Giden arama türleri

Bu, Control Webex Calling için kullanılabilen farklı giden çağrı türlerinin listesidir:

 • Dahili Çağrılar: şirketinizin içindeki çağrılardır. Kendi sitenizde bulanan diğer kişilere veya başka konumlara yapılan çağrıları da içerir. İzin Vermeyi, Engellemeyi, Yetki Kodu istemeyi veya Birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Ücretsiz Çağrılar: tüm gelen çağrılar için ücretlendirilen bir telefon numarasına yapılan çağrılar olup, arayan tarafa ücret yansıtılmaz. Sabit hatlardan yapılan çağrılar genellikle ücretsizdir. İzin Vermeyi, Engellemeyi, Yetki Kodu istemeyi veya Birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Ulusal Çağrılar— hem yerel bölge kodu içinde hem de dışında, menşe ülkenizdeki aramalardır. İzin Vermeyi, Engellemeyi, Yetki Kodu istemeyi veya Birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Uluslararası Aramalar— numara çevrilmeden önce uluslararası arama kodu gerektiren ülkeniz dışındaki yerlere yapılan aramalardır (ABD, Kanada ve Porto Riko, bu ülkeler arasındaki aramalar şu anda uluslararası olarak değerlendirilmediğinden istisnadır). İzin Vermeyi, Engellemeyi, Yetki Kodu istemeyi veya Birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Operatör Desteği Çağrıları: başlayan her çağrı için Operatör Desteği gereken çağrılardır. İzin Vermeyi, Engellemeyi, Yetki Kodu istemeyi veya Birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Ücrete Tabi Dizin Desteği Çağrıları: çağrıya bağlanmak için ücret gerektiren Dizin Desteği şirketlerine yapılan çağrılardır. İzin Vermeyi, Engellemeyi, Yetki Kodu istemeyi veya Birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Özel Hizmetler I ve Özel Hizmetler II özel hizmetlere veya hedeflere yapılan, operatöre özel numara atamalarıdır. İzin Vermeyi, Engellemeyi, Yetki Kodu istemeyi veya Birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Premium Hizmetler I ve Premium Hizmetler II doğrudan arayana yüklenen bir ücret karşılığında bilgi veya eğlence hizmeti sağlamak için kullanılır. İzin Vermeyi, Engellemeyi, Yetki Kodu istemeyi veya Birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

Bir kullanıcı için giden arama izinlerini yapılandırma

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve giden çağrı izinlerini yapılandırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Seç arama > Giden arama izinleri itibaren çağrı yönetimi bölüm.

Giden Arama İzinleri, kullanıcının giden izin ayarlarını, yetkilendirme kodlarını veya otomatik transfer numaralarını yönetmeye yardımcı olur.
 • Varsayılan Ayarlar—Kuruluşunuzun veya konumunuzun ayarlarına dayanan varsayılan giden arama ayarları.

 • Özel Ayarlar—Kullanıcının giden arama izinlerini manuel olarak tanımlamanıza olanak tanır.

3

Seç Özel Ayarlar ve tıklayın Kaydet .

4

seçin Çağrı Türü veya Diğer Ayarlar güncellemek ve tıklamak istediğiniz Kaydet .

Bir çalışma alanı için giden arama izinlerini yapılandırın

1

Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com gitmek çalışma alanları ve giden arama izinlerini yapılandırmak istediğiniz çalışma alanını seçin.

2

Seç arama > Giden arama izinleri itibaren çağrı yönetimi bölüm.

Giden Arama izinleri, çalışma alanının giden izin ayarlarını, yetkilendirme kodlarını veya otomatik aktarım numaralarını yönetmeye yardımcı olur.

 • Varsayılan Ayarlar—Kuruluşunuzun veya konumunuzun ayarlarına dayanan varsayılan giden arama ayarları.

 • Özel Ayarlar—Çalışma alanının giden arama izinlerini manuel olarak tanımlamanıza olanak tanır.

3

Seç Özel Ayarlar ve tıklayın Kaydet .

4

seçin Çağrı Türü veya Diğer Ayarlar güncellemek ve tıklamak istediğiniz Kaydet .

Bir kullanıcı için gelen arama izinlerini yapılandırma

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve gelen çağrı izinlerini yapılandırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Seç arama > Gelen arama izinleri itibaren çağrı yönetimi bölüm.

Gelen arama izinleri, kullanıcının gelen arama türlerini (çağrıları toplama gibi) yönetmeye yardımcı olur. Varsayılan ayarlar, kuruluşunuzun veya konumunuzun gelen arama izinlerine bağlıdır. Bir arama engellendiğinde, arayanların bağlantısı herhangi bir anons duymadan kesilir.

 • Varsayılan Ayarlar—Kuruluşunuzun veya konumunuzun ayarlarına dayanan varsayılan gelen çağrı ayarları.
 • Özel Ayarlar—Kullanıcının gelen çağrı izinlerini manuel olarak tanımlamanıza olanak tanır.
3

altında Özel Ayarlar , güncellemek istediğiniz ayarları seçin ve Kaydet .

Bir çalışma alanı için gelen arama izinlerini yapılandırma

1

Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com gitmek çalışma alanları ve gelen Arama izinlerini yapılandırmak istediğiniz çalışma alanını seçin.

2

Seç arama > Gelen arama izinleri itibaren çağrı yönetimi bölüm.

Gelen arama izinleri, çalışma alanının gelen arama türlerini (çağrıları toplama gibi) yönetmeye yardımcı olur. Varsayılan ayarlar, kuruluşunuzun veya konumunuzun gelen arama izinlerine bağlıdır. Bir arama engellendiğinde, arayanların bağlantısı herhangi bir anons duymadan kesilir.

 • Varsayılan Ayarlar—Kuruluşunuzun veya konumunuzun ayarlarına dayanan varsayılan gelen çağrı ayarları.
 • Özel Ayarlar—Çalışma alanının gelen çağrı izinlerini manuel olarak tanımlamanıza olanak tanır.
3

altında Özel Ayarlar , güncellemek istediğiniz ayarları seçin ve Kaydet .