tælles mødedeltagere, der afbryder og derefter genopretter forbindelsen under en begivenhed, ikke længere mere end én gang i en rapport. Det samlede antal unikke mødedeltagere rapporteres.

 • Fremmøderapport: Indeholder detaljerede oplysninger om mødedeltagere og fraværende for en begivenhed, som du var vært for. Rapporten omfatter begivenheds-id, navn, start- og sluttidspunkt, varighed, antal mødedeltagere, værtsnavnet og de minutter, som alle mødedeltagere tilbragte i begivenheden. Rapporten omfatter hver mødedeltagers brugernavn, e-mailadresse, IP-adresse, det tidspunkt, hvor mødedeltageren deltog, og det tidspunkt, hvor mødedeltageren forlod begivenheden, samt mødedeltageropmærksomhed under begivenheden. Du kan også bruge fremmøderapporten til at sende e-mailopfølgninger efter begivenheden.

  Til at begynde med vises denne rapport som en foreløbig fremmøderapport, men efter de endelige, mere nøjagtige brugsdata er tilgængelige, erstattes den af den endelige fremmøderapport.

 • Rapport over aktivitet under begivenheden: Indeholder begivenhedsnavnet, dato og tidspunkt, oplysninger om antallet af mødedeltagere, antallet af stillede spørgsmål og svarprocenten for meningsmålingerne.

  Denne rapport er kun tilgængelig for begivenheder, der er optaget på serveren.

 • Rapport over mødedeltagerhistorik: Indeholder en liste over alle begivenheder, som en mødedeltager deltog i på dit Webex-websted.

 • Rapport over begivenhedsoptagelser: Indeholder adgangs- og tilmeldingsoplysninger om personer, der har downloadet en optagelse til en bestemt begivenhed fra dit Webex-websted.

 • Ikke angivet Programlinksrapport: Indeholder gamle og opdaterede programlinks til dine ikke-angivne programmer.