1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikersenselecteer de gebruiker die u wilt bewerken.

2

Ga naar Bellen > Geavanceerde gespreksinstellingen om > te bellen.

3

Schakel de knop in om de instellingen voor de gebruiker te wijzigen.

4

Kies onder Binnenkomendegesprekken Alle inkomende gesprekken toestaan of Alle inkomende gesprekken onderscheppen.

5

Als u alle inkomende gesprekken onderscheppen kiest, stelt u de functies in die u nodig hebt:

  • Als u gebruikers gesprekken naar voicemail wilt doorsturen, vink dan het selectievakje Alle gesprekken naar voicemail verzenden aan.

  • Wanneer u Aankondigingen kiest, selecteert u de standaardbegroegeving of uploadt u een aangepaste audiobegroeet vanuit vervolgkeuzelijst en klikt u vervolgens op Bestand uploaden.

6

Kies onder Aankondigingen van telefoonnummersuit de volgende opties en voer het nummer omleidingen in:

  • Aankondigingen voor nieuw nummerafspelen: dit is het nummer dat de beller heeft aangekondigd als het nieuwe nummer dat kan worden gebeld.
  • Overdragen op '0' naar dittelefoonnummer: de beller wordt doorvergezet naar het nummer dat wordt ingevoerd wanneer 0 wordt gebeld.

 

Als beide opties zijn ingeschakeld, kunt u twee verschillende nummers invoeren voor elke optie, maar dit leidt tot een misleidend aankondigingsbericht. Als de aankondigingen voor het nieuwe nummer afspelen bijvoorbeeld is ingesteld op 1111 en de overdracht op '0' naar dit telefoonnummer naar 2222 is ingesteld, krijgen de oproepers het bericht 'Het nummer dat u probeert te bereiken is buiten gebruik. Het nieuwe nummer is 1111. Druk nu op 0 als u wilt worden overgezet naar de nieuwe locatie.' In dit geval worden oproepers door op '0' te drukken 2222 in plaats van 1111 sturen.

7

Kies voor uitgaandegesprekken uit de volgende opties:

  • Alle uitgaande gesprekken onderscheppen—Wanneer de gebruiker een uitgaande oproep, hoort hij of zij een bericht dat deze lijn buiten gebruik is.
  • Alleen landen voor uitgaande gesprekken toestaan—De gebruiker mag alleen nationale gesprekken voeren.
  • Onderscheppen gesprekken naar een telefoonnummer:alle onderschepping uitgaande oproep die de onderschepte gebruiker maakt, wordt overgedragen naar een toegewezen nummer.
8

Klik op Opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.