Типове изходящи обаждания

Това е списък с различни типове изходящи обаждания, налични за Webex Calling в контролния център:

  • Вътрешни обаждания —са обаждания в рамките на собствената ви фирма. Тя включва обаждания до други хора в рамките на собствения ви сайт и към други местоположения, както добре. Можете да изберете да Разрешите, Блокирате, да изискате Код на оторизация или Трансфер до първи, втори или трети.

  • Безплатни обаждания за ТОЛ —са обаждания към телефонен номер, който се таксува за всички пристигащи обаждания, вместо да се начисляват такси на обаждащия се с произход, обикновено безплатно от стационарен телефон. Можете да изберете да Разрешите, Блокирате, да изискате Код на оторизация или Трансфер до първи, втори или трети.

  • Националните обаждания —са обаждания в рамките на вашата страна на произход, както в рамките на местния, така и извън него. Можете да изберете да Разрешите, Блокирате, да изискате Код на оторизация или Трансфер до първи, втори или трети.

  • Международните разговори —са призиви към местоположения извън вашата страна, които изискват международен повикващия код, преди номерът да бъде набран (САЩ, Канада, и Пуерто Рико са изключение, тъй като призивите сред тези страни не се третират като международни в момента). Можете да изберете да Разрешите, Блокирате, да изискате Код на оторизация или Трансфер до първи, втори или трети.

  • Обаждания за съдействие от оператора —са всички обаждания, започващи да изискват помощ от оператора. Можете да изберете да Разрешите, Блокирате, да изискате Код на оторизация или Трансфер до първи, втори или трети.

  • Обажданията за помощ на chargeable Directory –са повиквания към фирмите directory Assistant, които изискват такса за свързване на повикването. Можете да изберете да Разрешите, Блокирате, да изискате Код на оторизация или Трансфер до първи, втори или трети.

  • Специални услуги I и Специални услуги II са призиви към специфични за превозвача назначения на номера на специални услуги или дестинации. Можете да изберете да Разрешите, Блокирате, да изискате Код на оторизация или Трансфер до първи, втори или трети.

  • Premium Services I и Premium Services II се използват за предоставяне на информация или развлечения срещу такса, начислена директно на обаждащата се. Можете да изберете да Разрешите, Блокирате, да изискате Код на оторизация или Трансфер до първи, втори или трети.

Конфигуриране на разрешения за изходящо извикване

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Потребители и изберете потребителя, за който искате да конфигурирате разрешения за изходящо извикване.

2

Изберете Обаждане и изберете Разширени настройки за обаждания.

3

Изберете Разрешения заизвикване и изберете Изходящиобаждания.

4

Включете превключвателя Изходящи повиквания и изберете какво Типове обаждания или Други настройки, които искате да актуализирате .

5

Изберете Запиши.

Конфигуриране на разрешения за входящо извикване

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Потребители и изберете потребителя, за който искате да конфигурирате входящите разрешения за извикване.

2

Изберете Обаждане и изберете Разширени настройки за обаждания.

3

Изберете Разрешения заизвикване и изберете Входящи повиквания.

4

Включете превключвателя Входящи повиквания и изберете настройките, които искате да актуализирате.

5

Изберете Запиши.