Обобщени задачи

Използвайте този отчет, за да прегледате броя на активните и на опашка задачи.

Използвайте тази справка, за да изчислите периода на изчакване за клиент и време, взето за дейностите в процес на изпълнение през текущия ден от началото на работния час.

Ако броят на дейностите, чакащи за съдействие от агент, се увеличава с течение на времето за текущия ден, тогава можете да мащабирате броя на агентите. Това помага за намаляване на времето за изчакване на клиент, който се свързва с Cisco Spark care.

Беше ли полезна тази статия?