Servicemeddelanden hittar du på sidan Systeminformation. Gå till startsidan, navigera till kugghjulsikonen och välj Systeminformation. Om Rumsenhet har upptäckt ett problem kommer ett meddelande att visas här.

  • Blockerade nätverksportar: Detta kan påverka samtalskvaliteten. Detta problem kan orsakas av att en brandvägg blockerar media på UDP-port 33434.

  • Hög temperatur: Systemtemperaturen är för hög. Detta kan påverka systemets prestanda. Försök att sänka rumstemperaturen och blockera direkt solljus mot systemet.

  • Huvudskärmen identifieras inte: Kontrollera att huvudskärmen är påslagen och att den är ansluten till rätt bildskärmsutgång på videosystemet. Se artikeln om bildskärmar för tips om hur du kan åtgärda detta problem. Läs mer om detta problem i artikeln Ingen bild på en skärm som är ansluten till en rumsenhet.

  • Automatiska uppdateringar är inaktiverade: Systemprogrammet uppdateras inte automatiskt.