Komunikaty o możliwości obsługi znajdują się na stronie Informacje o systemie. Na ekranie głównym przejdź do ikony koła zębatego i wybierz opcję Informacje o systemie. Jeśli urządzenie systemu biurowego wykryło problem, w tym miejscu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

  • Zablokowane porty sieciowe : może to mieć wpływ na jakość połączenia. Ten problem może być spowodowany blokowaniem multimediów przez zaporę sieciową na porcie UDP 33434.

  • Wysoka temperatura: Temperatura systemu jest zbyt wysoka. Może to wpłynąć na wydajność systemu. Spróbuj obniżyć temperaturę w pomieszczeniu i osłonić system przed bezpośrednio padającymi promieniami słonecznymi.

  • Nie wykryto głównego wyświetlacza: Sprawdź, czy główne urządzenie wyświetlające jest włączone i podłączone do odpowiedniego wyjścia systemu wideo. Zapoznaj się z artykułem o monitorach, w którym opisano sposoby rozwiązania tego problemu. Dodatkowe informacje o tym problemie można znaleźć w artykule Brak obrazu na ekranie podłączonym do urządzenia systemu biurowego.

  • Automatyczne aktualizacje wyłączone: Oprogramowanie systemowe nie będzie automatycznie aktualizowane.