Du kan finne servicemeldinger på Systeminformasjon side. Fra startskjermen, naviger til tannhjulikonet og velg Systeminformasjon. Hvis romenhet har oppdaget et problem, vises en melding her.

  • Nettverksporter blokkert: Dette kan påvirke samtalekvaliteten. Dette problemet kan være forårsaket av en brannmur som blokkerer media på UDP-port 33434.

  • Høy temperatur: Systemtemperaturen er for høy. Dette kan påvirke systemytelsen. Prøv å senke romtemperaturen og blokker alt direkte sollys til systemet.

  • Hoveddisplay ikke oppdaget: Kontroller at hovedskjermen er slått på og koblet til riktig skjermutgang på videosystemet. Se artikkelen om skjermer for tips om hvordan du kan fikse dette problemet. Les mer om denne saken i Ingen bilder på en skjerm koblet til en romenhet artikkel.

  • Automatiske oppdateringer er deaktivert: Systemprogramvaren vil ikke bli oppdatert automatisk.