Du finner meldinger om anvendelighet på Systeminformasjon-siden . Fra startskjermen navigerer du til tannhjulikonet og velger Systeminformasjon . Hvis romenheten har oppdaget et problem, vises en melding her.

  • Nettverksporter blokkert : Dette kan påvirke samtalekvaliteten. Dette problemet kan skyldes at en brannmur blokkerer medier på UDP-port 33434.

  • Høy temperatur : Systemtemperaturen er for høy. Dette kan påvirke systemytelsen. Prøv å senke romtemperaturen og blokker direkte sollys til systemet.

  • Hovedskjermen ikke oppdaget : Kontroller at hovedskjermen er slått på og koblet til riktig displayutgang på videosystemet. Se artikkelen på skjermer hvis du vil ha tips om hvordan du kan løse dette problemet. Les mer om dette problemet i artikkelen Ingen bilde på en skjerm som er koblet til en romenhet .

  • Automatiske oppdateringer deaktivert : Systemprogramvaren oppdateres ikke automatisk.