Da vi har tilføjet flere funktioner til Control Hub, har vi i øjeblikket separate placeringskoncepter, der bruges til Calling-tjenester, Contact Center og Arbejdsområder. Da dette har skabt ekstra arbejde for administratorer, samler vi nu de forskellige placeringskoncepter til én fælles side, Placeringer, og flytter den til en enhed på øverste niveau i den primære venstre navigationsbjælke i Control Hub.Eksisterende placeringer for Calling, Call Center Arbejdsområder flyttes automatisk til den nye side. Der foretages ingen optimering, sletning eller ændringer af nogen af dine eksisterende placeringsdefinitioner som en del af denne migrering. Hvis du ønsker at optimere dine eksisterende placeringer, kan du gøre dette manuelt efter den indledende migrering.

I den nye datamodel kræver vi, at placeringsnavnet er entydigt. Dette er ikke blevet håndhævet tidligere. Efter migreringen kan du muligvis se, at en konflikt i placeringsnavne resulterer i et placeringsnavn og en numerisk endelse. Dette bør ikke have nogen indflydelse på funktionen, men det kan have indflydelse på programmatisk logik, der er baseret på placeringer og deres navne.

De gamle placerings-API'er, arbejdsområdeplaceringer, flyttes også til en ny placerings-API på øverste niveau. De gamle API'er udfases efter den normale API-udfasningsproces.