Можете да намерите съобщения за сервизно обслужване в страницата Проблеми и диагностика . На началния екран плъзнете надясно и изберете Настройки на устройството. Ако устройството е открило проблем, на страницата за проблеми и диагностика се появява съобщение.

  • Блокирани мрежови портове: Това може да повлияе на качеството на повикването. Този проблем може да е причинен от носител, блокиращ защитната стена на UDP порт 33434.

  • Състояние на мрежовата връзка: Уверете се, че Ethernet кабелът е свързан или че wifi е конфигуриран правилно.

  • Висока температура: Температурата на системата е твърде висока. Това може да повлияе на производителността на системата. Опитайте се да намалите стайната температура и да блокирате всяка пряка слънчева светлина към системата.

  • Основният дисплей не е открит: Моля, проверете дали основният дисплей е включен и свързан към правилния изход на видеосистемата. Вижте статията за мониторите за съвети как можете да решите този проблем. Прочетете повече по този въпрос в статията Настройки на външния монитор за SX10, SX20 и Room Kits .

  • Автоматичните актуализации са забранени: Системният софтуер няма да се актуализира автоматично.