Den här rapporten visar ett diagram som motsvarar det sammanlagda antalet aktiva uppgifter och antalet uppgifter som köas eller väntar på att en agent ska svara. Den här rapporten visar också ett annat diagram med en detalj analys av uppgifter och uppgifter med video. Detalj nivå diagram är inte tillgängliga när du väljer alla medie typer. Du kan:

  • Välj en mediatyp för att kunna förhandsgranska sammanslagna uppgifter för den medie typen. Medie typer som stöds är:

    • Webbchattar

    • Återuppringningar

    • Inkommande samtal

  • Välj en tids period för att få resultat inom en angiven tid.

  • Håll mus pekaren över diagrammet för att se det totala antalet aktiva och köade aktiviteter vid en given tidpunkt.

  • Håll mus pekaren över detalj nivå diagrammet för att se aktiva uppgifter i jämförelse med aktiva uppgifter med video.


Tillgängliga uppgifter rapporter fungerar med både automatiskt dirigerade uppgifter och manuella uppgifter som agenter väljer från en kö.

Rapport data

Använd data i det här diagrammet för att uppskatta den genomsnittliga tid som kunder väntar innan ett agent svar. Dessa data hjälper dig att effektivt distribuera agenter för att minska kundens vänte tid.

Med det här diagrammet kan du även beräkna de totala tids agenterna för att slutföra en uppgift.