Protože jsme do centra Control Hub přidali více možností, v současné době máme samostatné koncepty umístění, která se používají pro služby volání, kontaktního centra a pracovních prostorů. Protože to správcům přineslo práci navíc, slučujeme nyní koncepty různých umístění do jedné společné stránky Umístění a přesouváme ji do entity nejvyšší úrovně na hlavním levém navigačním panelu v centru Control Hub.Stávající umístění pro služby volání, call centra a pracovních prostorů budou automaticky přesunuty na novou stránku. V rámci této migrace nedojde k žádné optimalizaci, odstraňování ani změnám žádných ze stávajících definic umístění. Pokud chcete optimalizovat stávající umístění, můžete to udělat ručně po počáteční migraci.

V novém datovém modelu vyžadujeme, aby byl název umístění jedinečný. Toto pravidlo nebylo dříve vynucováno. Po migraci můžete vidět, že konflikt názvů umístění může mít za následek název umístění s číselnou příponou. Tento krok by neměl mít žádný funkční vliv, ale může mít vliv na případnou programovou logiku založenou na umístěních a jejich názvech.

Stará rozhraní API umístění, umístění pracovního prostoru, budou také přesunuta do nového rozhraní API umístění nejvyšší úrovně. Podpora starých rozhraní API je ukončena po běžném procesu ukončení podpory rozhraní API.