Du kan finde meddelelser om servicebarhed på siden Systemoplysninger . Fra startskærmen skal du navigere til tandhjulsikonet og vælge Systemoplysninger . Hvis rumenheden har registreret et problem, vises en meddelelse her.

  • Netværksporte blokeret : Dette kan påvirke opkaldskvaliteten. Dette problem kan skyldes en firewall, der blokerer medier på UDP-port 33434.

  • Høj temperatur : Systemtemperaturen er for høj. Dette kan påvirke systemets præstation. Forsøg at sænke lokaletemperaturen og blokere enhver direkte kontakt til systemet.

  • Hovedskærm ikke registreret : Kontroller, at hovedvisningen er tændt og tilsluttet den korrekte skærmudgang på videosystemet. Se artiklen på skærme for tips til, hvordan du kan løse dette problem. Læs mere om dette problem i artiklen om Intet billede på en skærm tilsluttet en rumenhed .

  • Automatiske opdateringer deaktiveret : Systemsoftwaren vil ikke blive opdateret automatisk.