1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребители и изберете потребителя, който искате да редактирате.

2

Отидете на повикване > разширени настройки за обаждания > повикване прихващане.

3

Превключване на бутона, за да промените настройките за потребителя.

4

Под Входящи повикванияизберете Разрешаване на всички входящи обаждания или Прихващане на всички входящи обаждания.

5

Ако изберете Прихващане на всички входящи обаждания, настройте функциите, от които се нуждаете:

  • За да изпратите повиквания на потребителите към гласова поща, поставете отметка в квадратчето Изпрати всички обаждания до гласовата поща .

  • Когато избирате Съобщения, изберете поздрава по подразбиране или качете персонализиран аудио поздрав от падащия списък и след това щракнете върху Качване на файл.

6

Под Съобщенияза телефонен номер изберете измежду следните опции и въведете пренасочванията на номерата:

  • Възпроизвеждане на нови съобщенияза номера—Това е номерът, който се обявява на обаждащата се като новия номер, на който да се обадите.
  • Прехвърляне на '0' към този телефонен номер—Повикващият се прехвърля на номера, въведен при натискане на 0.

 

Ако и двете от тези опции са проверени, е възможно да въведете два различни номера за всяка опция, но това ще доведе до подвеждащо съобщение за обявяване. Например, ако обявите play new number е настроен на 1111 и Прехвърлянето на '0' на този телефонен номер на 2222, обаждащите се чуват съобщението "Номерът, до който се опитвате да достигнете, е извън експлоатация. Новият номер е 1111. Натиснете 0 сега, ако желанието ви да бъде прехвърлено на новото място." В този случай натискането на '0' ще изпрати обаждащите се на 2222, а не на 1111.

7

За Изходящиповиквания изберете измежду следните:

  • Прихващане на всички изходящиобаждания—Когато потребителят опита изходящо обаждане, той чува съобщение, че този ред е извън сервиз.
  • Разрешаване само на национални изходящиповиквания—На потребителя е разрешено да провежда само национални обаждания.
  • Прехвърляне на прихваната повиквания към телефонен номер—Всяко изходящо обаждане, което прихваналият потребител извършва, се прехвърля на определен номер.
8

Кликнете върху Запазване , за да потвърдите промените си.