Можете да намерите съобщения за експлоатационност на страницата "Системна информация ". От началния екран навигирайте до иконата на зъбно колело и изберете Системна информация . Ако устройството на стаята е установило проблем, тук се появява съобщение.

  • Блокирани мрежови портове : Това може да окаже влияние върху качеството на обажданията. Този проблем може да се дължи на защитна стена блокиране на носител на UDP порт 33434.

  • Висока температура : Температурата на системата е твърде висока. Това може да окаже влияние върху производителността на системата. Опитайте се да понижите стайната температура и да блокирате всяка пряка слънчева светлина към системата.

  • Основен дисплей не е открит : Моля, проверете дали основният дисплей е включен и свързан към правилния изход на дисплея на видео системата. Вижте статията на монитори за съвети как можете да решите този проблем. Прочетете повече по този проблем в статията "Без изображение" на екран, свързан към статия на Room Device .

  • Автоматични актуализации забранен : Системният софтуер няма да се актуализира автоматично.