Agregované úkoly

Tato sestava slouží ke kontrole počtu aktivních úkolů a úkolů zařazených do fronty.

Tato sestava slouží k výpočtu čekací doby pro zákazníka a času stráveného pro probíhající aktivity v aktuálním dni od začátku pracovní doby.

Pokud se počet aktivit čekajících na pomoc agenta v průběhu času zvyšuje pro aktuální den, můžete škálovat počet agentů. To pomáhá zkrátit čekací dobu na zákazníka, který kontaktuje společnost Cisco Spark.

Byl tento článek užitečný?