Poruke o usluzi možete pronaći na stranici Sistemske informacije. Na početnom ekranu idite do ikone zupčanika i izaberite Sistemske informacije. Ako je uređaj u sobi otkrio problem, ovdje se pojavljuje poruka.

  • Mrežni portovi su blokirani: To može uticati na kvalitet poziva. Ovaj problem može biti uzrokovan zaštitnim zidom koji blokira medije na UDP portu 33434.

  • Visoka temperatura: Temperatura sistema je previsoka. To može uticati na performanse sistema. Pokušajte da smanjite sobnu temperaturu i blokirate direktnu sunčevu svetlost u sistemu.

  • Glavni displej nije otkriven: Proverite da li je glavni displej uključen i povezan sa ispravnim izlazom displeja na video sistemu. Pogledajte članak o monitorima za savete o tome kako da rešite ovaj problem. Više o ovom problemu pročitajte u članku Nema slike na ekranu povezanom sa sobnim uređajem.

  • Automatsko ažuriranje je onemogućeno: Sistemski softver se neće automatski ažurirati.