מכיוון שהוספנו יכולות נוספות ל-Control Hub, יש לנו כרגע מושגי מיקומים נפרדים שמשמשים עבור שירותי שיחות, מוקד אנשי הקשר וסביבות עבודה. מכיוון שמצב זה יצר עבודה נוספת עבור מנהלי מערכת, אנו מאחדים כעת את מושגי המיקום השונים לדף מיקומים משותף אחד, ומעבירים אותו לישות ברמה העליונה בסרגל הניווט השמאלי הראשי ב-Control Hub.מיקומים קיימים עבור שיחות, מוקד שירות וסביבות עבודה יועברו אוטומטית לדף החדש. לא יבוצעו פעולות אופטימיזציה, מחיקה או שינויים באף אחת מהגדרות המיקום הקיימות שלך כחלק מהגירה זו. אם ברצונך לבצע אופטימיזציה של המיקומים הקיימים שלך, תוכל לעשות זאת באופן ידני לאחר ההגירה הראשונית.

במודל הנתונים החדש, אנו דורשים ששם המיקום יהיה ייחודי. דרישה זו לא נאכפה בעבר. לאחר ההגירה, ייתכן שתראה שהתנגשות בשמות מיקומים גורמת לכך שלצד שם מיקום מופיעה סיומת מספרית. לא אמורה להיות לכך השפעה פונקציונלית כלשהי, אך עשויה להיות לכך השפעה על הלוגיקה של התכנות, המבוססת על מיקומים ועל השמות שהם.

ממשקי ה-API הישנים של המיקום, Workspace Locations, יועברו גם הם ל-API חדש של מיקום ברמה העליונה. ממשקי ה-API הישנים הוצאו מכלל שימוש על-פי התהליך הרגיל להוצאת API משימוש.