Dozvole za odlazne pozive

Tipovi odlaznih poziva

Ovo je lista različitih tipova odlazni poziv dostupnih za Webex Calling na platformi Control Hub:

 • Interni pozivi — pozivi su u vašoj kompaniji. Ona uključuje pozive drugima na vašoj lokaciji i drugim lokacijama, kao i na druge lokacije. Možete odabrati opciju "Dozvoli", "Blokiraj", "Zahtevaj kôd autorizacije" ili "Prenos na prvi", "drugi" ili "treći".

 • Besplatni pozivi – su pozivi ka sastanku broj telefona koji se naplaćuju za sve pozive koji se pridruže, a ne naplaćuju se naknade poreklu pozivaoca, obično besplatni sa početne linije. Možete odabrati opciju "Dozvoli", "Blokiraj", "Zahtevaj kôd autorizacije" ili "Prenos na prvi", "drugi" ili "treći".

 • Nacionalni pozivi – pozivi su u vašoj zemlji porekla, kako unutar i izvan lokalne pozivni broj. Možete odabrati opciju "Dozvoli", "Blokiraj", "Zahtevaj kôd autorizacije" ili "Prenos na prvi", "drugi" ili "treći".

 • Međunarodni pozivi – su pozivi lokacijama izvan vaše zemlje za koje je potreban međunarodni pozivni broj pre biranja broja. Pozivi između SAD, Kanade i Portorika su izuzetak jer se pozivi među ovim zemljama trenutno ne tretiraju kao međunarodni. Možete odabrati opciju "Dozvoli", "Blokiraj", "Zahtevaj kôd autorizacije" ili "Prenos na prvi", "drugi" ili "treći".

 • Pozivi za pomoć operateru – to su svi pozivi koji počinju da zahtevaju pomoć operatera. Možete odabrati opciju "Dozvoli", "Blokiraj", "Zahtevaj kôd autorizacije" ili "Prenos na prvi", "drugi" ili "treći".

 • Naplatni pozivi za pomoć direktorijumima — su pozivi kompanijama pomoćnika za direktorijume kojima je potrebna naknada za povezivanje poziva. Možete odabrati opciju "Dozvoli", "Blokiraj", "Zahtevaj kôd autorizacije" ili "Prenos na prvi", "drugi" ili "treći".

 • Specijalne usluge I i Specijalne usluge II— su pozivi ka dodelama broja specifičnim za operatera posebnim uslugama ili odredištima. Možete odabrati opciju "Dozvoli", "Blokiraj", "Zahtevaj kôd autorizacije" ili "Prenos na prvi", "drugi" ili "treći".

 • Premijum usluge I i Premium Services II— koriste se za pružanje informacija ili zabavu za naknadu koja se naplaćuje direktno pozivaocu.

Konfigurišite odlazni poziv dozvole za korisnika

1

Iz prikaza klijenta pristupite https://admin.webex.com opciji " Korisnici" i izaberite korisnika za kojeg želite da odlazni poziv dozvole.

2

Izaberite > pozivanje za odlazne pozive iz odeljka "Rukovanje pozivima".

Dozvole za odlazne pozive pomažu pri upravljanju podešavanjima dozvole za odlazne pozive korisnika, kodovima autorizacije ili brojevima za automatski prenos.
 • Podrazumevana podešavanja – podrazumevana odlazni poziv podešavanja koja se zasnivaju na podešavanjima vaše organizacije ili lokacije.

 • Prilagođena podešavanja – omogućava vam da ručno definišete odlazni poziv dozvolama korisnika.

3

Izaberite opciju Prilagođene postavke i kliknite na dugme Sačuvaj.

4

Izaberite tip poziva ili druga podešavanja koje želite da ažurirate i kliknite na dugme Sačuvaj.

Ako izaberete opciju "Dozvoli prenos do dozvole", onda unesite broj telefona. Kada pozivate određenu vrsta poziva, ovaj korisnik se automatski prenosi na drugi broj. Osoba kojoj je dodeljen broj za automatski prenos može zatim da odobri poziv i pošalje ga ili odbije ovu vrsta poziva. Možete da dodate najviše 3 broja.

