Du kan hitta servicemeddelanden på sidan Problem och diagnostik . Svep åt höger på startskärmen och välj Enhetsinställningar . Om enheten har upptäckt ett problem visas ett meddelande på sidan för problem och diagnostik.

  • Blockerade nätverksportar: Detta kan påverka samtalskvaliteten. Detta problem kan orsakas av att en brandvägg blockerar media på UDP-port 33434.

  • Nätverkslänkstatus : Se till att Ethernet-kabeln är ansluten eller att wifi är korrekt konfigurerat.

  • Hög temperatur: Systemtemperaturen är för hög. Detta kan påverka systemets prestanda. Försök att sänka rumstemperaturen och blockera direkt solljus mot systemet.

  • Huvudskärmen identifieras inte: Kontrollera att huvudskärmen är påslagen och att den är ansluten till rätt bildskärmsutgång på videosystemet. Se artikeln om bildskärmar för tips om hur du kan åtgärda detta problem. Läs mer om det här problemet i artikeln Externa monitorinställningar för SX10, SX20 och Room Kits .

  • Automatiska uppdateringar är inaktiverade: Systemprogrammet uppdateras inte automatiskt.