Тъй като добавихме повече възможности към Control Hub, в момента имаме концепции за отделни местоположения, които се използват за услугите за повиквания, Contact Center и работните области. Тъй като това създаде допълнителна работа за администраторите, сега консолидираме концепциите за различните местоположения в една обща страница Местоположения и я преместваме в обект от най-високо ниво в основната лява навигационна лента в Control Hub.Съществуващите местоположения за „Повиквания“, „Център за повиквания и „Работни области“ ще бъдат преместени автоматично на новата страница. Няма да има оптимизация, изтриване или промени в която и да е от дефинициите за съществуващите ви местоположения като част от това мигриране. Ако искате да оптимизирате съществуващите си местоположения, можете да направите това ръчно след първоначалното мигриране.

В новия модел на данни изискваме името на местоположението да е уникално. Това не е налагано преди. След мигрирането може да видите, че конфликт в името на местоположенията води до име на местоположение, последвано от номер. Това не би трябвало да има никакво функционално въздействие, но може да окаже влияние върху всяка програмна логика, която се основава на местоположения и техните имена.

API на старите местоположения – местоположения на работните области – също ще бъдат преместени в нов API на местоположение от най-високо ниво. Старите API са оттеглени, като се следва нормалният процес на оттегляне на API.