S obzirom na to da smo dodali još funkcija na portal Control Hub, trenutno imamo zasebne koncepte lokacija koje se koriste za usluge pozivanja, kontakt centar i radne prostore. Kako je ovo dovelo do dodatnog posla za administratore, sada objedinjujemo različite koncepte lokacija na jednu zajedničku stranicu Lokacije i premeštamo je na entitet najvišeg nivoa na glavnoj traci za navigaciju na levoj strani platforme Control Hub.Postojeće lokacije za pozivanje, kontakt centar i radne prostore će se automatski premestiti na novu stranicu. U sklopu ove migracije neće biti nikakvih optimizacija, brisanja niti promena bilo koje od postojećih definicija lokacije. Ako želite da optimizujete postojeće lokacije, to možete ručno da uradite nakon početne migracije.

U novom modelu podataka zahtevamo da ime lokacije bude jedinstveno. Ovo ranije nije nametano. Nakon migracije, možda ćete videti da neusaglašenost u imenu lokacija rezultuje imenom lokacije i numeričkim postfiksom. To ne bi trebalo da ima nikakvog uticaja po funkcionalnost, ali može da utiče na bilo koju programsku logiku koja se zasniva na lokacijama i njihovim imenima.

Stari API-ji lokacije, lokacije radnog prostora, takođe će biti premeštene u novi API lokacije najvišeg nivoa. Stari API-je su zastareli praćenjem normalnog API procesa zastarevanja.