Siden vi har lagt til flere funksjoner i Control Hub, har vi for øyeblikket separate stedskonsepter som brukes for Anropstjenester, Kontaktsenter og Arbeidsområder. Siden dette har skapt ekstraarbeid for administratorer, samler vi nå de forskjellige stedskonseptene på én felles Steder-side, og flytter den til en enhet på øverste nivå i hovednavigasjonslinjen på venstre side i Control Hub.



Eksisterende plasseringer for Anrop, Anropssenter og Arbeidsområder flyttes automatisk til den nye siden. Det blir ingen optimalisering, sletting eller endringer i noen av de eksisterende stedsdefinisjonene som del av denne overføringen. Hvis du vil optimalisere de eksisterende stedene, kan du gjøre dette manuelt etter den første overføringen.

I den nye datamodellen krever vi at stedsnavnet er unikt. Dette har ikke blitt håndhevet tidligere. Etter overføringen kan du se at en konflikt i navn på steder resulterer i et stedsnavn og et numerisk suffiks. Dette skal ikke ha noen funksjonell innvirkning, men dette kan ha innvirkning på eventuell programmatisk logikk som er basert på steder og navnene deres.

De gamle steds-API-ene, Arbeidsområde-steder, blir også flyttet til et nytt steds-API på toppnivå. De gamle API-ene avvikles etter den normale modellen for API-nedgradering.