Zprávy o provozuschopnosti najdete na stránce Problémy a diagnostika . Na domovské obrazovce přejeďte prstem doprava a vyberte Nastavení zařízení . Pokud zařízení zjistilo problém, zobrazí se zpráva na stránce problémů a diagnostiky.

  • Blokované síťové porty : Může to ovlivnit kvalitu hovoru. Tento problém může být způsoben bránou firewall, která blokuje média na portu UDP 33434.

  • Stav síťového připojení : Ujistěte se, že je připojen ethernetový kabel nebo je správně nakonfigurována wifi.

  • Vysoká teplota : Teplota systému je příliš vysoká. To může mít vliv na výkon systému. Pokuste se snížit teplotu v místnosti a zabránit dopadu přímého slunečního světla na systém.

  • Hlavní displej nebyl detekován : Zkontrolujte, zda je hlavní displej zapnutý a připojený ke správnému výstupu displeje na videosystému. V článku věnovanému monitorům naleznete tipy na nápravu tohoto problému. Přečtěte si více o tomto problému v článku Nastavení externího monitoru pro SX10, SX20 a Room Kit .

  • Automatické aktualizace zakázány : Systémový software nebude aktualizován automaticky.