Import kontaktních informací v souboru do adresáře

Informace o více kontaktech současně můžete přidat do svého osobního adresáře importem souboru hodnot oddělených čárkami nebo tabulátorem oddělených kartami (CSV). Informace můžete exportovat z mnoha tabulkových a e-mailových programů ve formátu CSV.


Pokud v nových nebo aktualizovaných kontaktních informacích existuje chyba, zobrazí se zpráva informující o tom, že nebyly importovány žádné kontaktní informace.


Pokud přidáte nový kontakt, ujistěte se, že pole UUID je prázdné.

1

V pravém horním rohu klikněte na rozevírací šipku vedle svého jména a potom klikněte na Moje kontakty.

2

Exportujte své osobní kontakty jako soubor ohraničený čárkou nebo tabulátorem. Tento soubor použijte jako šablonu pro přidávání kontaktů.

Další informace naleznete v tématu Export kontaktních informací do souboru CSV.

3

V seznamu Zobrazení vyberte Osobní kontakty.

4

V seznamu Importovat od vyberte Čárka nebo Soubory ohraničené tabulátorya pak vyberte Importovat .

5

Vyberte soubor CSV, do kterého jste přidali nové kontaktní informace, a vyberte Otevřít.

6

Vyberte Importovat .

7

Pokud náhled zobrazuje všechny kontakty, které chcete importovat, vyberte Odeslat.

Export kontaktních informací do souboru CSV

Kontaktní údaje můžete uložit jako soubor CSV a importovat je do jiné aplikace nebo vygenerovat šablonu souboru CSV, kterou pak můžete použít k přidání kontaktních informací a jejich pozdějšímu importu.


Pokud přidáte nový kontakt, ujistěte se, že pole UUID je prázdné.

1

V pravém horním rohu klikněte na rozevírací šipku vedle svého jména a potom klikněte na Moje kontakty.

2

V seznamu Zobrazení vyberte Osobní kontakty a pak vyberte Exportovat.

Vytvoření distribučního seznamu v adresáři

Distribuční seznamy můžete vytvořit pro svůj osobní adresář. Distribuční seznam obsahuje dva nebo více kontaktů, pro které zadáte společné jméno, a zobrazí se v seznamu osobních kontaktů.

Můžete například vytvořit distribuční seznam s názvem Prodejní oddělení , který zahrnujekontakty, které jsou členy vašeho obchodního oddělení. Pokud chcete pozvat členy oddělení na schůzku, můžete vybrat skupinu, nikoli každého člena jednotlivě.

1

V pravém horním rohu klikněte na rozevírací šipku vedle svého jména a potom klikněte na Moje kontakty.

2

Vyberte Přidat distribuční seznam.

3

Zadejte název distribučního seznamu.

4

V části Členovévyhledejte kontakty, které chcete přidat do distribučního seznamu, a to provedením některé z následujících akcí:

  • Vyhledejte kontakt zadáním celého křestního jména nebo příjmení kontaktu nebo jeho části do vyhledávacího pole.

  • Vyberte písmeno, které odpovídá prvnímu písmenu křestní jméno kontaktu.

  • Výběrem možnosti Vše zobrazíte všechny kontakty v seznamu osobních kontaktů.

5

V poli vlevo vyberte kontakty, které chcete přidat do distribučního seznamu, a vyberte Přidat>.

6

Po dokončení přidávání kontaktů do distribučního seznamu vyberte Přidat a vytvořte seznam.