Pregled poročil

Ustvarite in si lahko ogledate naslednje vrste poročil:

 • Skupno (za celotno spletno mesto)

 • Dogodki Webex

 • Podpora za Webex

 • Webex Training

 • Oddaljen dostop

 • Dostop kjer koli

 • WebACD

Vsako poročilo prikaže časovni žig z uporabo časovnega pasu Greenwiškega srednjega časa (GMT).

Številna poročila je mogoče izvesti v 15, 30 in 60-minutnih intervalih.


 

Poročila o uporabi, ki prikazujejo naslove IP v WBS39.4 in novejših, bodo vključevala mobilne naslove IP.

Oglejte si podatke o tem, koliko udeležencev se je udeležilo seje in koliko minut je seja trajala.
1

Prijavite se v Webex Site Administration in pojdite na Poročila > Običajni > Uporaba .

2

Prijavite se v Webex Site Administration in pojdite na Poročila > Običajni > Poročilo o uporabi .

3

Iz Storitev spustnem seznamu izberite storitev oz Vse .

4

(Izbirno) Če želite zagnati poročilo o sestankih, ki jih je gostil določen uporabnik, v Uporabniško ime polje vnesite uporabniško ime.

5

Izberite začetni in končni datum za poročilo.

Podatki poročila so na voljo samo za seje, izvedene do tri mesece pred trenutnim datumom.

6

(Izbirno) Če si želite ogledati poročilo samo za določene teme seje, v Tema polje vnesite celotno ime teme ali njegov del.

Uporabite lahko nadomestne znake, kot je npr ? ali * , ko podajate besedilni niz.

7

Če želite poročilo razvrstiti po datumu, temi, uporabniškem imenu ali začetnem času, iz Razvrsti rezultate po spustnem seznamu izberite kriterij razvrščanja.

8

Kliknite Prikaži poročilo .

Za več informacij o branju poročila o uporabi glejte Pogoji in definicije poročila o uporabi .

9

Če želite izvoziti poročilo v formatu CSV, da ga lahko uvozite v preglednico ali drug program, na Izvoz poročil CSV , naredite eno ali oboje od naslednjega:

 • Če želite poročilo o povzetku uporabe izvoziti v datoteko CSV, izberite Povzetek seje .
 • Če želite izvoziti poročilo o podrobnostih udeležencev za vse seje na Povzetek poročila o uporabi stran v datoteko CSV, izberite Podrobnosti udeleženca .
Oglejte si, koliko prostora za shranjevanje je bilo porabljeno za posnetke, narejene v zadnjih 90 dneh.
1

Prijavite se v Webex Site Administration in pojdite na Webex Site Administration ter pojdite na Poročila > Običajni > Uporaba snemanja.

2

Izberite začetni in končni datum za poročilo.

3

(Izbirno) Če si želite ogledati poročilo za določen posnetek, v Ime posnetka polje vnesite celotno ime teme ali njegov del.

Uporabite lahko nadomestne znake, kot je npr ? ali *, ko podajate besedilni niz.

4

(Izbirno) Za zagon poročila o sestankih, ki jih je gostil določen uporabnik, na Uporabniško ime gostitelja vnesite uporabniško ime gostitelja.

Podatki poročila so na voljo samo za seje, izvedene do tri mesece pred trenutnim datumom.

5

Če želite poročilo razvrstiti po datumu, temi, uporabniškem imenu ali začetnem času, iz Razvrsti rezultate po spustnem seznamu izberite kriterij razvrščanja.

6

Izberite Prikaži poročilo.

7

Če želite izvoziti poročilo v formatu CSV, da ga lahko uvozite v preglednico ali drug program, na Izvoz poročil CSV, naredite eno ali oboje od naslednjega:

 • Če želite poročilo o povzetku uporabe izvoziti v datoteko CSV, izberite Povzetek seje.
 • Če želite izvoziti poročilo o podrobnostih udeležencev za vse seje na strani s povzetkom poročila o uporabi v datoteko CSV, izberite Podrobnosti udeleženca.
Oglejte si odstotek porabljenega prostora za shranjevanje in razpoložljiv prostor za shranjevanje.
1

Prijavite se v Webex Site Administration in pojdite na Poročila > Običajni > Poraba prostora za shranjevanje.

