Poruke o čitljivosti možete pronaći na stranici " Informacije o sistemu ". Sa početnog ekrana krećite se do ikone zupčanik i izaberite informacije o sistemu . Ako je uređaj u sobi otkrio problem, poruka će se pojaviti ovde.

  • Mrežni portovi su blokirani: to može uticati na kvalitet poziva. Ovaj problem može izazvati zaštitni zid koji blokira medije na UDP portu 33434.

  • Visoka temperatura : Temperatura sistema je previsoka. To može uticati na performanse sistema. Pokušajte da spustite sobnu temperaturu i blokirate bilo koju direktnu sunčevu svetlost u sistem.

  • Glavni ekran nije otkriven: Proverite da li je glavni ekran uključen i povezan sa ispravnim izlazom prikaza na video sistemu. Pogledajte članak na monitorima da biste videli savete o tome kako možete da rešite ovaj problem. Opširnije o ovom problemu pročitajte u članku Bez slike na ekranu povezanom sa člankom o sobnom uređaju .

  • Automatsko ažuriranje onemogućeno : sistemski softver neće biti automatski ažuriran.