1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Přejděte na Volání > Pokročilá nastavení hovorů > Zachycení hovoru.

3

Přepnutím tlačítka změníte nastavení uživatele.

4

V části Příchozí hovoryzvolte Povolit všechny příchozí hovory nebo Zachytit všechny příchozí hovory.

5

Pokud zvolíte Zachytit všechny příchozí hovory, nastavte funkce, které potřebujete:

  • Chcete-li uživatelům posílat hovory do hlasové schránky , zaškrtněte políčko Odesílat všechny hovory do hlasové schránky .

  • Při výběru Oznámenívyberte výchozí pozdrav nebo nahrajte vlastní zvukový pozdrav z rozevíracího seznamu a klikněte na Nahrát soubor.

6

V části Oznámení telefonníchčísel vyberte z následujících možností a zadejte přesměrování čísel:

  • Přehrát oznámení o nových číslech– Toto je číslo, které je volajícímu oznámeno jako nové číslo, na které má volat.
  • Přenos na "0" na toto telefonní číslo– volající je převeden na číslo zadané při stisknutí tlačítka 0.

 

Pokud jsou zaškrtnuty obě tyto možnosti, je možné pro každou možnost zadat dvě různá čísla, ale výsledkem bude zavádějící oznamovací zpráva. Pokud je například možnost Přehrát oznámení o novém čísle nastavena na hodnotu 1111 a možnost Přenos na 0 na toto telefonní číslo na hodnotu 2222, volající uslyší zprávu "Číslo, na které se pokoušíte oslovit, je mimo provoz. Nové číslo je 1111. Stiskněte nyní tlačítko 0, pokud si přejete být přeneseni na nové místo." V tomto případě stisknutím tlačítka "0" přesměrujete volající na číslo 2222 namísto čísla 1111.

7

U odchozích hovorůvyberte jednu z následujících možností:

  • Zachytit všechny odchozí hovory– Když se uživatel pokusí o odchozí hovor, uslyší zprávu, že tato linka je mimo provoz.
  • Povolit pouze vnitrostátní odchozí hovory– Uživatel může uskutečňovat pouze vnitrostátní hovory.
  • Přenést zachycené hovory na telefonní číslo– Všechny odchozí hovory, které odposlechnutý uživatel uskuteční, jsou převedeny na určené číslo.
8

Kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte provedené změny.