1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Přejděte na Volání > Pokročilá nastavení hovorů > Zachyceníhovoru.

3

Přepnutím tlačítka změníte nastavení uživatele.

4

V části Příchozí hovoryzvolte Povolit všechny příchozí hovory nebo Zachytit všechny příchozí hovory.

5

Pokud zvolíte Zachytit všechny příchozíhovory , nastavte funkce, které potřebujete:

  • Chcete-li uživatelům posílat hovory do hlasové schránky, zaškrtněte políčko Odesílat všechny hovory do hlasové schránky.

  • Při výběru oznámenívyberte výchozí pozdrav nebo nahrajte vlastní zvukový pozdrav z rozevírací nabídky a potom klikněte na Odeslat soubor.

6

V části Oznámení telefonníchčísel vyberte z následujících možností a zadejte přesměrování čísel:

  • Přehrávejte oznámení o nových číslech– toto je číslo, které bude volajícímu oznámeno jako nové číslo, na které se má volat.
  • Přenos na "0" na toto telefonní číslo– volající je převeden na číslo zadané při stisknutí tlačítka 0.

 

Pokud jsou zaškrtnuty obě tyto možnosti, je možné pro každou možnost zadat dvě různá čísla, ale výsledkem bude zavádějící oznamovací zpráva. Pokud je například možnost Přehrát oznámení o novém čísle nastavena na hodnotu 1111 a možnost Přenést na 0 na toto telefonní číslo na hodnotu 2222, volající uslyší zprávu "Číslo, které se pokoušíte oslovit, je mimo provoz. Nové číslo je 1111. Stiskněte nyní tlačítko 0, pokud si přejete být přeneseni na nové místo." V tomto případě stisknutím tlačítka "0" přesměrujete volající na číslo 2222 namísto čísla 1111.

7

U odchozích hovorůvyberte jednu z následujících možností:

  • Zachyťte všechny odchozíhovory – když se uživatel pokusí o odchozí hovor, uslyší zprávu, že jeho linka je mimo provoz.
  • Povolit pouze místní odchozíhovory – uživatel bude moci volat pouze v rámci svého místního směrového čísla.
  • Přeneste zachycené hovory na telefonní číslo– každý odchozí hovor, který odposlechnutý uživatel uskuteční, je převeden na určené číslo.
8

Kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte provedené změny.