Ker smo Control Hubu dodali več zmogljivosti, imamo trenutno ločene koncepte lokacij, ki se uporabljajo za klicne storitve, kontaktni center in delovne prostore. Ker je to ustvarilo dodatno delo za skrbnike, zdaj združujemo različne koncepte lokacije v enega skupnega Lokacije strani in ga premaknite v entiteto najvišje ravni v glavni levi navigacijski vrstici v Control Hubu.Obstoječe lokacije za klicanje, klicni center in delovne prostore bodo samodejno premaknjene na novo stran. V okviru te selitve ne bo nobene optimizacije, brisanja ali sprememb nobene od vaših obstoječih definicij lokacije. Če želite optimizirati svoje obstoječe lokacije, lahko to storite ročno po začetni selitvi.

V novem podatkovnem modelu zahtevamo, da je ime lokacije edinstveno. To prej ni bilo uveljavljeno. Po selitvi boste morda videli, da navzkrižje v imenu lokacij povzroči ime lokacije in številčno postfiks. To ne bi smelo imeti nobenega funkcionalnega vpliva, lahko pa vpliva na programsko logiko, ki temelji na lokacijah in njihovih imenih.

Stari lokacijski API-ji, Workspace Locations, bodo prav tako premaknjeni v nov lokacijski API najvišje ravni. Stari API-ji so opuščeni po običajnem postopku opustitve API-ja.