Na stránce Informace o systému naleznete zprávy o obsluhovatelnosti. Z výchozí obrazovky přejděte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Informace o systému. Pokud zařízení místnosti narazí na problém, zobrazí se zde zpráva.

  • Síťové porty jsou blokované: Tím může být ovlivněna kvalita hovoru. Tento problém může být způsoben bránou firewall, která blokuje média na portu UDP 33434.

  • Vysoká teplota: Teplota systému je příliš vysoká. To může mít vliv na výkon systému. Pokuste se snížit teplotu v místnosti a zabránit dopadu přímého slunečního světla na systém.

  • Hlavní displej nebyl rozpoznán: Zkontrolujte, zda je hlavní displej zapnutý a připojený do správného výstupu videosystému. V článku věnovanému monitorům naleznete tipy na nápravu tohoto problému. Další informace týkající se tohoto problému naleznete v článku Obrazovka připojené k zařízení pro místnosti nezobrazuje obraz.

  • Automatické aktualizace jsou zakázány: Software systému nebude automaticky aktualizován.