Agregiranih zadatakaKoristite ovaj izveštaj da biste pregledali broj aktivnih i zadataka u nizu.

Koristite ovaj izveštaj da biste izračunali period čekanja za kupca i vreme potrebno za aktivnosti u toku u tekućem danu od početka radnog sata.

Ako se broj aktivnosti koje čekaju pomoć agenta vremenom povećava za tekući dan, onda možete da povećate broj agenata. Ovo pomaže u smanjenju vremena čekanja za kupca koji kontaktira Cisco Sparknegu.

Da li je ovaj članak bio koristan?