I och med att vi har lagt till fler funktioner i Control Hub har vi för närvarande separata platskoncept som används för samtalstjänster, kontaktcenter och arbetsytor. Eftersom detta har skapat extra arbete för administratörer samlar vi nu de olika platskoncepten på en gemensam Platser-sida och flyttar den till en enhet på översta nivån i den vänstra navigeringsraden i Control Hub.Befintliga platser för samtal, kontaktcenter och arbetsytor flyttas automatiskt till den nya sidan. Inga av dina befintliga platsdefinitioner optimeras, tas bort eller ändras som en del av den här migreringen. Om du vill optimera dina befintliga platser kan du göra detta manuellt efter den första migreringen.

I den nya datamodellen kräver vi att platsnamnet är unikt. Detta har inte framtvingats tidigare. Efter migreringen kan du se att en konflikt mellan platsnamnen resulterar i ett platsnamn och ett numeriskt postfix. Detta bör inte ha någon funktionell påverkan, men det kan påverka eventuell programmässig logik som är baserad på platser och deras namn.

De gamla plats-API:erna, platser för arbetsytor, flyttas också till ett nytt plats-API på översta nivån. De gamla API:erna fasas ut enligt den vanliga API-utfasningsprocessen.