Komunikaty dotyczące możliwości serwisowania można znaleźć na stronie Informacje o systemie. Na ekranie głównym przejdź do ikony koła zębatego i wybierz Informacje o systemie . Jeśli urządzenie pokojowe wykryje problem, pojawi się komunikat.

  • Zablokowane porty sieciowe: Może to mieć wpływ na jakość połączenia. Ten problem może być spowodowany przez zaporę blokującą nośnik na porcie UDP 33434.

  • Wysoka temperatura : Temperatura systemu jest zbyt wysoka. Może to mieć wpływ na wydajność systemu. Spróbuj obniżyć temperaturę w pomieszczeniu i zablokować bezpośrednie światło słoneczne dla systemu.

  • Nie wykryto głównego wyświetlacza: Sprawdź, czy główny wyświetlacz jest włączony i podłączony do właściwego wyjścia wyświetlacza w systemie wideo. Zapoznaj się z artykułem na temat monitorów, aby uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązania tego problemu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Brak obrazu na ekranie podłączonym do urządzenia pokojowego .

  • Aktualizacje automatyczne wyłączone : Oprogramowanie systemowe nie zostanie zaktualizowane automatycznie.