Control Hub’a daha fazla özellik eklediğimiz için artık Çağrı Hizmetleri, İletişim Merkezi ve Çalışma Alanları için ayrı konum konseptleri kullanıyoruz. Bu durum yöneticiler için fazladan iş yüküne neden olduğundan, farklı konum konseptlerini tek bir ortak Konumlar sayfasında birleştiriyoruz. Ayrıca, önemli bir bileşen olan bu sayfayı, Control Hub’ın sol tarafında bulunan ana navigasyon çubuğuna taşıyoruz.Çağrı, Çağrı Merkezi ve Çalışma Alanları’nın mevcut konumları otomatik olarak yeni sayfaya taşınacak. Bu geçiş kapsamında, mevcut konum tanımlarınızın hiçbirinde optimizasyon, silme veya değişiklik yapmayacağız. Mevcut konumlarınızı optimize etmek istiyorsanız, bunu ilk geçişten sonra manuel olarak yapabilirsiniz.

Yeni veri modelinde konum adının benzersiz olmasını zorunlu kılıyoruz. Daha önce böyle bir zorunluluk yoktu. Geçiş gerçekleştirildikten sonra, aynı ada sahip birden fazla konum olması durumunda konum adına bir rakam eklendiğini görebilirsiniz. Bu durumdan kaynaklı herhangi bir işlevsel etkiyle karşılaşılmayacaktır. Bununla birlikte, konumları ve adlarını temel alan program mantıkları söz konusu durumdan etkilenebilir.

Eski konum API’leri ve Çalışma Alanı Konumları da yeni bir üst düzey Konum API’sine taşınacak. Eski API’leri, API’ler için uygulanan normal kullanım dışı bırakma sürecini takip ederek kullanım dışı bırakıyoruz.