2

Če želite odpreti poročilo v formatu .CSV, izberite Odprto. Če želite poročilo shraniti v računalnik, izberite Shrani.

Oglejte si število načrtovanih dogodkov, prijavljenih, udeležencev, izvedenih dogodkov, posnetkov in prenesenih posnetkov na vašem spletnem mestu.
1

Prijavite se v Webex Site Administration in pojdite na Poročila > Webex dogodki.

2

Izberite eno od naslednjih nadzornih plošč:

 • Programi, dogodki, posnetki Povzetek
 • Nadzorna plošča načrtovanih dogodkov
 • Potekajoči dogodki, Nadzorna plošča za prenose snemanja
1

Prijavite se v Webex Site Administration, pojdite na Poročila > Podpora Webexin nato izberite eno od naslednjih poročil:

 • Poročilo o seji
 • Glasnost klica
 • CSR dejavnost
 • URL Referral
 • Čakalna vrsta za dodelitev
2

Določite iskalne kriterije in kliknite Prikaži poročilo.

1

Prijavite se v Webex Site Administration, pojdite na Poročila > Webex usposabljanje in nato izberite eno od naslednjih poročil:

 • Poročilo o uporabi : Oglejte si informacije o uporabi za vse seje.
 • Poročilo o registraciji : Oglejte si vse informacije o registraciji za vse načrtovane in pretekle seje.
 • Poročilo o dostopu do posnete seje : Ogled dostopa za vse posnete seje.
 • Poročilo o dostopu do snemanja : Ogled dostopa za vse posnete seje.
 • Poročilo o kuponih : Oglejte si podrobnosti kuponov, ki so bili izdani in uporabljeni.
 • Poročilo udeleženca o usposabljanju : Oglejte si zapis vseh sej, za katere se je oseba prijavila ali se jih je udeležila.
 • Poročilo udeležencev : Oglejte si zapis vseh sej, za katere se je oseba prijavila ali se jih je udeležila.
2

Določite iskalne kriterije in kliknite Prikaži poročilo .

1

Prijavite se v Webex Site Administration in pojdite na Poročila > Oddaljen dostop in nato izberite eno od naslednjih poročil:

 • Poročilo o uporabi – računalnik
 • Poročilo o uporabi – CSR
 • Poročilo o sledenju – računalnik
 • Uporaba računalnika
 • Poročilo družbene odgovornosti podjetij
 • Računalniško sledenje
2

Določite iskalne kriterije in kliknite Prikaži poročilo .

1

Prijavite se v Webex Site Administration in pojdite na Poročila > Dostop kjer koli.

2

Izberite začetni in končni datum za poročilo.

Podatki poročila so na voljo samo za seje, izvedene do tri mesece pred trenutnim datumom.

3

Iz Razvrsti rezultate po na spustnem seznamu izberite merila vrstnega reda za poročilo.

Razvrstite lahko po imenu računalnika, naslovu IP odjemalca, datumu, času začetka seje, času konca seje ali trajanju seje.

4

Kliknite Prikaži poročilo.

5

Če želite izvoziti poročilo v formatu CSV, da ga lahko uvozite v preglednico ali drug program, izberite Poročilo o izvozu. Za tiskanje poročila izberite Tiskalniku prijazen format.

1

Prijavite se v Webex Site Administration in pojdite na Poročila > WebACDin nato izberite eno od naslednjih poročil:

 • Poročila o seji
 • Glasnost klica
 • CSR dejavnost
 • URL Referral
 • Čakalna vrsta za dodelitev
2

Določite iskalne kriterije in kliknite Prikaži poročilo.

Prijavite se v Webex Site Administration in pojdite na Poročila > Sestanki v teku.