Agregirani zadaciPomoću tog izvješća pregledajte broj aktivnih zadataka i zadataka u redu čekanja.

Pomoću tog izvješća izračunajte razdoblje čekanja za kupca i vrijeme potrebno za aktivnosti u tijeku u tekućem danu od početka radnog sata.

Ako se broj aktivnosti koje čekaju pomoć agenta povećava tijekom vremena za tekući dan, možete povećati broj agenata. To pomaže u skraćivanju vremena čekanja za kupca koji kontaktira Cisco Spark njegu.

Je li taj članak bio koristan?