Du kan finne servicemeldinger på Problemer og diagnostikk siden. Sveip til høyre på startskjermen og velg Enhetsinnstillinger . Hvis enheten har oppdaget et problem, vises en melding på siden for problemer og diagnostikk.

  • Nettverksporter blokkert : Dette kan påvirke samtalekvaliteten. Dette problemet kan være forårsaket av en brannmur som blokkerer media på UDP port 33434.

  • Network Link Status : Sørg for at Ethernet-kabelen er tilkoblet eller at wifi er riktig konfigurert.

  • Høy temperatur : Systemtemperaturen er for høy. Dette kan påvirke systemytelsen. Prøv å senke romtemperaturen og blokker alt direkte sollys til systemet.

  • Hovedskjerm ikke oppdaget : Kontroller at hovedskjermen er slått på og koblet til riktig skjermutgang på videosystemet. Se artikkelen om skjermer for tips om hvordan du kan fikse dette problemet. Les mer om dette problemet i artikkelen Eksterne skjerminnstillinger for SX10, SX20 og Room Kits .

  • Automatiske oppdateringer deaktivert : Systemprogramvaren vil ikke bli oppdatert automatisk.