1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil redigere.

2

Gå til AnropSamtaler > Avanserte anropsinnstillingersamtaleinnstillinger > AnropsoppfangingSamtaleoppfangingavlytting.

3

Veksle knappen for å endre innstillingene for brukeren.

4

Under Innkommende anrop velger du Tillat alle innkommende anrop eller Avbryt alle innkommende anrop.

5

Hvis du velger Avbryt alle innkommende anrop, konfigurerer du funksjonene du trenger:

  • Hvis du vil sende brukeranrop til telefonsvareren, merker du av i avmerkingsboksen Send alle anrop til talepost.

  • Når du velger Kunngjøringer, velger du standardhilsenen eller laster opp en egendefinert lydhilsen fra rullegardinlisten, og deretter klikker du Last opp fil.

6

Velg blant følgende alternativer under Kunngjøringerfor telefonnummer, og skriv inn nummeret som omdirigerer:

  • Spill av nye nummerkunngjøringer– Dette er nummeret som annonseres til oppringeren som det nye nummeret som skal ringes.
  • Overfør på '0' til dette telefonnummeret– Oppringeren overføres til nummeret som angis når du trykker på 0.

 

Hvis begge disse alternativene er merket av, er det mulig å angi to forskjellige numre for hvert alternativ, men dette vil resultere i en villedende kunngjøringsmelding. Hvis for eksempel kunngjøringene om nytt nummer er satt til 1111 og overføringen på '0' til dette telefonnummeret til 2222, hører innringere meldingen "Nummeret du prøver å nå, er ute av drift. Det nye nummeret er 1111. Trykk på 0 nå hvis du ønsker å bli overført til den nye plasseringen.» I dette tilfellet vil det å trykke på «0» sende innringere til 2222 i stedet for 1111.

7

For Utgående anrop velger du blant følgende:

  • Fang opp alle utgående samtaler– Når brukeren prøver et utgående anrop, hører de en melding om at denne linjen er ute av drift.
  • Tillat bare nasjonale utgående samtaler– Brukeren har bare lov til å foreta nasjonale samtaler.
  • Overfør oppfangede samtaler til et telefonnummer: Alle utgående anrop som den oppfangede brukeren foretar, overføres til et angitt nummer.
8

Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.