Tipovi odlaznih poziva

Ovo je lista različitih tipova odlazni poziv dostupnih za Webex Calling na platformi Control Hub:

 • Interni pozivi — pozivi su u vašoj kompaniji. Ona uključuje pozive drugima na vašoj lokaciji i drugim lokacijama, kao i na druge lokacije. Možete odabrati da dozvolite, blokirate, zahtevate kôd ovlašćenja ili da prenesete na prvo, drugo ili treće.

 • Besplatni pozivi – su pozivi ka sastanku broj telefona koji se naplaćuju za sve pozive koji se pridruže, a ne naplaćuju se naknade poreklu pozivaoca, obično besplatni sa početne linije. Možete odabrati da dozvolite, blokirate, zahtevate kôd ovlašćenja ili da prenesete na prvo, drugo ili treće.

 • Nacionalni pozivi – pozivi su u vašoj zemlji porekla, kako unutar i izvan lokalne pozivni broj. Možete odabrati da dozvolite, blokirate, zahtevate kôd ovlašćenja ili da prenesete na prvo, drugo ili treće.

 • Međunarodni pozivi — su pozivi lokacijama izvan vaše zemlje za koje je potreban međunarodni pozivni broj pre biranja broja (SAD, Kanada i Portoriko su izuzetak jer pozivi među tim zemljama se trenutno ne tretiraju kao međunarodni pozivi). Možete odabrati da dozvolite, blokirate, zahtevate kôd ovlašćenja ili da prenesete na prvo, drugo ili treće.

 • Pozivi za pomoć operateru – to su svi pozivi koji počinju da zahtevaju pomoć operatera. Možete odabrati da dozvolite, blokirate, zahtevate kôd ovlašćenja ili da prenesete na prvo, drugo ili treće.

 • Naplatni pozivi za pomoć direktorijumima — su pozivi kompanijama pomoćnika za direktorijume kojima je potrebna naknada za povezivanje poziva. Možete odabrati da dozvolite, blokirate, zahtevate kôd ovlašćenja ili da prenesete na prvo, drugo ili treće.

 • Specijalne usluge I i Special Services II su pozivi za dodeljivanje brojeva specifičnih za operatera za specijalne usluge ili odredišta. Možete odabrati da dozvolite, blokirate, zahtevate kôd ovlašćenja ili da prenesete na prvo, drugo ili treće.

 • Premijum usluge I i premijum usluge II se koriste za pružanje informacija ili zabave za naknadu koja se naplaćuje direktno pozivaocu. Možete odabrati da dozvolite, blokirate, zahtevate kôd ovlašćenja ili da prenesete na prvo, drugo ili treće.

Konfigurišite dozvole za odlazne pozive za korisnika

1

Iz prikaza klijenta uđite https://admin.webex.comu stavku Korisnici i izaberite korisnika za kojeg želite da konfigurišete dozvole za odlazne pozive.

2

Izaberite > pozivanje za odlazne pozive iz odeljka "Rukovanje pozivima".

Dozvole za odlazne pozive pomaže u upravljanju podešavanjima odlaznih dozvola za korisnika, kôdima autorizacije ili brojevima automatskog prenosa.
 • Podrazumevana podešavanja – podrazumevana odlazni poziv koja se zasniva na podešavanjima vaše organizacije ili lokacije.

 • Prilagođene postavke – omogućavaju vam da ručno definišete dozvole odlazni poziv korisnika.

3

Izaberite opciju Prilagođene postavke i kliknite na dugme Sačuvaj.

4

Izaberite tip poziva ili druga podešavanja koje želite da ažurirate i kliknite na dugme Sačuvaj.

Konfigurišite dozvole za odlazne pozive za radni prostor

1

Iz prikaza klijenta uđite https://admin.webex.com u radne prostore i izaberite radni prostor za koji želite da konfigurišete dozvole za odlazne pozive.

2

Izaberite > pozivanje za odlazne pozive iz odeljka "Rukovanje pozivima".

Dozvole za odlazne pozive pomaže u upravljanju odlaznim podešavanjima za dozvole radnog prostora, kôdima autorizacije ili brojevima za automatski prenos.

 • Podrazumevana podešavanja – podrazumevana odlazni poziv koja se zasniva na podešavanjima vaše organizacije ili lokacije.

 • Prilagođene postavke – omogućavaju vam da ručno definišete dozvole za odlazni poziv radnog prostora.

3

Izaberite opciju Prilagođene postavke i kliknite na dugme Sačuvaj.

4

Izaberite tip poziva ili druga podešavanja koje želite da ažurirate i kliknite na dugme Sačuvaj.

Konfigurišite dozvole za dolazne pozive za korisnika

1

Iz prikaza klijenta uđite https://admin.webex.comu stavku Korisnici i izaberite korisnika za kojeg želite da konfigurišete dozvole za dolazne pozive.

2

Izaberite > pozivanje za dolazne pozive iz odeljka "Rukovanje pozivima".

Dozvole za dolazne pozive pomaže za upravljanje tipovima poziva koji primaju korisnika (kao što je prikupljanje poziva). Podrazumevana podešavanja su zasnovana na dozvolama za dolazne pozive vaše organizacije ili lokacije. Kada je poziv blokiran, veza sa pozivaocima se prekida bez slušanja bilo koje najave.

 • Podrazumevana podešavanja – podrazumevana podešavanja dolaznog poziva koja se zasniva na podešavanjima vaše organizacije ili lokacije.
 • Prilagođene postavke – omogućavaju vam da ručno definišete dozvole za dolazne pozive korisnika.
3

U okviru Prilagođene postavke izaberite postavke koje želite da ažurirate i kliknite na dugme Sačuvaj.

Konfigurišite dozvole za dolazne pozive za radni prostor

1

Iz prikaza klijenta uđite https://admin.webex.com u radne prostore i izaberite radni prostor za koji želite da konfigurišete dozvole za dolazne pozive.

2

Izaberite > pozivanje za dolazne pozive iz odeljka "Rukovanje pozivima".

Dozvole za dolazne pozive pomaže za upravljanje tipovima prijema poziva radnog prostora (kao što je prikupljanje poziva). Podrazumevana podešavanja su zasnovana na dozvolama za dolazne pozive vaše organizacije ili lokacije. Kada je poziv blokiran, veza sa pozivaocima se prekida bez slušanja bilo koje najave.

 • Podrazumevana podešavanja – podrazumevana podešavanja dolaznog poziva koja se zasniva na podešavanjima vaše organizacije ili lokacije.
 • Prilagođene postavke – omogućavaju vam da ručno definišete dozvole za dolazne pozive radnog prostora.
3

U okviru Prilagođene postavke izaberite postavke koje želite da ažurirate i kliknite na dugme Sačuvaj.