Du hittar meddelanden om servicemöjlighet på sidan Systeminformation . På startskärmen går du till kugghjulsikonen och väljer Systeminformation . Om rumsenheten har upptäckt ett problem visas ett meddelande här.

  • Blockerade nätverksportar : Detta kan påverka samtalskvaliteten. Detta problem kan orsakas av att en brandvägg blockerar media på UDP port 33434.

  • Hög temperatur : Systemtemperaturen är för hög. Detta kan påverka systemets prestanda. Försök att sänka rumstemperaturen och blockera eventuell direkt anslutning till systemet.

  • Huvudskärmen hittas inte : Kontrollera att huvudskärmen är påslagen och ansluten till rätt skärmutgång på videosystemet. Se artikeln på skärmarna för tips om hur du kan åtgärda problemet. Läs mer om detta problem i Ingen bild på en skärm ansluten till en rumsenhetsartikel .

  • Automatiska uppdateringar är inaktiverade: Systemprogrammet kommer inte att uppdateras automatiskt.