Komunikaty o możliwości serwisowania można znaleźć na stronie Problemy i diagnostyka . Na ekranie głównym przesuń palcem w prawo i wybierz Ustawienia urządzenia. Jeśli urządzenie wykryło problem, na stronie problemów i diagnostyki zostanie wyświetlony komunikat.

  • Zablokowane porty sieciowe: może to wpłynąć na jakość połączenia. Ten problem może być spowodowany blokowaniem multimediów przez zaporę sieciową na porcie UDP 33434.

  • Stan łącza sieciowego: Upewnij się, że kabel Ethernet jest podłączony lub że Wi-Fi jest poprawnie skonfigurowane.

  • Wysoka temperatura: Temperatura systemu jest zbyt wysoka. Może to wpłynąć na wydajność systemu. Spróbuj obniżyć temperaturę w pomieszczeniu i osłonić system przed bezpośrednio padającymi promieniami słonecznymi.

  • Nie wykryto głównego wyświetlacza: Sprawdź, czy główny wyświetlacz jest włączony i podłączony do właściwego wyjścia wyświetlacza w systemie wideo. Zapoznaj się z artykułem o monitorach, w którym opisano sposoby rozwiązania tego problemu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Ustawienia monitora zewnętrznego dla systemów SX10, SX20 i zestawów pokojowych.

  • Automatyczne aktualizacje wyłączone: oprogramowanie systemowe nie będzie aktualizowane automatycznie.