Можете да намерите съобщения за обслужване на Системна информация страница. От началния екран отидете до иконата на зъбно колело и изберете Системна информация. Ако устройство на стаята е открил проблем, тук се появява съобщение.

  • Мрежовите портове са блокирани: Това може да повлияе на качеството на разговора. Този проблем може да бъде причинен от носител, блокиращ защитната стена на UDP порт 33434.

  • Висока температура: Температурата на системата е твърде висока. Това може да повлияе на производителността на системата. Опитайте се да намалите стайната температура и да блокирате всяка пряка слънчева светлина към системата.

  • Основният дисплей не е открит: Моля, проверете дали основният дисплей е включен и свързан към правилния изход за дисплей на видео системата. Вижте статията за монитори за съвети как можете да отстраните този проблем. Прочетете повече по този въпрос в Няма изображение на екран, свързан към устройство в стаята статия.

  • Автоматичните актуализации са деактивирани: Системният софтуер няма да се актуализира автоматично.