Zprávy o použitelnosti najdete na stránce Systémové informace . Na domovské obrazovce přejděte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Systémové informace . Pokud zařízení místnosti zjistilo problém, zobrazí se zde zpráva.

  • Blokované síťové porty : To může mít vliv na kvalitu hovoru. Tento problém může být způsoben médiem blokujícím bránu firewall na portu UDP 33434.

  • Vysoká teplota : Teplota systému je příliš vysoká. To může mít vliv na výkon systému. Pokuste se snížit pokojovou teplotu a zablokovat jakékoli přímé sluneční světlo do systému.

  • Hlavní displej nebyl detekován : Zkontrolujte, zda je hlavní displej zapnutý a připojený ke správnému výstupu zobrazení ve video systému. Tipy, jak tento problém vyřešit, najdete v článku o monitorech. Další informace o tomto problému najdete v článku Žádný obrázek na obrazovce připojené k zařízení místnosti.

  • Automatické aktualizace zakázány : Systémový software nebude aktualizován automaticky.