Kako smo okruženju Control Hub dodali više mogućnosti, trenutačno imamo zasebne koncepte lokacija koje se upotrebljavaju za usluge pozivanja, kontaktni centar i radne prostore. Budući da je to stvorilo dodatni posao za administratore, sada objedinjujemo različite koncepte lokacija u jednu zajedničku stranicu Lokacije, a vi ju premjestite na entitet najviše razine na glavnoj lijevoj navigacijskoj traci u okruženju Control Hubu.Postojeće lokacije za pozivanje, pozivni centar i radne prostore automatski će se premjestiti na novu stranicu. U sklopu ove migracije neće biti optimizacije, brisanja ili promjena bilo koje vaše postojeće definicije lokacije. Ako želite optimizirati svoje postojeće lokacije, to možete učiniti ručno nakon početne migracije.

U novom podatkovnom modelu zahtijevamo da naziv lokacije bude jedinstven. To se ranije nije zahtijevalo. Nakon migracije možete vidjeti da podudaranje u nazivu lokacija rezultira nazivom lokacije i numeričkim sufiksom. To ne bi trebalo imati nikakav utjecaj na funkcionalnost, ali može utjecati na bilo koju programsku logiku koja se temelji na lokacijama i njihovim nazivima.

Stari lokacijski API-ji i lokacije radnih mjesta također će se premjestiti u novi lokacijski API najviše razine. Stari API-ji postaju zastarjeli nakon uobičajenog procesa zastarjevanja API-ja.