Keďže sme do Control Hub pridali ďalšie možnosti, v súčasnosti máme samostatné koncepty miest, ktoré sa používajú pre služby volania, kontaktné centrum a pracovné priestory. Keďže to administrátorom prinieslo prácu navyše, teraz zjednocujeme rôzne koncepty umiestnenia do jedného spoločného Miesta a presuňte ju do entity najvyššej úrovne na hlavnom ľavom navigačnom paneli v Control Hub.Existujúce miesta pre volanie, call centrum a pracovné priestory sa automaticky presunú na novú stránku. V rámci tejto migrácie nedôjde k žiadnej optimalizácii, odstráneniu ani zmenám žiadnej z vašich existujúcich definícií polohy. Ak chcete optimalizovať svoje existujúce miesta, môžete to urobiť manuálne po úvodnej migrácii.

V novom dátovom modeli požadujeme, aby bol názov miesta jedinečný. Toto sa predtým neuplatňovalo. Po migrácii môžete vidieť, že konflikt v názvoch miest vedie k názvu miesta a číselnému príponu. Nemalo by to mať žiadny funkčný vplyv, ale môže to mať vplyv na akúkoľvek programovú logiku, ktorá je založená na miestach a ich názvoch.

Staré rozhrania API pre umiestnenie, Workspace Locations, budú tiež presunuté do novej najvyššej úrovne Location API. Staré rozhrania API sú zastarané podľa bežného procesu ukončenia podpory rozhrania API.