Ako izaberete opciju "Zahtevaj dozvolu za kôd autorizacije ", unesite kôd. Kodovi za autorizaciju mogu da se koriste za poništavanje dozvola. Možete da dodate najviše 100 kodova za autorizaciju.

Konfigurišite odlazni poziv dozvole za radni prostor

1

Iz prikaza klijenta idite https://admin.webex.com u radne prostore i izaberite radni prostor za koji želite da odlazni poziv dozvole.

2

Izaberite > pozivanje za odlazne pozive iz odeljka "Rukovanje pozivima".

Dozvole za odlazne pozive pomažu pri upravljanju podešavanjima dozvole za odlazne pozive za radni prostor, kodovima za autorizaciju ili brojevima za automatski prenos.

 • Podrazumevana podešavanja – podrazumevana odlazni poziv podešavanja koja se zasnivaju na podešavanjima vaše organizacije ili lokacije.

 • Prilagođena podešavanja – omogućava vam da ručno definišete odlazni poziv dozvole radnog prostora.

3

Izaberite opciju Prilagođene postavke i kliknite na dugme Sačuvaj.

4

Izaberite tip poziva ili druga podešavanja koje želite da ažurirate i kliknite na dugme Sačuvaj.

Ako izaberete opciju "Dozvoli prenos do dozvole", onda unesite broj telefona. Kada pozivate određenu vrsta poziva, ovaj korisnik se automatski prenosi na drugi broj. Osoba kojoj je dodeljen broj za automatski prenos može zatim da odobri poziv i pošalje ga ili odbije ovu vrsta poziva. Možete da dodate najviše 3 broja.

Ako izaberete opciju "Zahtevaj dozvolu za kôd autorizacije ", unesite kôd. Kodovi za autorizaciju mogu da se koriste za poništavanje dozvola. Možete da dodate najviše 100 kodova za autorizaciju.

Dozvole za dolazni poziv

Konfigurisanje dozvola za dolazne pozive za korisnika

1

Iz prikaza klijenta uđite https://admin.webex.comu stavku Korisnici i izaberite korisnika za kojeg želite da konfigurišete dozvole za dolazne pozive.

2

Izaberite > pozivanje za dolazne pozive iz odeljka "Rukovanje pozivima".

Dozvole za dolazne pozive pomažu pri upravljanju tipovima prijemnih poziva korisnika (kao što su pozivi na naplati). Podrazumevana podešavanja dozvoljavaju sve tipove dolaznih poziva. Podrazumevana podešavanja zasnivaju se na dozvolama za dolazne pozive vaše organizacije ili lokacije. Kada je poziv blokiran, veza sa pozivaocima se prekida bez slušanja bilo koje najave.

 • Podrazumevana podešavanja – podrazumevana podešavanja dolaznih poziva dozvoljavaju sve tipove dolaznih poziva. koja se zasnivaju na podešavanjima vaše organizacije ili lokacije
 • Prilagođena podešavanja – omogućava vam da ručno definišete dozvole za dolazne pozive za korisnike.
3

U okviru Prilagođene postavke izaberite postavke koje želite da ažurirate i kliknite na dugme Sačuvaj.

Konfigurisanje dozvola za dolazne pozive za radni prostor

1

Iz prikaza klijenta uđite u radne prostore i izaberite radni prostor za koji želite da konfigurišete dozvole za dolazne pozive.https://admin.webex.com

2

Izaberite opciju > za dolazne pozive u odeljku " Upravljanje pozivima ".

Dozvole za dolazne pozive pomažu pri upravljanju tipovima prijemnih poziva radnog prostora (kao što je prikupljanje poziva). Podrazumevana podešavanja su zasnovana na dozvolama za dolazne pozive vaše organizacije ili lokacije. Kada je poziv blokiran, veza sa pozivaocima se prekida bez slušanja bilo koje najave.

 • Podrazumevana podešavanja – podrazumevana podešavanja dolaznog poziva koja se zasniva na podešavanjima vaše organizacije ili lokacije.
 • Prilagođena podešavanja – omogućava vam da ručno definišete dozvole za dolazne pozive radnog prostora.
3

U okviru Prilagođene postavke izaberite postavke koje želite da ažurirate i kliknite na dugme Sačuvaj.