סוגי שיחות יוצאות

זוהי רשימה של סוגי שיחות יוצאות שונים הזמינים עבור שיחות Webex במרכז הבקרה:

  • שיחות פנימיות -הן שיחות בתוך החברה שלך. הוא כולל שיחות לאחרים בתוך האתר שלך וגם למיקומים אחרים. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

  • שיחות חיוג חינם -הן שיחות למספר טלפון המחויב עבור כל השיחות המגיעות במקום לחייב חיובים למתקשר המקורי, בדרך כלל ללא תשלום מטלפון קווי. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

  • שיחות לאומיות -הן שיחות בתוך ארץ המוצא שלך, הן בתוך אזור החיוג המקומי שלך והן מחוצה לו. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

  • שיחות בינלאומיות -הן שיחות למיקומים מחוץ למדינה שלך הדורשות קוד חיוג בינלאומי לפני שהמספר מחויג (ארה"ב, קנדה ופורטו ריקו הן יוצאות דופן מכיוון ששיחות בין מדינות אלה אינן נחשבות לבינלאומיות כרגע). באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

  • שיחות סיוע למפעילים -האם כל השיחות מתחילות לדרוש סיוע למפעילים. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

  • שיחות סיוע במדריך הניתנות לחיוב -הן שיחות לחברות עוזרי ספריות הדורשות תשלום כדי לחבר את השיחה. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

  • שירותים מיוחדים I ושירותים מיוחדים II הם שיחות להקצאת מספרים ספציפיים למוביל לשירותים מיוחדים או ליעדים. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

  • שירותי פרימיום I ו - Premium Services II משמשים כדי לספק מידע או בידור תמורת תשלום הנגבה ישירות למתקשר. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

קביעת תצורה של הרשאות התקשרות יוצאות

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com עבור אל משתמשים ובחר את המשתמש שעבורו ברצונך לקבוע את תצורת הרשאות השיחה היוצאות.

2

בחר שיחות ובחר הגדרות שיחהמתקדמות.

3

בחר הרשאותשיחה ובחר שיחות יוצאות.

4

הפעל את המתג שיחות יוצאות ובחר אילו סוגי שיחות או הגדרות אחרות ברצונך לעדכן.

5

בחר שמור.

קביעת תצורה של הרשאות התקשרות נכנסות

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com עבור אל משתמשים ובחר את המשתמש שעבורו ברצונך לקבוע את התצורה של הרשאות התקשרות נכנסות.

2

בחר שיחות ובחר הגדרות שיחהמתקדמות.

3

בחר הרשאותשיחה ובחר שיחות נכנסות.

4

הפעל את המתג שיחות נכנסות ובחר את ההגדרות שברצונך לעדכן.

5

בחר שמור.